KLASSISKT

 

 

 

 

JULIUS WEIDIG

1837-1918

Pojkar i sommarlandskap, Hisingen

Olja, träpannå 23,5x32,5 cm

Signerad ’Julius Weidig’ och daterad ’Hissingen 1896’

PRIS: 3 200:-

 

 

 

 

 

 

AMANDA SIDWALL

1844-1892

Kulla lekande med katt

Olja, duk på papp-pannå 60x47 cm

Osignerad

Intyg a tergo av konstnärinnans brorsdotter, Elna Sidwall

PRIS: 5 700:-

 

Proveniens:

konstnärinnan Amanda Sidwall

hennes bror, Robert Sidwall

dennes dotter, Elna Sidwall

 

 

 

 

 

 

AMANDA SIDWALL

1844-1892

Liten gosse

(konstnärinnans systerson)

Olja, duk på papp-pannå 49x38 cm (oval)

Osignerad

Text a tergo:

 

 

PRIS: 3 000:-

 

Proveniens:

Konstnärinnans släkt

 

 

 

 

 

 

OSCAR BJÖRCK

1860-1929

På badstranden, Falsterbo

Pastell 13x25 cm

Signerad ’Oscar Björck’

PRIS: 6 500:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

GEORG PAULI

1855-1935

Sommarkväll på berget

Blandteknik 45x61,5 cm

Signerad ’G Pauli’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

GEORG PAULI

 

 

 

 

 

 

NILS FORSBERG

1842-1934

Frukter

Olja, träpannå 18x27 cm

Signerad ’Nils Forsberg’ samt daterad ’-14’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

ANSHELM SCHULTZBERG

1865-1945

”Oktoberdag, Strandvägen”

Olja, duk 60x80 cm

Signerad ’A. SCHULTZBERG Sthlm 20/10 1929’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

ANSHELM SCHULTZBERG

 

 

 

 

 

 

ALBERT ENGSTRÖM

1869-1940

Den nyblivna mamman

Tusch 22,5x33 cm

Signerad ’Albert Engström’

Historia a tergo:

’På B. B. nedkom häromdagen en svarthårig flicka med en ilsket rödhårig pojke. Underläkaren blev intresserad av fallet och frågade hurudant hår fadern hade.

– Ja, de kan ja inte säja, för han hade hatt.’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

ALBERT ENGSTRÖM

 

 

 

 

 

 

IVAR AROSENIUS

1878-1909

”Porträtt af Birger Palme”

Blandteknik 14x16 cm

Signerad ’IA 06’

samt betitlad ’Porträtt af Birger Palme’

PRIS: 2 000:-

 

Proveniens:

gåva från konstnärens hustru, Eva Arosenius-Dich, den 22 maj 1959

 

 

 

 

 

 

NILS KREUGER

1858-1930

Gatubild, Borgholm

Blyerts 19x24,5 cm

Signerad ’N. Kreuger Borgholm 16 Aug. 1902’

PRIS: 1 700:-

 

 

 

 

 

 

JOHAN CHRISTIAN BERGER

1803-1871

Gondoler, Venedig

Olja, träpannå 22x29,5 cm

Signerad ’J. C Berger’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Manne Hofrén (konsthistoriker och museiman)

 

 

 

 

 

 

AUGUST HAGBORG

1852-1921

”Elisabeth”

Olja, träpannå 41x26,5 cm

Signerad med dedikation ’Till vännen John Lindgren HAGBORG’

samt betitlad ’ELISABETH’

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

HULDA SCHENSON

1847-1940

Flicka vid brunn

Akvarell 47x31,5 cm

Signerad och daterad ’Souvenir de H Schenson Paris 1883’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

VICTOR FORSSELL

1846-1931

”Fjäderholmen”

Olja, pannå 21,5x20 cm

Signerad ’Vi: Forssell’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

SAM UHRDIN

1886-1964

Gitarrspelande kulla

Olja, duk 73x60 cm

Signerad ’Sam Uhrdin -53’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTHER KJERNER

1873-1952

”Frukter på tennfat”

Olja, papp-pannå 24x33 cm

Signerad ’E. Kjerner’

PRIS: 8 500:-

 

Utställd: Gösta Stenmans Konstsalong

 

 

 

 

 

 

OLOF THUNMAN

1879-1944

Bränningar

Tuschlavering 38x48,5 cm

Signerad ’Olof Thunman 1935’

PRIS: 5 200:-

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Man med lie

Akvarell och tusch 23x12 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 700:-

 

 

Den i Gamla Upsala födde Tore Wahlström var en av de största talangerna i sin generation. Han studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av talang och lyckosamhet. Hans närmaste kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, framför allt Bergh, uppskattade oreserverat båda hans naturliga färgbegåvning och hans öppna självständiga väsen.” (Sixten Strömbom)

 

Redan 1902 kunde Tore Wahlström efter Richard Berghs uppmaning debutera vid Konstnärsförbundets utställningar i Stockholm och Krefeld och han deltog inbjuden i dess första Verdandiutställning i Upsala samt följande utställningar i Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn 1903. Denna tidiga debut spände förhoppningarna ännu mer om Wahlströms konstnärliga möjligheter. På Berghs inrådan förvärvade de stora mecenaterna Prins Eugen, Pontus Fürstenberg och Ernest Thiel arbeten av Tore Wahlström.

 

En sviktande hälsa kom dock att sätta stopp för vad som annars troligen skulle ha blivit ett av vårt lands främsta konstnärskap. Tore hade 1899 fått söka vård för en mindre lungblödning. På hösten 1902 drabbades han av ett allvarligt återfall, vilket föranledde vård på Mörsils sanatorium i Jämtland. De följande åren erbjöd en ojämn kamp mot sjukdomen. Genom Richard Berghs outtröttliga hjälpsamhet kunde Tore med ekonomiskt stöd av Pontus Fürstenberg och ett stipendium från Konstnärsförbundet från hösten 1903 vistas i Santa Cruz på Teneriffa. 1904 blev han tvungen att återvända hem. Han fick endast leva ytterligare fyra år. I december 1908, dagen efter sin 29-årsdag, gick Tore Wahlström bort och Sverige hade därmed förlorat ett av sina främsta konstnärslöften.

 

Verk av Tore Wahlström är mycket sällsynta. Trots en liten produktion var den tillräckligt betydande för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera Wahlström som den på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903”.

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Flugan!”

Tusch 20,5x11 cm

Signerad ’Tore Wahlström 1898’

Pris: 2 300:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Barsk madam

Tusch och blyerts 26x20,5 cm

Signerad ’Tore W-m.’

Pris: 2 400:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

ANNA BILLING

1849-1927

Utsikt över vattnet, Holmenkollen

Akvarell 12,5x23 cm

Signerad ’Anna Billing’ och betitlad ’Holmenkollen’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

Landskap, Olevano Romano

Olja, duk på papp-pannå 32x41 cm

Signerad ’Carl Johansson’ och daterad ’Olevano Romano 1901’

Utförd under konstnärens resa till Italien 1901

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

Sommarlandskap vid vattnet

Olja, träpannå 31x42 cm

Signerad ’Carl Johansson 07’

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

”Septemberafton”

Olja, duk 50x73 cm

Signerad och daterad ’Carl Johansson 1913’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

Kustmotiv

Olja, duk 36x53,5 cm

Signerad ’Carl Johansson’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ROBERT THEGERSTRÖM

1857-1919

”Riddaren på vägen till Sanningens borg”

Olja, duk 55x45 cm

Osignerad

Kvarlåtenskapsstämpel a tergo ’Från Rob. Thegerströms sterbhus Elin Thegerström’

Intyg a tergo av konstnärens hustru Elin Thegerström:

’No 454 Riddaren på vägen till Sanningens borg, fantasi

målad av Robert Thegerström intygas av Elin Thegerström’

PRIS: 9 500:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

OIDENTIFIERAD MÄSTARE

18/1900-tal

Ateljéinteriör

Olja, duk 70x45 cm

Otydligt signerad ’M. P. Studie hos …(?)’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

WILLIAM WESTLEY MANNING

R.B.A., R.O.I., A.R.E.

England 1868-1954

På piren

Olja, duk 34x40 cm

Signerad ’W. Westley Manning’

PRIS: 8 700:-

 

William Westley Manning var verksam som landskapsmålare

och grafiker. Han utbildade sig vid the Central School of Arts

and Crafts samt på Academie Julian i Paris (1892). Den i

London bosatte Manning besökte under flera år St Ives.

 

 

 

 

 

 

ORVO RAATIKAINEN

(Finland 1914-2000)

Kvinna i gröngräset

Olja, duk 62x50 cm

Signerad ’O Raatikainen -57’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

EMIL ÅBERG

1864-1940

Lekande barn

Olja, duk 36x46 cm

Signerad ’E Åberg’

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

BERNHARD OSCARSSON

1894-1977

Blomsterprakt

Olja, duk 47x37 cm

Signerad ’OSCARSSON’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

BERNHARD OSCARSSON

1894-1977

Fiskeläge

Olja, duk 27x41 cm

Signerad ’OSCARSSON’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

DAVID SÖDERHOLM

1883-1961

Landskap

Akvarell 50x75 cm

Signerad ’David Söderholm 1945’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Skogsmotiv

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -35’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Vårlandskap

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -36’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Vårskytten”

Olja, pannå 55x46 cm

Signerad ’Lindorm L -46’ samt betitlad ’Vårskytten’

PRIS: 14 000:-

 

Litteratur: ”Storjägaren och viltmålaren” artikel om Lindorm Liljefors i Svensk Jakt, nr 12 december 2016, målningen ”Vårskytten” avbildad i färg på sid 53 samt omnämnd på sid 54: ”Om Åland var basen för många av sjöfågelmålningarna var det ändå det uppländska landskapet som var Lindorms favoritbiotop. I markerna runt Bockbol bedrevs älg-, rådjurs-, har-, räv- och skogsfågeljakt. Dessutom gärna morkulljakt på våren, en av Lindorms favoritjaktformer skildrad bland annat i målningen Vårskytten på sidan 53.

   Till sin hjälp att hitta fällda morkullor hade han en terrier som kunde markera.”

 

 

 

 

 

 

UNCAS LILJEFORS

f 1938

Tofsvipor

Olja, pannå 61x80 cm

Signerad ’UNCAS -93’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

ROLF MELLSTRÖM

1896-1953

”Sank mark, Sundbysjön”

Olja, pannå 27x35 cm

Signerad ’Rolf Mellström 1948’

PRIS: 2 200:-

 

Proveniens: FRITZES Kungl. Hovbokhandel, Stockholm

 

 

 

 

 

 

LARS JONSSON

född 1952

”Ängshök”

Akvarell 20x29,5 cm

Signerad ’Lars Jonsson 1989’ samt betitlad ’ängshök’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

STIG BORGLIND

1892-1965

”Nötskrika”

Handkolorerad torrnål 23x16,5 cm

Signerad ’Stig Borglind’ och ’(uppl. 15 ex.)’

samt betitlad ’Nötskrika’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Blomsterstilleben

Olja, duk 46x55 cm

Signerad ’Ryno 1976’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

”Vit azalea”

Olja, duk 55x46 cm

Signerad ’Ryno 1979-82-83’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Blomsterprakt i kopparkanna

Olja, duk 65x46 cm

Signerad ’Ryno 1977-81’

PRIS: 12 500:-

 

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

”Persikor”

Olja, duk 38x46 cm

Signerad ’Ryno 1976’

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

 RYNO FRIEBERG

f 1920

Azalea

Olja, duk 46x38 cm

Signerad ’Ryno 1977’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Gula rosor

Olja, duk 41x33 cm

Signerad ’Ryno 1979’

PRIS: 5 700:-