1900-TALSKONST

 

 

 

 

 

EVERT LUNDQUIST

1904-1994

Kvinna bakifrån

Olja, duk på papp-pannå 16x16 cm

Signerad ’EL’

Även signerad a tergo ’Evert Lundquist 1961’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

 

EVERT LUNDQUIST

1904-1994

”Oxkroppen”

Kolteckning 57x45 cm

Signerad ’EL’ samt ’Evert Lundquist 1957’

PRIS: 6 000:-

 

Utställd: ”Evert Lundquist-utställningen”, Moderna Museet, Stockholm 1974

(Utställningsetikett a tergo)

 

 

 

 

 

 

EVERT LUNDQUIST

1904-1994

”Vid fönstret (Genom porten)”

Etsning 24,5x24,5 cm

Signerad’Evert Lundquist’ samt ’19/110’

Utförd 1972

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

 

LARS NORRMAN

1915-1979

”APPENDECTOMI”

(Dr Gunnar Nordenstrahl opererar, Norrköpings Lasarett)

Olja,duk 90x116 cm

Signerad och daterad ’Lars Norrman -42’

Även signerad och betitlad a tergo

 ’LARS NORRMAN APPENDECTOMI NORRKÖPING 1942’

PRIS: 20 000:-

 

Litteratur: Cecilia Stam ”Lars Norrman, Sveriges meste konstnär”

Artikel i Paletten 2/74 (nr 2, 1974), avbildad sid 20,

text om kirurgmotiven sid 18

 

Lars Norrmans motiv med kirurgiska ingrepp från 1940-talets första hälft intar en unik plats i svensk 1900-talskonst. I den stora Appendectomi från 1942 ser vi hur den hos Fernand Léger skolade Norrman med kallhamrad naturalism återger ingreppen med medicinsk exakthet. Det är ett verk som förebådar det fotorealistiska måleri som Ola Billgren skulle komma att utföra först ett kvarts sekel senare.

 

 

 

 

 

 

NILS NILSSON

1901-1949

Kvinna i soffa”

Olja, duk 65x81 cm

Signerad ’N N

Även signerad a tergo ’Nils Nilsson’

PRIS: 16 000:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad och daterad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

KURT LINDON

1910-1985

Spritcentralen, Årsta

Olja, duk på pannå 40,5x56 cm

Signerad ’LINDON’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

KURT LINDON

1910-1985

”Cyklister, Årsta”

Olja, duk på pannå 31x33 cm

Signerad ’LINDON’

Utställd: ”Tobaksmonopolet 1949”, Riksförbundet för bildande konst (utställningsetikett a tergo)

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

ORVO RAATIKAINEN

1914-2000

(Finland)

Kvinna i gröngräset

Olja, duk 62x50 cm

Signerad ’O Raatikainen -57’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

JURGEN WRANGEL

1881-1957

”Les roches blanches 1939”

Olja, duk 55x81 cm

Signerad ’J. Wrangel’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR ALYRE

1894-1975

Kustlandskap, Gotland

Olja, pannå 44x60,5 cm

Signerad (svagt) Alyre

PRIS: 3 200:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

De första vitsipporna

Olja, duk 50,5x65,5 cm

Signerad ’Olle Nordberg 56’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

Det äkta paret

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Olle Nordberg’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

Flickan och fågeln

Olja, pannå 38x23 cm

Signerad ’Olle Nordberg 64’

PRIS: 1 700:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På Mollön

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1943’

PRIS: 2 500:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Ringmuren”

Olja, papp-pannå 33x40,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1947’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”En flik blått vatten”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -63’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

UNO VALLMAN

1913-2004

Vinterlandskap

Olja, papp-pannå 61x84 cm

Signerad ’UNO VALLMAN 43’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: konstnären Nils Sjögren (1894-1952), professor vid Konstakademien, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation

och ledamot i styrelsens för Statens konstråd

 

 

 

 

 

 

GUSTAV RUDBERG

1915-2001

”Från verandan, Hven”

Olja, duk 72x71,5 cm

Signerad ’RUDBERG’

PRIS: 15 000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Självporträtt

Olja, pannå 61x50 cm

Signerad (i blyerts) ’RJ’ samt daterad ’44’

PRIS: 3 500:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Komposition

Olja, papp-pannå 25x48 cm

Signerad (i blyerts) och daterad ’Rune Jansson -49’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

”Solens ridå till hälften”

Olja, duk 57x84 cm

Signerad ’Rune Jansson -60’

PRIS: 11 000:-

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Slöjkomposition

Blandteknik 27x34 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson 62’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Liggande komposition

Akvarell 45x64 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson -88’

PRIS: 3 800:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

”Rune Janssons sena konst har en stor grace, både i betydelsen behag, eller sinnlig lätthet, och nåd. Nåd därför att målningarnas kvalitet inte har karaktär av resultatet av en ansträngning; det tillstånd de härrör ur är faktiskt nådens – tvånget har upphört och glömskan av ”Konsten” infunnit sig, ett oskuldstillstånd då naturen och tanken om naturen inte låter sig skiljas åt, oåtkomligt för analys, eftersom all analys förutsätter en distans mellan observatören och det observerade, beteckningen och det betecknade och så vidare. Här finns ingen distans.” (Ulf Linde)

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

Färgstarkt djur

Blandteknik 56x73 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 49’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Lambert Werner

 

AKTÖR PÅ INTERNATIONELL ARENA

 

Lambert Werners särpräglade konstnärskap tillhör utan tvivel ett av den svenska 1900-talskonstens internationellt mest framgångsrika. Av svenska konstnärer torde han stå närmast de ungefär samtidigt med honom framträdande skånska imaginisterna; hans om automatismen erinrande teknik, hans ibland poetiskt laddade titlar och den nästan orientaliska färgprakt med vilken han ofta dränker sina bilder – och som fått flera att jämföra honom med Max Walter Svanberg – tyder på en viss samhörighet med dessa, men han är för mycket individualist för att kunna bindas till någon bestämd riktning. Den komplicerade blandteknik med skrapningar, tvättningar, frottage och lasyrer, som är hans kännetecken och ger hans akvareller och gouacher deras säregna utseende med sin något batikliknande lyster, måste uppenbarligen medföra en viss grad av beräkning i det konstnärliga tillvägagångssättet och utesluter därför ren automatism. I de flesta av Lambert Werners målningar före 1950-talets mitt finns en svårtydd men ändå klart figurativ symbolik, som talar om djup konstnärlig medvetenhet.

 

Förutom ett stort antal separatutställningar i Sverige, bl a på Färg och Form 1949, 1951, 1955, 1960 och 1966, deltog Lambert Werner i Paris i Salon des Surindépendants 1950 och visade separata kollektioner på Galerie Raymond Creuze 1951, 1953, 1955 och 1958. Vidare hade han separatutställningar i Basel 1951, Berlin 1952 och 1953, Bryssel och Luzern 1953, Traunstein 1956, Oslo 1957, Nürnberg 1958, Wuppertal-Barmen 1959-62, Amsterdam 1961, New York 1964 samt ett flertal utställningar i Italien under 1960-talet.

 

Representerad: Moderna museet, Borås konstmuseum, Jönköpings museum, Västerås konstmuseum och Örebro läns museum samt utomlands bland annat i Institut Tessin och Musée National d’Art Moderne i Paris, Nationalgalerie Berlin och museerna i Nürnberg och Wuppertal

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

”Komposition No 14”

Blandteknik 66,5x98,5 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 60’

PRIS: 4 700:-

 

Proveniens: Konstnären Ian Hellström (1925-2012)

 

Utställd: Gallerie Numero, Milano

 

 

Då den informella konsten bröt igenom under 1950-talet var steget inte långt för Lambert Werner från hans surrealistiskt visionära konst till en rent nonfigurativ bildsyn med sina närmaste rötter i den franska tachismens kalligrafiska fantasier och lek med plumpar och fläckar. Genom denna frigörelse från kvardröjande figurativa rester nådde han slutgiltigt fram till ett adekvat uttryck för sina konstnärliga intentioner: att skapa en ”ren” konst, som liksom musiken är sig själv nog utan några litterära bestämningar, en konst som avser att frigöra betraktarens fantasi genom att utesluta varje fixering vid bestämda ting.

 

När Lambert Werner ställde ut på Galleri Färg och Form 1960 skrev den berömde konstkritikern Eugen Wretholm: ”En målning av Lambert Werner blir aldrig en stelnad bild som man tröttnar på. Hemligheten med hans romantiska måleri ligger just häri, att det frigör vårt själsliv, för oss bort i drömmar som verkar läkande på de sår verkligheten tillfogat oss. ’Man får ständigt berusa sig’ för att nu citera Baudelaire, som säkerligen lidelsefullt skulle ha anammat Lambert Werners måleri. Lambert Werners utställning i Färg och Form (3-20/9) var rikare och märkligare än Jean Fautriers på årets Biennal. Att kalla honom för pionjären i vårt informella måleri är att ge honom en alltför anspråkslös bukett.” (Eugen Wretholm Konstrevy nr 5-6 1960)

 

 

 

 

 

 

OLA BILLGREN

1940-2001

Kvinnostudier

Blyerts 24x32,5 cm

Signerad ’Ola Billgren -63’

PRIS: 6 000:-

 

 

 

 

 

 

 

FOLKE LIND

f 1931

”Torso”

Olja, duk 49x60 cm

Signerad F. LIND -69’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

SVEN DEURELL

1904-1967

Byggnader och bro

Olja, duk 37x59 cm

Signerad ’DEURELL’

PRIS: 1 400:-

 

 

Sven Deurell studerad på Valands målarskola i Göteborg för Tor Bjurström och på Konstakademien. Han erhöll Ester Lindahls stipendium 1941-42. Med svepande, summariska stråk fångar han en förtätad stämningsupplevelse av sina försynta motiv. ”På så vis går han vidare på impressionisternas väg, men det är en impressionism, som inte sysslar med utanverk och vilken i stället söker tränga in till den visuella upplevelsens kärna” (Ragnar Hoppe).

 

”Han är en målarpoet, besläktad med kolorister som Isakson och Aguéli, men ändå med en personlig hållning i sina sensibla målningar, i vilka teckningen reducerats till ett minimum; den mjuka, färgskimrande luften över de slätt- och hedlandskap, som han helst skildrat, ger enhet och sammanhang åt dessa inre upplevelser av en yttre verklighet.” (Gösta Lilja)

 

Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Vid staffliet”

(Självporträtt)

Olja, pannå 55x46 cm

Signerad Ryno 42’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Beth sover”

(konstnärens hustru, konstnärinnan Beth Zeeh)

Olja, duk 41x33 cm

Signerad Ryno 47’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blommor i grön glasvas

Olja, pannå 24x19 cm

Signerad Ryno 1957’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blomsterprakt i kopparkanna

Olja, duk 65x46 cm

Signerad Ryno 1977-81

PRIS: 11 500:-

 

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Persikor”

Olja, duk 38x46 cm

Signerad Ryno 1976’

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

 RYNO FRIEBERG

1920-2018

Azalea

Olja, duk 46x38 cm

Signerad Ryno 1977’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Gula rosor

Olja, duk 41x33 cm

Signerad Ryno 1979’

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Olika äpplen”

Olja, duk 25x40 cm

Signerad Ryno 1982’

PRIS: 3 800:-