1900-TALSKONST

 

 

 

 

NILS NILSSON

1901-1949

Kvinna i soffa”

Olja, duk 65x81 cm

Signerad ’N N

Även signerad a tergo ’Nils Nilsson’

PRIS: 16 000:-

 

 

 

 

 

 

 

LARS NORRMAN

1915-1979

”APPENDECTOMI”

(Dr Gunnar Nordenstrahl opererar, Norrköpings Lasarett)

Olja,duk 90x116 cm

Signerad och daterad ’Lars Norrman -42’

Även signerad och betitlad a tergo

 ’LARS NORRMAN APPENDECTOMI NORRKÖPING 1942’

PRIS: 20 000:-

 

Litteratur: Cecilia Stam ”Lars Norrman, Sveriges meste konstnär”

Artikel i Paletten 2/74 (nr 2, 1974), avbildad sid 20,

text om kirurgmotiven sid 18

 

Lars Norrmans motiv med kirurgiska ingrepp från 1940-talets första hälft intar en unik plats i svensk 1900-talskonst. I den stora Appendectomi från 1942 ser vi hur den hos Fernand Léger skolade Norrman med kallhamrad naturalism återger ingreppen med medicinsk exakthet. Det är ett verk som förebådar det fotorealistiska måleri som Ola Billgren skulle komma att utföra först ett kvarts sekel senare.

 

 

 

 

 

 

CURT CLEMENS

1911-1947

Sittande kvinna

Olja, duk 65x58 cm

Signerad och daterad ’Clemens 1945’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR PERSON

1905-1993

”Stuginteriör”

Enligt RP sitter tre personer och väntar på

brevbäraren som skall komma med pensionsbrevet

Olja, duk 46x55 cm

Signerad ’RP’

Även signerad a tergo ’Ragnar Person’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

EVERT LUNDQUIST

1904-1994

Självporträtt vid fönster

Olja, duk på papp-pannå 16x24 cm

Signerad’LUNDQUIST 1947’ samt betitlad ’LEVANTE 16/(?) -47’

PRIS: 9 000:-

 

 

 

 

 

 

 

EVERT LUNDQUIST

1904-1994

Franskt motiv

Olja, duk på papp-pannå (inglasad) 24x11,5 cm

Signerad med dedikation a tergo

’Till Lasse från Ludde 1949 Evert Lundquist’

PRIS: 9 000:-

 

 

 

 

 

 

 

EVERT LUNDQUIST

1904-1994

”Oxkroppen”

Kolteckning 57x45 cm

Signerad ’EL’ samt ’Evert Lundquist 1957’

PRIS: 6 000:-

 

Utställd: ”Evert Lundquist-utställningen”, Moderna Museet, Stockholm 1974

(Utställningsetikett a tergo)

 

 

 

 

 

 

K G BEJEMARK

1922-2000

”Gammal fröken”

Brons, höjd 26 cm

Signerad ’KGB’ och numrerad ’27/65’

PRIS: 3 200:-

 

Utgiven av Konstfrämjandet

 

Litteratur: Konstfrämjandets ”Jubileumsturnékatalog 1947-57”

 

 

 

 

 

 

AXEL WALLERT

1890-1962

”September”

(Båtar vid kaj, Stockholm)

Olja, pannå 46x38 cm

Signerad Wallert 1938’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

NILS TYDÉN

1889-1976

Båt vid kaj, Skeppsbron

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’N. Tydén’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

NISSE ZETTERBERG

1910-1986

Vy mot Strandvägen, Stockholm

Olja, papp-pannå 38x45,5 cm

Monogramsignerad ’NZ -53’

(signerad på två ställen, varav den ena ristad signatur)

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Vårutrustning vid Djurgården”

(”SYDOSTBROTTEN”)

Olja, papp-pannå 48x69 cm

Signerad’Harald Lindberg’

och betitlad ”SYDOSTBROTTEN”

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad och daterad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

RIKARD LINDSTRÖM

1882-1943

Skärgårdskryssare

Olja, pannå 27x40,5 cm

Signerad ’Rikard Lindström 1934’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ERNST SMITH

1868-1945

”En brittsommardag på Östersjön

Olja, duk 34,5x42,5 cm

Signerad ’Ernst Smith’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

 

KURT LINDON

1910-1985

Spritcentralen, Årsta

Olja, duk på pannå 40,5x56 cm

Signerad ’LINDON’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

KURT LINDON

1910-1985

”Cyklister, Årsta”

Olja, duk på pannå 31x33 cm

Signerad ’LINDON’

Utställd: ”Tobaksmonopolet 1949”, Riksförbundet för bildande konst (utställningsetikett a tergo)

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

JURGEN VON KONOW

1915-1959

Midsommarnatt

Olja, duk 73x48 cm

Signerad ’v. Konow

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

BERNHARD OSCARSSON

1894-1977

Blomsterprakt

Olja, duk 47x37 cm

Signerad ’OSCARSSON’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

 

BERNHARD OSCARSSON

1894-1977

Fiskeläge

Olja, duk 27x41 cm

Signerad ’OSCARSSON’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

OLLE HJORTZBERG

1872-1959

Gula rosor i silvervas

Olja, duk 55x46 cm

Signerad ’OLLE HJORTZBERG 1942’

PRIS: 23 000:-

 

 

 

 

 

 

ORVO RAATIKAINEN

1914-2000

(Finland)

Kvinna i gröngräset

Olja, duk 62x50 cm

Signerad ’O Raatikainen -57’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

HARALD MARKSON

1909-1985

”Vårbild”

Olja, pannå  65x46 cm

Signerad ’HM 46’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

HARALD MARKSON

1909-1985

”Bukett”

Olja, pannå  61x38 cm

Signerad ’HM 47’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

JURGEN WRANGEL

1881-1957

”Les roches blanches 1939”

Olja, duk 55x81 cm

Signerad ’J. Wrangel’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

HADAR JÖNZÉN

1885-1977

”Eftermiddagssol”

Olja, pannå 42x50 cm

Signerad ’Hadar Jönzen

PRIS: 2 800:-

 

 

”En intensiv kolorist och ljusmålare av meditativ och kontemplativ läggning”

(Emmy Melin om Hadar Jönzén i Svenskt Konstnärslexikon, Allhems förlag)

 

Hadar Jönzén studerade vid Konstnärsförbundets tredje skola 1908-09, där han hade klasskamrater som Isaac Grünewald, Leander Engström och Einar Jolin. Liksom dessa bröt han med Konstnärsförbundets måleriska strävanden och begav sig till Paris, där han vistades i två omgångar, 1909-11 och 1912-14.  Under tiden i den franska huvudstaden studerade han bland annat för Henri Matisse. Därefter följde vistelser i England 1915 och Spanien 1916-20, varefter han åter bosatte sig i Frankrike. Under 1920-talet ställde han ut både i Paris och i London.

 

I den nu aktuella målningen uppvisar Hadar Jönzén stora likheter med Carl Kylbergs stämningsmättade måleri.

 

 

 

 

 

 

RAGNAR ALYRE

1894-1975

Kustlandskap, Gotland

Olja, pannå 44x60,5 cm

Signerad Alyre

PRIS: 3 200:-

 

 

 

 

 

Stig Borglind Nötskrika handkolorerad torrnål

 

 

Stig Borglind Nötskrika med ram

 

STIG BORGLIND

1892-1965

”Nötskrika”

Handkolorerad torrnålsgravyr 23x16,5 cm

Signerad ’Stig Borglind’ och ’(uppl. 15 ex.)’

samt betitlad ’Nötskrika’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

STIG BORGLIND

1892-1965

”Rapphöns”

Torrnålsgravyr 32,5x24,5 cm

Signerad ’Stig Borglind’ och ’(Provtryck I)’

samt betitlad ’Rapphöns’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

STIG BORGLIND

1892-1965

”Fiskar”

Torrnålsgravyr 34,5x27 cm

Signerad ’Stig Borglind’ samt betitlad ’Fiskar’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

De första vitsipporna

Olja, duk 50,5x65,5 cm

Signerad ’Olle Nordberg 56’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

Det äkta paret

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Olle Nordberg’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

Flickan och fågeln

Olja, pannå 38x23 cm

Signerad ’Olle Nordberg 64’

PRIS: 1 700:-

 

 

 

 

 

 

PELLE ÅBERG

1909-1964

Gudstjänst i kapellet

Olja, pannå 73x60 cm

Signerad ’Pelle Åberg’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

Snön ligger kvar vid vattnet

Olja, pannå 45,5x55 cm

Signerad ’Lindorm L -46’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Saltskutan, Mollösund”

Olja, duk på papp-pannå 43,5x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1945’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På Mollön

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1943’

PRIS: 2 200:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Fiskeläget”

Olja, papp-pannå 38x45,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1951’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

”Träd i snö”

Olja, duk 33x65 cm

Signerad ’RJ’

PRIS: 3 700:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

”Flickan och havet”

Olja, duk 81x46 cm

Signerad ’R J’

Dedikation a tergo på spännramen ’TILL STURE 25 X -74’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

Fiskeläge, Västkusten

Olja, pannå 46x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -47’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”En flik blått vatten”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -63’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

CARL-HERMAN WETTERWIK

1910-1949

Hamnen, Hudiksvall

Blandteknik 20x29 cm

Signerad ’C H Wetterwik

PRIS: 900:-

 

 

 

 

 

 

STAFFAN ÖSTLUND

1924-2007

Sydländskt landskap

Olja, duk 27x60 cm

Signerad ’Staffan 56’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

”Stol med rock”

(Avignon 1981)

Olja, på papper (inglasad) 25,5x27,5 cm

(ramens yttermått 52x42 cm)

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

UNO VALLMAN

1913-2004

Vinterlandskap

Olja, papp-pannå 61x84 cm

Signerad ’UNO VALLMAN 43’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: konstnären Nils Sjögren (1894-1952), professor vid Konstakademien, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation

och ledamot i styrelsens för Statens konstråd

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAV RUDBERG

1915-2001

”Augusti, Hven”

Olja, duk 98x98 cm

Signerad ’RUDBERG’

PRIS: 19 000:-

 

Utställd: ”Vattenlandskap”, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1990, kat.nr 166b

Utställningsetikett a tergo

 

 

 

 

 

 

GUSTAV RUDBERG

1915-2001

”Från verandan, Hven”

Olja, duk 72x71,5 cm

Signerad ’RUDBERG’

PRIS: 15 000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Självporträtt

Olja, pannå 61x50 cm

Signerad (i blyerts) ’RJ’ samt daterad ’44’

PRIS: 3 500:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Komposition

Olja, papp-pannå 25x48 cm

Signerad (i blyerts) och daterad ’Rune Jansson -49’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Slöjkomposition

Blandteknik 27x34 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson 62’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Liggande komposition

Akvarell 45x64 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson -88’

PRIS: 3 800:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

”Rune Janssons sena konst har en stor grace, både i betydelsen behag, eller sinnlig lätthet, och nåd. Nåd därför att målningarnas kvalitet inte har karaktär av resultatet av en ansträngning; det tillstånd de härrör ur är faktiskt nådens – tvånget har upphört och glömskan av ”Konsten” infunnit sig, ett oskuldstillstånd då naturen och tanken om naturen inte låter sig skiljas åt, oåtkomligt för analys, eftersom all analys förutsätter en distans mellan observatören och det observerade, beteckningen och det betecknade och så vidare. Här finns ingen distans.” (Ulf Linde)

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Stående komposition

Akvarell 64x45 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson -92’

PRIS: 3 800:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Stockholmsvinter

Olja, duk 79x55 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Landskap med vattendrag

Olja, duk 79x55 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

CHARLES SJÖHOLM

f 1933

”Avgång”

Olja, duk 22x27 cm

Signerad ’C. SJÖHOLM’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

ERIC ELFWÉN

1921-2008

”Stranden, Frösakull”

Olja, pannå 42,5x57,5 cm

SigneradElfwén

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

Färgstarkt djur

Blandteknik 56x73 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 49’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Lambert Werner

 

AKTÖR PÅ INTERNATIONELL ARENA

 

Lambert Werners särpräglade konstnärskap tillhör utan tvivel ett av den svenska 1900-talskonstens internationellt mest framgångsrika. Av svenska konstnärer torde han stå närmast de ungefär samtidigt med honom framträdande skånska imaginisterna; hans om automatismen erinrande teknik, hans ibland poetiskt laddade titlar och den nästan orientaliska färgprakt med vilken han ofta dränker sina bilder – och som fått flera att jämföra honom med Max Walter Svanberg – tyder på en viss samhörighet med dessa, men han är för mycket individualist för att kunna bindas till någon bestämd riktning. Den komplicerade blandteknik med skrapningar, tvättningar, frottage och lasyrer, som är hans kännetecken och ger hans akvareller och gouacher deras säregna utseende med sin något batikliknande lyster, måste uppenbarligen medföra en viss grad av beräkning i det konstnärliga tillvägagångssättet och utesluter därför ren automatism. I de flesta av Lambert Werners målningar före 1950-talets mitt finns en svårtydd men ändå klart figurativ symbolik, som talar om djup konstnärlig medvetenhet.

 

Förutom ett stort antal separatutställningar i Sverige, bl a på Färg och Form 1949, 1951, 1955, 1960 och 1966, deltog Lambert Werner i Paris i Salon des Surindépendants 1950 och visade separata kollektioner på Galerie Raymond Creuze 1951, 1953, 1955 och 1958. Vidare hade han separatutställningar i Basel 1951, Berlin 1952 och 1953, Bryssel och Luzern 1953, Traunstein 1956, Oslo 1957, Nürnberg 1958, Wuppertal-Barmen 1959-62, Amsterdam 1961, New York 1964 samt ett flertal utställningar i Italien under 1960-talet.

 

Representerad: Moderna museet, Borås konstmuseum, Jönköpings museum, Västerås konstmuseum och Örebro läns museum samt utomlands bland annat i Institut Tessin och Musée National d’Art Moderne i Paris, Nationalgalerie Berlin och museerna i Nürnberg och Wuppertal

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

”Komposition No 14”

Blandteknik 66,5x98,5 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 60’

PRIS: 4 700:-

 

Proveniens: Konstnären Ian Hellström (1925-2012)

 

Utställd: Gallerie Numero, Milano

 

 

Då den informella konsten bröt igenom under 1950-talet var steget inte långt för Lambert Werner från hans surrealistiskt visionära konst till en rent nonfigurativ bildsyn med sina närmaste rötter i den franska tachismens kalligrafiska fantasier och lek med plumpar och fläckar. Genom denna frigörelse från kvardröjande figurativa rester nådde han slutgiltigt fram till ett adekvat uttryck för sina konstnärliga intentioner: att skapa en ”ren” konst, som liksom musiken är sig själv nog utan några litterära bestämningar, en konst som avser att frigöra betraktarens fantasi genom att utesluta varje fixering vid bestämda ting.

 

När Lambert Werner ställde ut på Galleri Färg och Form 1960 skrev den berömde konstkritikern Eugen Wretholm: ”En målning av Lambert Werner blir aldrig en stelnad bild som man tröttnar på. Hemligheten med hans romantiska måleri ligger just häri, att det frigör vårt själsliv, för oss bort i drömmar som verkar läkande på de sår verkligheten tillfogat oss. ’Man får ständigt berusa sig’ för att nu citera Baudelaire, som säkerligen lidelsefullt skulle ha anammat Lambert Werners måleri. Lambert Werners utställning i Färg och Form (3-20/9) var rikare och märkligare än Jean Fautriers på årets Biennal. Att kalla honom för pionjären i vårt informella måleri är att ge honom en alltför anspråkslös bukett.” (Eugen Wretholm Konstrevy nr 5-6 1960)

 

 

 

 

 

 

GÖSTA IDÅS

1912-1996

”Porten”

Olja, pannå 41,5x38 cm

Signerad Idås -55’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

LARS SPAAC

f 1927

”Målning No 15.59”

Olja, pannå 55x50 cm

Signerad ’SPAAC. N.15. 59’

PRIS: 2 800:-

 

Utställd: Wuppertal, Tyskland 1959

 

 

 

 

 

 

OLA BILLGREN

1940-2001

Kvinnostudier

Blyerts 24x32,5 cm

Signerad ’Ola Billgren -63’

PRIS: 6 000:-

 

 

 

 

 

 

 

FOLKE LIND

f 1931

”Torso”

Olja, duk 49x60 cm

Signerad ’F. LIND -69’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

IVAR MORSING

1919-2009

”Aftonens ljus”

Olja, duk 70x65 cm

Signerad ’I Morsing’

PRIS: 6 800:-

 

Utställd: Kalmar Konstmuseum, 1976

 

 

 

 

 

 

IVAR MORSING

1919-2009

”Möte i parken”

Olja, duk 74x60 cm

Signerad ’I Morsing’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

Olle LIndgren Midsommardans

 

OLLE LINDGREN

1930-2018

Midsommardans

Olja, duk 40x40 cm

Signerad ’O L’

Även signerad a tergo ’Olle Lindgren -77’

PRIS: 1 600:-

 

 

 

 

 

 

CARL DELDEN

1906-1997

”Kanna”

Olja, duk på papp-pannå 36x25,5 cm

Signerad ’C DELDEN’

PRIS: 1 400:-

 

 

Carl Delden är känd för sina intima landskap, interiörer

och stilleben i en dämpad, ofta gråtonad kolorit.

 

Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Norrköpings museum m fl

 

 

 

 

 

 

CARL DELDEN

1906-1997

”På bordet”

Olja, duk på papp-pannå 25x27,5 cm

Signerad ’C DELDEN’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

CARL DELDEN

1906-1997

”Myren”

Olja, duk på papp-pannå 42x52,5 cm

Signerad ’C DELDEN’

PRIS: 2 400:-

 

 

 

 

 

 

CARL DELDEN

1906-1997

”Skog”

Olja, duk på papp-pannå 41,5x24,5 cm

Signerad ’C DELDEN’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

 

CARL DELDEN

1906-1997

”Svart båt”

Olja, duk 26x51 cm

Signerad ’C DELDEN’

PRIS: 1 600:-

 

 

 

 

 

 

SVEN DEURELL

1904-1967

”Hedlandskap, Ringenäs”

Olja, pannå 50,5x60,5 cm

Signerad ’DEURELL’

PRIS: 1 700:-

 

 

Sven Deurell studerad på Valands målarskola i Göteborg för Tor Bjurström och på Konstakademien. Han erhöll Ester Lindahls stipendium 1941-42. Med svepande, summariska stråk fångar han en förtätad stämningsupplevelse av sina försynta motiv. ”På så vis går han vidare på impressionisternas väg, men det är en impressionism, som inte sysslar med utanverk och vilken i stället söker tränga in till den visuella upplevelsens kärna” (Ragnar Hoppe).

 

”Han är en målarpoet, besläktad med kolorister som Isakson och Aguéli, men ändå med en personlig hållning i sina sensibla målningar, i vilka teckningen reducerats till ett minimum; den mjuka, färgskimrande luften över de slätt- och hedlandskap, som han helst skildrat, ger enhet och sammanhang åt dessa inre upplevelser av en yttre verklighet.” (Gösta Lilja)

 

Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum

 

 

 

 

 

 

SVEN DEURELL

1904-1967

Byggnader och bro

Olja, duk 37x59 cm

Signerad ’DEURELL’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

HARRY WICHMANN

1916-1993

”På café, Florens”

Olja, duk 32,5x41 cm

Signerad ’Wichmann -68’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

BERTIL APPELGREN (APEL)

född 1935

Blomster mot brädvägg

Olja, duk 46x30 cm

Signerad ’APEL -84’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Vid staffliet”

(Självporträtt)

Olja, pannå 55x46 cm

Signerad Ryno 42’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Röd ros i vit vas

Olja, pannå 35,5x27,5 cm

Signerad Ryno 43’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Beth sover”

(konstnärens hustru, konstnärinnan Beth Zeeh)

Olja, duk 41x33 cm

Signerad Ryno 47’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blommor i grön glasvas

Olja, pannå 24x19 cm

Signerad Ryno 1957’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blomsterstilleben

Olja, duk 46x55 cm

Signerad Ryno 1976’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Vit azalea”

Olja, duk 55x46 cm

Signerad Ryno 1979-82-83’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blomsterprakt i kopparkanna

Olja, duk 65x46 cm

Signerad Ryno 1977-81’

PRIS: 11 500:-

 

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Persikor”

Olja, duk 38x46 cm

Signerad Ryno 1976’

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

 RYNO FRIEBERG

1920-2018

Azalea

Olja, duk 46x38 cm

Signerad Ryno 1977’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Gula rosor

Olja, duk 41x33 cm

Signerad Ryno 1979’

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Olika äpplen”

Olja, duk 25x40 cm

Signerad Ryno 1982’

PRIS: 3 800:-