MODERNT

 

 

 

Under denna rubrik presenterar vi den moderna konstens utveckling från 1900-talets början fram till vår tid. De nutida verken finner ni längst ned.

 

 

 

 

FRANS BERG

1892-1949

Sittande modell

Olja, duk 59,5x42,5 cm

Signerad ’F Berg’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

EDITH FISCHERSTRÖM

1881-1967

Dans

Olja, duk 64,5x49,5 cm

Signerad ’E. Fischerström’

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

KNUT JANSON

1882-1966

”Den röda ladan”

Olja, duk 63x77 cm

Signerad ’K. JANSON’

PRIS: 7 500:-

 

Proveniens: Fru Clyde Lundbäck

 

Utställd: ”De unga” Hallins konsthandel, Stockholm 1911, kat.nr 55

 ”Den unga expressionismen” Nationalmuseum 1944, kat.nr 220

 

 

 

Knut Janson Självporträtt

 

 

 

 

 

 

 

KNUT JANSON

1882-1966

”Fars hatt, Bohus fästning”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’K. JANSON’

Även signerad och daterad a tergo på spännramen ’K. Janson 1917’

samt betitlad ’Fars hatt, Bohus fästning’

PRIS: 5 900:-

 

Proveniens: konstnären

 

Utställd:

 

”Yngre svenska konstnärer” Liljevalchs Konsthall, Stockholm okt-nov 1918,

Katalog N:o 14, katalognummer 108, avbildad i katalogen, pris 1 800 kronor

 

Riksförbundet för bildande konst, Utställning nr 72

 

”1909 års män” Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1959

 

 

 

 

 

 

 

TOR BJURSTRÖM

1888-1966

Kvinnoporträtt

(möjligen föreställande konstnärinnan Eva Jancke-Björk 1882-1981)

Olja, duk 63x43 cm

Signerad ’TSB’

(Tor Bjurströms fullständiga namn var Tor Sigurd Bjurström)

PRIS: 4 500:-

 

Proveniens: Charlotte och Otto Mannheimers fond (gåva från fonden 1927)

 

 

 

 

 

 

GOTTHARD WIDING

1883-1973

Kvinna på veranda

Olja, duk 50x58,5 cm

Signerad ’G. Widing 1913’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

EDWARD HALD

1883-1980

Det gula huset

Olja, papp-pannå 28x42 cm

Signerad och daterad ’HALD 1910’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Edward Hald

 

 

 

 

 

 

EDWARD HALD

1883-1980

”Från Vanadisvägen 41”

Olja, papp-pannå 62x46,5 cm

Signerad (ristad signatur) och daterad ’Hald 1921’

PRIS: 6 400:-

 

 

 

 

 

 

ARTHUR PERCY

1886-1976

”Ingrid, konstnärens dotter”

oljemålning, duk 47x38 cm

osignerad, utförd omkring 1917-18

 intyg a tergo av konstnärens dotter, Ingrid:

’Härmed intygas att detta

porträtt av mig är målat

av min far, Arthur Percy –

förmodligen 1917-18 i

Göteborg.

Vickleby 4 april 1987

Ingrid Percy Lassen’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

Arthur Percy

 

 

 

 

 

 

EINAR NERMAN

1888-1983

”Gubbhuvud”

Akvarell 36x28 cm

Signerad och daterad ’Einar Nerman 08’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

Einar Nerman

 

 

 

 

 

 

 

BIRGER SIMONSSON

1883-1938

Stående modell

Olja, duk 92,5x60 cm

Signerad med dedikation ’Till Hj. Gabrielson BS’

PRIS: 15 000:-

 

Proveniens: Hjalmar Gabrielsons samling

 

 

 

Birger Simonsson

 

 

 

 

 

 

BIRGER SIMONSSON

1883-1938

”Skymning (Från Skaftölandet 1919)”

Olja, duk på papp-pannå 36,5x48 cm

Signerad ’BS’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

GÖSTA SANDELS

1887-1919

Sittande militär

Blyerts 29,5x22,5 cm

Signerad med dedikation

’Till Fanjunkare Thörneqvist från Sandels 1915’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”I hemmet”

 (Interiör med konstnärens hustru Agnes Cleve och parets son)

Blandteknik 23,5x32 cm

Signerad ’Jon-And’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

John Jon-And

 

 

John Jon-And föddes i Göteborg 1889. Han hette från början Andersson, men tog sig artistnamnet Jon-And. Bland sina vänner - till vilka räknades Evert Taube - kallades han kort och gott Jon. Redan tidigt framträdde ett stort intresse för konst och teater. När han var i femtonårsåldern satte han upp teaterpjäser tillsammans med några kamrater. I sjuttonårsåldern började Jon sitta i Stora Teaterns orkesterdike och teckna scener, situationer och fysionomier. Han gjorde också reportageteckningar för olika tidningar i Göteborg. Tack vare sin säregna talang kunde Jon kringgå dåtidens förbud mot att under rättegångar avbilda de åtalade. Han placerade nämligen helt sonika teckningsblocket i kavajens högerficka och satt under rättegångarna med handen nedstoppad i fickan och tecknade av olycksfåglarna med sin penna.

 

Under åren 1908-09 företog Jon resor till England och Tyskland. Framför allt var det de nya tendenserna inom tysk teater och tyskt dekorationsmåleri som han studerade med stort intresse. Av större betydelse för hans konstnärliga utveckling blev emellertid resan till Paris 1913-14. I den franska huvudstaden bedrev han studier för kubisten Henri Le Fauconnier. Jon kände sig både som expressionist och kubist och kom att bli en av de målare som under 1910-talets mitt på olika sätt försökte ge en syntes av expressionism och kubism.

 

 

 

John Jon-And i Paris 1914

 

 

När Jon kom till Paris hade han bakom sig sporadiska studier på Valand hemma i Göteborg. På denna konstskola hade han gjort bekantskap med en viss Agnes Cleve. Hon var tretton år äldre än Jon och tvåbarnsmor. Dessutom hade hon under Valandtiden ett förhållande med sin lärare, den berömde Carl Wilhelmson, vilket ledde till skilsmässa för Agnes, men ej för Carl. Agnes reser till Paris i mars 1914. Jon och Agnes blir ett par. I samband med krigsutbrottet återvänder de till Sverige. De gifter sig 1915 och flyttar till S:t Erikspalatset på S:t Eriksgatan 63 i Stockholm. Samma år, 1915, föds parets son, Per-Erik. I Stockholm får Jon anställning på Svenska Dagbladet. Som reportagetecknare lyckas han utnyttja sina kubistiska insikter och han söker sig till den nya tidens tekniska motiv - maskiner, bilar, lokomotiv, flygmaskiner.

 

 

 

John Jon-Ands ateljé, S:t Erikspalatset

 

 

1916 blir ett händelserikt år. Förutom en längre vistelse i New York tillsammans med Agnes hinner Jon med en utställning på Gummesons. Under detta år får han också sitt publika genombrott då han ger ut ett litografiskt album kallat Croquis de cabaret med porträtt av svenska och internationella scenartister som under kriget var verksamma i Stockholm. Jons stora intresse för olika grafiska tekniker gjorde att han skaffade sig en egen tryckpress, där han kunde trycka sina litografier och etsningar själv för hand.

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Ut mot havet II”

Litografi 30x34 cm

Signerad ’Jon-And’

PRIS: 1 300:-

 

 

 

 

John Jon-And i ateljén

 

 

När det radikala konstnärsparet Wassily Kandinsky och Gabriele Münter på grund av kriget befinner sig i Sverige 1916 umgås man intensivt med paret Jon-And. De båda konstnärsparen utbyter åsikter om den moderna konstens utveckling. Agnes och Gabriele reser tillsammans till Köpenhamn och Jon och Kandinsky arbetar tillsammans vid Jons tryckpress. Liksom Jon ställer även Wassily Kandinsky och Gabriele Münter ut på Gummesons 1916. De båda konstnärsparen umgås även i den sommarbostad som Jon och Agnes skaffar sig i Bohuslän. Under de sista åren på 1910-talet ställer Jon och Agnes ut tillsammans vid ett flertal tillfällen. I början på 20-talet gör paret studieresor till bland annat Italien.

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Assisi”

Blandteknik 31x48,5 cm

Betitlad ’Assisi’ och daterad ’3-3-22’

samt stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Cypresser, Florens”

Blyerts 35x27,5 cm

Betitlad ’Florens’ och daterad ’28/11 21’

(ev är dateringen ’28/4 21’)

samt stämpelsignerad ’Jon-And’

(veck och enstaka bristning i papperet)

PRIS: 2 300:-

 

 

 

Jon och Agnes flyttar under 20-talet till Göteborg. Paret gör tillsammans dekorationer i Lorensbergs restaurang 1922 och Jon är engagerad i Göteborgsutställningen 1923. Främst arbetar han dock inom teatern med uppdrag både i Göteborg och i Stockholm. John Jon-And företrädde en radikal scenografisk stil av konstruktiv art och drog nytta av sina insikter i kubistisk formdisciplin. Han arbetar även med Karl Gerhards revyer på Folkteatern i Göteborg. Samtidigt har han under dessa år uppdrag som reportagetecknare på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Nöjesplats”

Tuschlavering 25x26 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

(svagt vertikalt veck)

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Man och kvinna”

Kol 51x29 cm

Utförd 1922-25

Stämpelsignerad (2 gånger)  ’Jon-And’ samt ’JON-AND’

PRIS: 2 700:-

 

I samband med att han 1927 efterträder Isaac Grünewald som chefsdekoratör på Kungliga Operan i Stockholm flyttar Jon och Agnes tillbaka till huvudstaden. Under en lång rad av år utför Jon en mängd scendekorationer för Operan. I dessa arbeten utgick han från både expressionismens dynamik och från en konstruktiv kubism. Hans uppsättningar väckte först ivrig debatt, men efterhand blev de uppskattade. Konstkritikern Gotthard Johansson har jämfört John Jon-Ands insats för scenografikonsten med den som Edward Hald och Simon Gate gjorde inom den svenska glaskonsten. I och med Stockholmsutställningens slag för funktionalismen 1930 blev hans scendekorstil alltmer självklar också för en bredare publik. Jon var även med och utförde dekorationer till denna banbrytande utställning.

 

Vid sidan av sitt arbete med scenografi var det som karikatyrtecknare John Jon-And framför allt blev berömd under sin levnad. Konstnären Yngve Berg jämförde insatserna inom dessa både områden på följande vis: ”John Jon-And var en lysande teaterdekoratör; som karikatyrtecknare vare han genial”.  Teaterchefen Olof Molander sade om Jons karikatyrer att de var ”dräpande kvicka utan att vara elaka, eller kanske en liten smula elaka, men inte så att det gör ont”.  Inom parentes kan man i och för sig kanske invända att den gode Molander inte direkt tillhörde de känsligas skara. Under sina år som chef på Dramaten på 30-talet blev Olof Molander känd för sina hårda regimetoder och ett närmast diktatoriskt ledarskap, vilket medförde att han efter några år tvingades avgå.

 

Bland John Jon-Ands karikatyrer intar de som han utförde av sina konstnärskamrater en särskild plats. På 30-talet hade Jon styrelsefunktioner i Konstnärsklubben i Stockholm och under sammankomsterna brukade han kasta ned kollegornas fysionomier på pappersbordsduken. På den kanske inte alltför snälla avbildningen av konstnären Bertel Bertel-Nordström har den stackars avbildade kommenterat: ”Jag anser dock fortfarande Jon-And som min vän Bertel-N.”.

 

John Jon-And var uppskattad för sin vänfasthet och vänlighet. Han hjälpte sina fattigare kamrater på Konstnärsklubben och inrättade Jon-Ands fond för dem som behövde ekonomiskt stöd. Hans bortgång kom plötsligt, då han endast 52 år gammal drabbades av hjärtslag på Gustaf Adolfs torg i Stockholm en novemberdag 1941.

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

Konstnären Bertel Bertel-Nordström

Blandteknik 24,5x19,5 cm

(pappersförlust i övre vänster  hörn)

Signerad ’Jon And 7/2 32’

Svårläst påskrift: ’acceptans …. aus B-N’

Samt påskrift av den avbildade:

’Jag anser dock fortfarande Jon-And som min vän

Bertel-N.’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Naket i divanen”

Brunkrita 38x36 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Fast i blicken”

Blandteknik 27x26,5 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Operasångerskan Kerstin Thorborg II”

Blandteknik 53x35 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 3 800:-

 

 

Operasångerskan Kerstin Thorborg (1896-1970) var sin tids ledande mezzosopran på världens operascener. Hon hade engagemang på Berlinoperan och Wienoperan, men på grund av nazismens framfart avslutade hon dessa kontrakt och flyttade till USA, där hon blev en del av den fasta ensemblen på Metropolitan i New York, med mer än 300 framträdanden under åren 1938-50.

 

 

 

 

 

 

AGNES CLEVE-JONAND

1876-1951

Landskap med kyrka

Tusch 19x26 cm

Signerad ’Agnes Cleve 1893’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

GÖSTA NORDBLAD

1897-1940

Stilleben med frukter

Olja, pannå 50x61 cm

Signerad ’Nordblad’

PRIS: 3 000:-

 

 

Gosta Nordblad foto Paris 1921 liten bild

 

Gösta Nordblad Paris 1921

 

 

”Det var livets krafter, inte de jordiska tingen, han ville gestalta”

 

(Gregor Paulsson, i utställningskatalogen till Gösta Nordblads Minnesutställning på Konstakademien 1945)

 

 

Gösta Nordblad föddes 1897 i Eslöv. Ett liv präglat av psykisk obalans ledde till hans för tidiga bortgång i Stockholm 1940. Trots att Gösta Nordblads konstnärliga gärning under 1920-talet tillhör vårt lands mer intressanta är han i dag relativt okänd för den stora allmänheten.

 

Sin konstnärliga utbildning fick Gösta Nordblad etappvis, först vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm, där han 1915 skrev in sig efter avlagd realexamen, sedan vid Konstakademien i Köpenhamn 1919. Under den mellanliggande perioden hade han dels avlagt studentexamen som privatist, dels påbörjat men inte fullföljt en officersutbildning samt försökt sig på journalistyrket. Först 1920 bestämde han sig definitivt för konstnärsbanan och förlade då studierna till Paris, där han arbetade hos Othon Friesz och Raoul Dufy. Härefter följde studieresor till Italien 1921 och till Berlin 1922 samt, sedan han erhållit Jenny Lindstipendiet för perioden 1924-27, resor till England, Holland och Italien och förnyat besök i Paris. Detta fick dock på grund av sjukdom avbrytas 1927 och han var därefter bosatt och verksam i Sverige.

 

Gösta Nordblad hade sin debututställning 1923 i Stockholm. 1927 ställde han ut i Helsingborg och 1928 visades hans konst både på Göteborgs Konstmuseum och på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm. En minnesutställning ordnades på Konstakademien i Stockholm 1945.

 

Under hela sin tid som utövande konstnär – liksom under utbildningsåren – led Gösta Nordblad av en svårartad psykisk labilitet, som tog sig uttryck i hårt anspända ambitioner och perioder av nedbrytande arbetstempo, vilka endast kortare tider avlöstes av harmoniska och avspänt fruktbara verksamhetsår. Med sitt starkt receptiva och labilt ombytliga konstnärstemperament tog han under åren ute i Europa intryck av tidens konstnärliga strömningar och utförde på 20-talet verk där man kan spåra influenser från både Cézanne, fauvismen, kubismen och den sakliga klassicismen.

 

 

 

 

 

 

 

KNUT LUNDSTRÖM

1892-1945

”Symphonie Nr 1”

Olja, träpannå 46x65 cm

Signerad ’Knut Lundstrom Paris’

PRIS: 11 000:-

 

Knut Lundström tillhör pionjärerna inom det svenska nonfigurativa måleriet. Efter studier vid Carl Wilhelmsons målarskola 1912-15 bosatte sig Knut 1919 i Paris, där han kom att studera för André Lhote. Utifrån musikaliska upplevelser började Knut Lundström experimentera med nonfigurativa färgplan och plangeometriska kompositioner. Färgplanen skulle enligt konstnären konkretisera en ton och flera färgplan ett ackord. Dessa tankar utvecklades under andra halvan av 20-talet till friare linjeformationer, där konstnären i färg och form tolkade grundlinjerna i musiksatser eller hela verk efter ett eget författat manifest. I sitt manifest beskrev han hur toner är färger och färger är toner. Målningarnas linjer, former och plan uttrycker tempo, tema och rytm. Från 1921 och framåt gav Lundström sina verk titlar med referenser till olika musikstycken och tonskalor. Knut Lundström var med och grundade gruppen Les Artistes Musicalistes vars mål var att med sin konst förklara relationen mellan färg och ton.

 

Under tiden i Paris umgicks Knut Lundström med bland andra Rolf de Maré och Otto G Carlsund. I synnerhet den sistnämnde fick stor betydelse för Lundström och genom Carlsund kom han i kontakt med konstnärer som Fernand Léger och Piet Mondrian. Knut Lundström deltog under sina år i Paris på Höstsalongen och Indépendentsalongen. Han ställde även ut på Exposition de l’Art Abstrait 1924 samt på Galerie L’Etoile 1926. Dessutom var han en av utställarna på den i dag så berömda utställningen av post-kubistisk konst på Stockholms-utställningen 1930.

 

 

 

 

 

 

KNUT LUNDSTRÖM

1892-1945

”Kritklippor vid Seine”

Olja, träpannå 50x65 cm

Signerad ’Knut Lundstrom Paris’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

BENGT O ÖSTERBLOM

1903-1976

Föremål på bord

Olja, duk 25x33 cm

Signerad ’ÖBLOM’

Påskrift i blyerts på spännramen ’ÖSTERBLOM 1921 25/7 – 30/10’

Text a tergo på duken: ’FÖRSTA DUK 25/7 -30/10 1921 SÖNDAGSJOBB’

PRIS: 3 000:-

 

 

Denna raritet - Bengt O Österbloms första målning - visar på vilken snabb utveckling som kan ske inom konstens värld. Bara ett par år efter att konstnären målar Föremål på bord kommer han att tillhöra modernismens förtrupp och utföra några av de mest avantgardistiska verken i svensk konsthistoria.

 

 

 

 

 

 

TOR HÖRLIN

1899-1985

Figurin och blommor

Olja, träpannå 46x37,5 cm

Signerad och daterad ’TOR HÖRLIN 24’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

ALBERT HOFFSTEN

1888-1927

”Min mor”

Akvarell 32x22 cm

Signerad ’A. Hoffsten’

PRIS: 3 500:-

 

”EN KOLORIST AV GANSKA SÄLLSYNT RANG”

(Tor Hedberg om Albert Hoffsten)

 

 

Albert Hoffsten var en av de mest lågmälda bland de konstnärer, Isaac Grünewald, Leander Engström, Gösta Sandels m fl som med ”De unga” introducerade den moderna expressionismen i svenskt måleri. I viss mån har hans konst kommit i skymundan efter konstnärens tidiga död i en bröstsjukdom, som de sista åren väsentligt nedsatte produktionsförmågan.  Med de övriga i denna banbrytande generation delade han intresset för de starka, lysande färgeffekterna och den dekorativt syftande kompositionen. Hans konst äger dock genomgående ett intimt, klassiskt rofyllt drag, som vittnar om lärdomarna från Cézannes måleri, vars stränga formbyggnad med modulerade färgplan Hoffsten särskilt studerade under sina år i Paris.

 

I den finstämda akvarellen ”Min mor” ser vi prov på Cézannes betydelse för Albert Hoffstens konstnärskap. Denna inkännande skildring torde även kunna räknas till en av höjdpunkterna inom porträttkonsten under den tidiga svenska modernismen.

 

Efter studier vid Konstnärsförbundets tredje skola i Stockholm vistades Albert Hoffsten åren 1911-12 i Paris. Han anslöt sig 1910 till den några år förut grundade sammanslutningen ”De unga” och deltog i dess utställningar 1910 och 1911. De följande åren deltog han i samlingsutställningar såsom Konstnärsförbundets utställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1916, ”Moderne svensk Kunst” på Den frie Udstilling i Köpenhamn 1916 samt Sveriges allmänna konstförenings utställning på Liljevalchs konsthall 1926. Året efter hans bortgång ordnades en minnesutställning i Stockholm.

 

Representerad: Moderna museet, Prins Eugens Waldemarsudde

 

 

 

 

 

 

GUNNAR ZILO

1885-1958

”Nature morte”

Olja, duk 50,5x40,5 cm

Signerad ’Zilo -26’

PRIS: 3 700:-

 

 

 

 

 

 

FRITZ HÖGBERG

1899-1956

”SÄCKPIPA MED KRUKOR”

Olja, träpannå 19x24 cm

Signerad ’F Högberg’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

SIMON GATE

1883-1945

Elegant herre

Olja, träpannå 55x46 cm

Signerad ’Simon Gate’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

Simon Gate

 

 

 

 

 

 

JACQUES VILLON

1875-1963 (Frankrike)

”Composition”

Färgakvatint 49,5x34,5 cm

Plåtsignerad ’Jacques Villon 27’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

LASSE JOHNSON

1899-1992

”Spanjorska”

Olja, duk 61x50 cm

Signerad och daterad ’Lasse Johnson ALORA 1929’

PRIS: 3 000:-

 

Litteratur: Kalle Berggren ”Lasse Johnson” NWT:s förlag, Karlstad 1988, avbildad helsida i färg sid 66

 

 

 

 

 

 

BIRGER BIRGER-ERICSON

1904-1994

”Rembrandt och Ernst Josephson i geniernas himmel”

Olja, papp-pannå 33x40 cm

Signerad och daterad ’Birger 30’ samt betitlad

’Rembrandt och Ernst Josephson i geniernas himmel’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Motiv från Bormes”

(Sydöstra Frankrike)

Olja, duk 65x81 cm

Signerad och daterad ’Ellis Wallin -30’

PRIS: 3 900:-

 

 

Ellis Wallin föddes i Upsala 1888. Han studerade vid Tekniska skolan i Upsala för M. Holmgren 1907-10, vid C. Althins målarskola i Stockholm 1911-12 och vid Konstakademien 1914-20 för O. Hjortzberg och W. Smith samt på akademiens etsningsskola för A. Tallberg och H. Sallberg. Med avbrott för studieresor till Italien 1920-21 och Holland 1923 var Ellis 1920-33 bosatt i Paris, där han till en början studerade vid olika akademier.

 

I Paris kom han i kontakt med och tog intryck av den franska nyrealism, som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Av konstnärer som H. de Waroquier och kanske framför allt Dunoyer de Segonzac kunde Ellis lära åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt.

 

Återkommen till Sverige slog Ellis igenom som en av de första representanterna i landet för denna franska stil, som hos honom under andra betingelser kom att förändra karaktär och efter hand avlösas av ett måleri med lättare, ljusare färgskalor och större utrymme för luft och ljus. I Sverige skildrade han barndomsstaden Upsala och Stockholm, dit han så småningom flyttade. Somrarna tillbringades i Grundsund på västkusten och därifrån hämtade han ett stort antal motiv till sina målningar. På 1910- och 20-talet utförde Ellis även ett stort antal etsningar med motiv från framför allt Upsala.

 

Under åren i Paris ställde Ellis Wallin vid flera tillfällen ut på den berömda Salongen. Dessutom hade han inte mindre än sex separatutställningar i Paris, vilket han som svensk torde ha varit ganska ensam om. Även i Sverige var Ellis en flitig utställare med separatutställningar runtom i landet. Han deltog också i en stor mängd samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

 

Ellis Wallin är representerad på de flesta svenska konstmuseer, bl a Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum. Han är även representerad på Ateneum i Helsingfors, liksom på Tessininstitutet i Paris och på museerna i Pau och Tours.

 

Ellis Wallin om Paris: ”Tretton år av mitt liv vistades jag i Paris och vad jag där insöp var av oersättlig betydelse för min utveckling. Jag bodde i Paris 1920-33 med några korta avbrott för Holland och Italien. Det var sköna år och jag hade inte varit den jag nu är om de inte hade funnits. Jag tog intryck av den franska nyrealism som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Jag lärde åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt. Cézanne var redan död men han och de andra impressionisterna gjorde senare ett outplånligt intryck på den unge svensken och jag måste öppet bekänna att det var han som lyfte mitt måleri till den ljusa och kanske man kan säga glada och livsbejakande ton det sedan fick. Mina Parisår kan inte strykas ur min utveckling. Jag minns dem med glädje och jag tänker varje dag på vad de betytt för mig.” (Intervju i Upsala Nya Tidning 681231)

 

 

 

 

 

 

EDVIN OLLERS

1888-1959

”Citroner och kruka mot svart”

Olja, duk på papp-pannå 50x37,5 cm

Signerad och daterad ’E. OLLERS 1931’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Edvin Ollers

 

 

 

 

 

 

KNUT JANSON

1882-1966

”Lövholmsvarvet i sol”

Olja, träpannå 32,5x41 cm

Signerad och daterad ’Knut Janson 1938’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

VERA NILSSON

1888-1979

Flickansikte

Blyerts 33x20,5 cm

Signerad ’Vera Nilsson’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

HILDING LINNQVIST

1891-1984

Stadsbild, Chinon

Blyerts 31,5x49 cm

Signerad ’HL’

Utförd 1921

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

HILDING LINNQVIST

1891-1984

”Sågspånshögar”

Olja, träpannå 53,5x65 cm

Signerad ’HL’

PRIS: 9 500:-

 

Utställd:

Kunstnernes Hus, Oslo 1954, kat.nr 77

 

Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1957

 

 

 

 

 

 

 

AXEL NILSSON

1889-1981

”Italiensk bondflicka”

Olja, träpannå 60x39,5 cm

Signerad och daterad ’Axel Nilsson 1923’

PRIS: 15 000:-

 

Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm

 

Sune Danielsons samling, Borgholm

 

Utställd: Svenska Konstutställningen i Hamburg, Lübeck och Berlin 1926

 

 

 

 

 

 

AXEL NILSSON

1889-1981

”Pojke med båt”

Olja, duk 61x50 cm

Signerad och daterad ’Axel Nilsson 1929’

Betitlad och daterad a tergo ’Pojke med BÅT 1929’

PRIS: 16 000:-

 

 

”Hans motiv äro de enklast tänkbara, men skildringen är desto mera klar och rik. Om man ett ögonblick ger sig tid att avlyssna, vad dessa verk förtälja, strömmar en tillmötes, bakom det karga föredraget, en underton av rik mänsklighet, som i det moderna måleriet icke är så vanligt. Han är så sann, så fri från pose, och ur den ringa vardagligheten utvinner han en rikedom, som den jäktade nutidsmänniskan icke är i stånd att ögonblickligen uppfatta.”

(Otte Sköld om Axel Nilsson i Konstrevy nr 2, 1933)

 

 

 

 

 

 

 

 

AXEL NILSSON

1889-1981

”Margareta läser”

(konstnärens hustru)

Olja, duk 92x65 cm

Signerad och daterad ’Axel Nilsson Näsum -63’

Även signerad a tergo ’Axel Nilsson’ och betitlad ’Margareta Läser’

Dedikationer a tergo: ’Till min hustru av Axel Näsum d. 8/9 -63’ samt ’till Gudrun på födelsedagen 1977 från Margareta och Axel’

PRIS: 7 800:-

 

 

 

 

 

 

AXEL NILSSON

1889-1981

Sovande barn

Blyerts 31x23 cm

Signerad och daterad ’Axel Nilsson 1936’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

ERIC HALLSTRÖM

1893-1946

”Provencalska”

Blyerts 57,5x45,5 cm

Signerad och daterad ’Eric Hallström 28’

PRIS: 2 700:-

 

Motivet förekommer även som oljemålning, avbildad på

sid 201 i Lennart Seth ”Eric Hallström” SAK, Stockholm 1967

 

 

 

 

 

 

TURE DAHLÖ

1895-1970

Svensk förortsbebyggelse, vinter

Olja, duk 38x46 cm

Signerad och daterad ’T Dahlö 31’

PRIS: 3 000:-

 

I Moderna Museets samlingar finns en variant på detta tema,

utförd 1932, där förortsbebyggelsen skildras i tidig vårskrud.

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Landskap

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 5 300:-

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

”Sonja”

Olja, duk 61x46 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

”Från Östra station, Stockholm 1938”

Olja, duk 53x63 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 4 900:-

 

Proveniens: sångaren och skådespelaren Anders Börje (1920-1982)

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

”Från Vårhallar, Simrishamn 1957”

Olja, duk 46x61 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Dukat bord

Olja, duk 33x41 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 2 400:-

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

”Fikonskålen”

Blandteknik 32,5x13,5 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

HJALMAR GRAHN

1882-1949

”Självporträtt”

Olja, duk 75x62,5 cm

Signerad och daterad ’Hj Grahn -17’

PRIS: 4 000:-

 

Proveniens:

Konstnärens familj

Galleri Färg och Form

 

Utställd:

 ”Hjalmar Grahn” Nya Konstgalleriet, Stockholm 1918 (Konstnärens debututställning i Sverige)

 

Litteratur:

Carolina Brown ”Målaren Hjalmar Grahn” Carlssons Bokförlag, Trelleborg 1999, text s 24

bild s 23 (interiörbild från Hjalmar Grahns svågers hem där man ser målningen hänga på paradplats)

 

 

Den finlandssvenske konstnären Hjalmar Grahn kom till Stockholm som Finska konstföreningens stipendiat 1917. Här fick han hjälp av sin svåger, operettsångaren och skådespelaren Adolf Niska att ordna sin första utställning i Sverige. Den kom att hållas i mars 1918 på Nya Konstgalleriet i Stockholm. Galleriet, som ägdes av konstnären Arturo Ciacelli, var ett av landets mest avantgardistiska. Hjalmar kunde på grund av sjukdom inte själv närvara på utställningen. I stället var det svågern som var värd på vernissagen. Han kunde dock presentera den för svensk publik okände Hjalmar Grahn genom det nu aktuella, stora självporträttet. Utställningen blev en framgång för konstnären. Recensionerna var många och goda. August Brunius framhöll Grahn som en kultiverad målare som var ”modern utan att vara maniak”. Framför allt var det Hjalmar Grahns känsligt behandlade färgskala som uppmärksammades i recensionerna: ”Den som ger sig tid att lyssna till den försynta stämma, som här talar, skall få veta en del om vad som menas med färgkonst. Det har skrikits högljudt nog om den saken på senare tider, men oftast lika falskt som starkt, här ha vi en röst som klingar rent och äkta.” (Knut Barr i Stockholms-Tidningen)

 

Genom hela karriären som en av konstnärerna i sammanslutningen Färg och Form skulle Hjalmar Grahn framstå som en av gruppens mest nedtonade, men samtidigt mest finkänsliga kolorister. Vid sidan av de hyllade människoskildringarna, kom han att uppmärksammas för sina gråstämda stockholmsbilder.

 

 

 

 

 

 

HJALMAR GRAHN

1882-1949

”Blommor”

Olja, duk 65x54 cxm

Signerad ’Hj. Grahn’

Utförd 1940

PRIS: 7 500:-

 

Utställd: ”Blommor” Riksförbundet för bildande konst, utställning 180 

 

 

 

 

 

 

 

LARS NORRMAN

1915-1979

”APPENDECTOMI”

(Dr Gunnar Nordenstrahl opererar, Norrköpings Lasarett)

Olja,duk 90x116 cm

Signerad och daterad ’Lars Norrman -42’

Även signerad och betitlad a tergo

 ’LARS NORRMAN APPENDECTOMI NORRKÖPING 1942’

PRIS: 20 000:-

 

Litteratur: Cecilia Stam ”Lars Norrman, Sveriges meste konstnär”

Artikel i Paletten 2/74 (nr 2, 1974), avbildad sid 20,

text om kirurgmotiven sid 18

 

Lars Norrmans motiv med kirurgiska ingrepp från 1940-talets första hälft intar en unik plats i svensk 1900-talskonst. I den stora Appendectomi från 1942 ser vi hur den hos Fernand Léger skolade Norrman med kallhamrad naturalism återger ingreppen med medicinsk exakthet. Det är ett verk som förebådar det fotorealistiska måleri som Ola Billgren skulle komma att utföra först ett kvarts sekel senare.

 

 

 

 

 

 

OTTE SKÖLD

”Blåsväder (Rastaborg)”

Stockholms Segelsällskap (SSS)

Olja, träpannå 64x76 cm

Stämpelsignerad ’Otte S’

Intyg a tergo av konstnärens hustru, Arna

PRIS: 11 000:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad och daterad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Ammande kvinna

Olja, duk 56x46 cm

Signerad ’Harald Lindberg’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

BIRGITTA HAMMARSKIÖLD

1886-1963

Landskap

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Birgitta Hammarskiöld -46’

PRIS: 1 200:-

 

Birgitta Hammarsköld var född i Dannemora och bosatt i Upsala. Hon studerade för Carl Wilhelmson 1915 och för André Lhote i Paris 1919 och 1921.

 

 

 

 

 

 

HARALD MARKSON

1909-1985

”Vårbild”

Olja, pannå  65x46 cm

Signerad ’HM 46’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

ZOIA KRUKOWSKAJA

1903-1999

Liljor och figurin

Olja på guldgrund, pannå 46x55 cm

Signerad ’Zoia’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

De första vitsipporna

Olja, duk 50,5x65,5 cm

Signerad ’Olle Nordberg 56’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

GÖSTA BOHM

1890-1981

Karlsgården, Järvsö

Olja, träpannå 45x63 cm

Signerad (ristad signatur) och daterad ’Gösta Bohm Järfsö 1928’

PRIS: 2 200:-

 

 

Hudiksvallssonen Gösta Bohm var en man med många strängar på sin lyra och han kom att prova på en rad yrken innan han fann sin rätta plats i livet. Gösta påbörjade en militär bana, som dock endast varade i ett par år. Planer på att i stället bli folkskollärare ledde honom till Karlstad, men av studierna blev inte mycket. Därpå följde en period som försäkringsförsäljare och lokomobilskötare innan han träffade en målarmästare som upptäckte Göstas talang för dekorationsmåleri. Väl hemma i Hudiksvall igen kom han att specialisera sig på dekorationsmåleri i hälsingestil.

 

Tanken på att bli en fri konstnär började så småningom gro i Gösta. Avgörandet kom då han på hösten 1919 fick se John Stens stora utställning i Hudiksvall. Stens återkomst till hemstaden efter nästan tio års bortovaro hade väckt stor uppmärksamhet. När Gösta besökte utställningen träffade han John Sten. De båda delade en gemensam bakgrund som dekorationsmålare och Gösta insåg att det även för honom fanns en framtid som konstnär, men att han liksom Sten måste vidga sina vyer.

 

Med 150 kronor på fickan och en stor plåtkoffert som bagage begav sig Gösta året därpå ut i världen. Till skillnad från John Sten som hade rest till Paris, var Tyskland - liksom för många andra konstnärer vid den här tiden - målet för Gösta Bohm. Efter ett första stopp i Berlin för att orientera sig i det tyska konstlivet begav han sig raskt till Dresden, där han kom att stanna under de viktigaste åren av sin skolning. I Dresden hade det året före Bohms ankomst bildats en grupp av unga konstnärer kring Otto Dix. Han var en av de främsta representanterna för den nya sakligheten. Denna konstriktning, som byggde på influenser från 1400-talets italienska konst, men där det även fanns starka inslag av det tidiga 1800-talets tyska romantik och sekelskiftets symbolism, kom att få ett stort genomslag under det tidiga 20-talet. Även på konstskolorna i Dresden dominerades undervisningen av den nya sakligheten. Göstas första skola i staden blev Der Weg, där landsmännen Otto G Carlsund och Bertil Bull-Hedlund redan fanns. Under studierna på Dresdner Kunstschule deltar Gösta våren 1923 på en elevutställning, där hans verk uppmärksammas i flera tyska tidningar. Samma år träffar han sin blivande fru, konsteleven Marthe Kieseberger. Deras första möte hör onekligen till de ovanligare när det gäller spirande romantik. Under en anatomidemonstration, där en ung kvinna obducerades, gör den förtätade stämningen att Gösta instinktivt griper tag i handen på den flicka som råkar sitta bredvid honom. Det var Marthe. De träffas sedan ofta och beslutar sig så småningom att gifta sig.

 

Utbildningen på de olika skolorna gör att Gösta 1924 blir antagen som elev vid Konstakademien i Dresden. Det är nu som han utför Landskap med vandrare. Målningen visar på de tidigare nämnda starka inslagen av romantik och symbolism i den nya sakligheten. För att få ihop pengar till giftermålet reser Gösta hösten 1925 tillfälligtvis hem till Hudiksvall, där han får en del porträttbeställningar. Efter ett besök i Paris sensommaren 1926 återvänder han till Dresden och har nu sin första mer betydande utställning på Galerie Baumbach, ett av staden mest ansedda konstgallerier. Gösta Bohm får lovord av recensenterna, som särskilt påpekar att konstnären anslöt sig till den nya sakligheten. Våren 1927 blir han inbjuden att ställa ut i Warnsdorf. I tidningarna framhåller man denna gång konstnärens behärskade färgskala och de inslag av andlighet som finns i hans måleri.

 

Det är tydligt att Gösta Bohm nu är på god väg att etablera sig som en aktör i det tyska konstlivet. Vid denna tidpunkt väljer han överraskande att lämna Tyskland och återvända till Sverige för gott. Giftermålet med Marthe sommaren 1927 och tanken på det framtida familjelivet spelade troligen en avgörande roll i detta beslut. Även om Gösta Bohm sedan under en lång karriär kommer att inta positionen som Hudiksvalls främste konstnär och också nå framgångar nationellt, kan man inte låta bli att undra vad som hade kunnat bli av detta konstnärskap om han hade valt att stanna i den tyska konstmetropolen. Kanske var det ändå bäst det som skedde. En annan svenskättad konstnär i Dresden, Eric Johansson, skulle några år senare få se sin konst förklarad som ”urartad” av nazisterna och tvingas fly till Sverige med Gestapo hack i häl.

 

 

 

 

 

 

CARL-HERMAN WETTERWIK

1910-1949

Hamnen, Hudiksvall

Blandteknik 20x29 cm

Signerad ’C H Wetterwik’

PRIS: 900:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

Hus och ruin, Visby

Akvarell och blyerts 30x38 cm

Signerad ’John Österlund’ och daterad ’Wisby 1919’

PRIS: 1 500:-

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På berget”

Olja, duk på pannå 33,5x45 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1937’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Fiskeläget”

Olja, papp-pannå 38x45,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1951’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Föremål på bord

Olja, duk på papp-pannå (och spännram) 47x52 cm

Signerad ’M. Wigert-Österlund’

PRIS: 4 500:-

 

Mathilde Wigert-Österlund studerade vid Tekniska skolan och Althins målarskola i Stockholm. Från hösten 1896 till våren 1903 var hon elev på Konstakademien, där hon belönades med Kanslersmedaljen. Bland kamraterna på akademien fanns Ivar Arosenius, Karl Isakson och den blivande maken, konstnären John Österlund (1875-1953). Under några månader i Paris 1903-04 studerade hon på Académie Colarossi.

 

Representerad: Moderna Museet, Upsala konstmuseum, Aguélimuseet i Sala

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Komposition med klocka

Blandteknik/collage 31x24 cm

(sjukdomsarbete)

Signerad ’M.W.Ö. 1935’

PRIS: 2 400:-

 

Proveniens: Gösta Björklunds samling, Upsala

 

På grund av psykisk ohälsa intogs Mathilde Wigert-Österlund på Ulleråkers sjukhus i mars 1934. I en anteckning i konstnärinnans kataloger över den egna produktionen skriver hon om denna episod: ”Fick ej gå ut så att jag ej kunde måla. Fick ej oljefärger”. I stället för oljemåleri kom Mathilde nu att ägna sig åt helt andra uttrycksformer.

 

”Hon prövade då vad hon själv kallade akvarellskisser och reliefmålningar. Varför hon inte fick tillgång till oljefärger är oklart, kanske kunde hon inte hantera dem, de torkade ju långsamt och lämnade fläckar. Det är dock tydligt att man här uppmuntrade henne att sysselsätta sig med ”textilt arbete” och med vattenfärger och collage. Dessa senare bestod av blad ur bibeln, tårtpapper, påskfjädrar, någon kulört bild från en fruktpåse. Kanske hade hon inte tillgång till annat material än vad besökande hade med sig, kanske var det en del av hennes uttryckssätt. Många av dessa små tavlor innehåller också akvarellerade teckningar ofta inom det rutnät av linjer som kanske symboliserar hennes känsla av både fysisk och psykisk instängdhet. Långt efter hennes död inköpte Uppsala Landsting, 1967, Dubbelmotiv, ett tvåsidigt collage, för 1 500 kronor. Under konstnärinnans livstid betraktades de däremot med misstro.” (Christina Backman ”Mathilde Wigert-Österlund 1873-1943” C-uppsats, höstterminen 1982 Upsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, sidan 60)

 

I en artikel i ”Arbetarbladet” 1962 beskriver L. Nylén Mathilde Wigert-Österlunds sjukdomskonst på följande vis: ”En mental kris ledde den åldrade konstnärinnan mot nya gestaltningsformer, nya upplevelser krävde helt nya uttryck. Ofta med blad ur bibeln som grund målade och tecknade, klippte, rev och klistrade hon bilder där verkligheten förvandlats till mönster. Där glimmar och lyser en spröd färgmosaik. Över bildytan lägger hon emellertid spretande rutnät, galler som stänger henne ute från den gåtfullt lockande världen.”

 

 

 

 

 

 

HARRY BERGMAN

1903-1987

”Bohusklippor”

Olja, papp-pannå 37,5x46 cm

Signerad ’HARRY BERGMAN -44’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Blommor och frukter”

Olja, duk 65x54 cm

Signerad ’Ellis Wallin -69’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

 

CARL-ERIK BILLESTRÖM

född 1920

”Sommarnatt”

Olja, pannå 66,5x48 cm

Signerad ’Billeström’

Även målning a tergo: Självporträtt

PRIS: 1 700:-

 

 

Carl-Erik Billeström föddes i Gällivare 1920. Han studerade för Signe Barth och på Konstakademien i Stockholm. Motivkretsen är främst figurkompositioner, ofta i interiör, samt stadsvyer och landskap. I sina målningar strävade Carl-Erik Billeström efter att smälta samman färg och ljus till en harmonisk helhet. Sin ateljé hade han i Hans-Ersgården i Ljusdal.

 

 

 

 

 

 

HELGE FRANZÉN

1913-2008

Föremål på bord

Olja, duk 34,5x71 cm

Signerad ’H. Franzén’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

HELGE FRANZÉN

1913-2008

Karaff

Olja, duk 70x31 cm

Signerad ’H. Franzén’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

HELGE FRANZÉN

1913-2008

Stilleben med kanna

Olja, duk 38x24 cm

Signerad ’H. Franzén’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

CURT CLEMENS

1911-1947

Sittande kvinna

Olja, duk 65x58 cm

Signerad och daterad ’Clemens 1945’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

CURT CLEMENS

1911-1947

”Gul croqus”

Olja, pannå 47x32 cm

Signerad och daterad ’Curt Clemens 1939’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

CURT CLEMENS

1911-1947

Ånglok i stadsmiljö

Olja, papp-pannå 26,5x40,5 cm

Signerad och daterad ’Curt Clemens 1938’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

BRITA AF KLERCKER

1906-2001

”Rivierabild”

Olja, duk 45,5x54,5 cm

Signerad ’B.K.’

Även signerad a tergo ’Brita af Klercker 1957’

samt betitlad ’Rivierabild’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

”Träd i snö”

Olja, duk 33x65 cm

Signerad ’RJ’

PRIS: 3 700:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Interiör med säng och kamin

Olja, duk på pannå 55,5x44 cm

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Sydländskt landskap med byggnader

Olja, duk på pannå 19x24 cm

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

”Stol med rock”

(Avignon 1981)

Olja, på papper (inglasad) 25,5x27,5 cm

(ramens yttermått 52x42 cm)

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Självporträtt

Olja, pannå 61x50 cm

Signerad (i blyerts) ’RJ’ samt daterad ’44’

PRIS: 3 500:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Komposition

Olja, papp-pannå 25x48 cm

Signerad (i blyerts) och daterad ’Rune Jansson -49’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Slöjkomposition

Blandteknik 27x34 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson 62’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Liggande komposition

Akvarell 45x64 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson -88’

PRIS: 3 800:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

”Rune Janssons sena konst har en stor grace, både i betydelsen behag, eller sinnlig lätthet, och nåd. Nåd därför att målningarnas kvalitet inte har karaktär av resultatet av en ansträngning; det tillstånd de härrör ur är faktiskt nådens – tvånget har upphört och glömskan av ”Konsten” infunnit sig, ett oskuldstillstånd då naturen och tanken om naturen inte låter sig skiljas åt, oåtkomligt för analys, eftersom all analys förutsätter en distans mellan observatören och det observerade, beteckningen och det betecknade och så vidare. Här finns ingen distans.” (Ulf Linde)

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Stående komposition

Akvarell 64x45 cm

Signerad och daterad ’Rune Jansson -92’

PRIS: 3 800:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

Färgstarkt djur

Blandteknik 56x73 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 49’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Lambert Werner

 

AKTÖR PÅ INTERNATIONELL ARENA

 

Lambert Werners särpräglade konstnärskap tillhör utan tvivel ett av den svenska 1900-talskonstens internationellt mest framgångsrika. Av svenska konstnärer torde han stå närmast de ungefär samtidigt med honom framträdande skånska imaginisterna; hans om automatismen erinrande teknik, hans ibland poetiskt laddade titlar och den nästan orientaliska färgprakt med vilken han ofta dränker sina bilder – och som fått flera att jämföra honom med Max Walter Svanberg – tyder på en viss samhörighet med dessa, men han är för mycket individualist för att kunna bindas till någon bestämd riktning. Den komplicerade blandteknik med skrapningar, tvättningar, frottage och lasyrer, som är hans kännetecken och ger hans akvareller och gouacher deras säregna utseende med sin något batikliknande lyster, måste uppenbarligen medföra en viss grad av beräkning i det konstnärliga tillvägagångssättet och utesluter därför ren automatism. I de flesta av Lambert Werners målningar före 1950-talets mitt finns en svårtydd men ändå klart figurativ symbolik, som talar om djup konstnärlig medvetenhet.

 

Förutom ett stort antal separatutställningar i Sverige, bl a på Färg och Form 1949, 1951, 1955, 1960 och 1966, deltog Lambert Werner i Paris i Salon des Surindépendants 1950 och visade separata kollektioner på Galerie Raymond Creuze 1951, 1953, 1955 och 1958. Vidare hade han separatutställningar i Basel 1951, Berlin 1952 och 1953, Bryssel och Luzern 1953, Traunstein 1956, Oslo 1957, Nürnberg 1958, Wuppertal-Barmen 1959-62, Amsterdam 1961, New York 1964 samt ett flertal utställningar i Italien under 1960-talet.

 

Representerad: Moderna museet, Borås konstmuseum, Jönköpings museum, Västerås konstmuseum och Örebro läns museum samt utomlands bland annat i Institut Tessin och Musée National d’Art Moderne i Paris, Nationalgalerie Berlin och museerna i Nürnberg och Wuppertal

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

”Komposition No 14”

Blandteknik 66,5x98,5 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 60’

PRIS: 5 700:-

 

Proveniens: Konstnären Ian Hellström (1925-2012)

 

Utställd: Gallerie Numero, Milano

 

 

Då den informella konsten bröt igenom under 1950-talet var steget inte långt för Lambert Werner från hans surrealistiskt visionära konst till en rent nonfigurativ bildsyn med sina närmaste rötter i den franska tachismens kalligrafiska fantasier och lek med plumpar och fläckar. Genom denna frigörelse från kvardröjande figurativa rester nådde han slutgiltigt fram till ett adekvat uttryck för sina konstnärliga intentioner: att skapa en ”ren” konst, som liksom musiken är sig själv nog utan några litterära bestämningar, en konst som avser att frigöra betraktarens fantasi genom att utesluta varje fixering vid bestämda ting.

 

När Lambert Werner ställde ut på Galleri Färg och Form 1960 skrev den berömde konstkritikern Eugen Wretholm: En målning av Lambert Werner blir aldrig en stelnad bild som man tröttnar på. Hemligheten med hans romantiska måleri ligger just häri, att det frigör vårt själsliv, för oss bort i drömmar som verkar läkande på de sår verkligheten tillfogat oss. ’Man får ständigt berusa sig’ för att nu citera Baudelaire, som säkerligen lidelsefullt skulle ha anammat Lambert Werners måleri. Lambert Werners utställning i Färg och Form (3-20/9) var rikare och märkligare än Jean Fautriers på årets Biennal. Att kalla honom för pionjären i vårt informella måleri är att ge honom en alltför anspråkslös bukett.” (Eugen Wretholm Konstrevy nr 5-6 1960)

 

 

 

 

 

 

 

C GÖRAN KARLSSON

född 1944

Svävande stol

Olja, duk 135x135 cm

Signerad och daterad ’CGK 68’

PRIS: 22 000:-

 

 

 

 

 

 

LENNART OLAUSSON

född 1944

”Självporträtt”

Olja, duk 102,5x87,5 cm

Signerad och daterad ’LENNART OLAUSSON 72’

PRIS: 15 000:-

 

 

 

 

 

 

LARIS STRUNKE

f 1931

”Bro i Salernes”

Olja, duk 100x137 cm

Signerad ’L. Strunke’

Daterad 1995 a tergo

PRIS: 9 500:-

 

 

 

Bron i Salernes, Provence

 

 

 

 

 

 

BENGT OLSON

född 1930

Komposition

Olja, duk 25x20 cm

Signerad ’BENGT OLSON’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

IVAR MORSING

1919-2009

”Aftonens ljus”

Olja, duk 70x65 cm

Signerad ’I Morsing’

PRIS: 6 800:-

 

Utställd: Kalmar Konstmuseum, 1976

 

 

 

 

 

 

EEVA BÄCKSTRÖM

1926-2005

”Porträtt av två”

(Vänskap)

Olja, duk 81x45 cm

Signerad ’EeVA BÄCKSTRÖM’

Text a tergo på spännramen:

’Tillägnad Gösta och Korven’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

EEVA BÄCKSTRÖM

1926-2005

”Motljus”

Olja, duk 46x35 cm

Signerad ’EeVA BÄCKSTRÖM’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

EEVA BÄCKSTRÖM

1926-2005

”En god cigarr”

Olja, pannå 61x50 cm

Signerad ’EeVA BÄCKSTRÖM’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

EEVA BÄCKSTRÖM

1926-2005

”Korg med grässtrån (Hökorgskonst)”

Olja, duk 46x65 cm

Signerad ’EeVA BÄCKSTRÖM’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

EEVA BÄCKSTRÖM

1926-2005

”Höst i parken”

Olja, duk 63x50 cm

Signerad ’EeVA BÄCKSTRÖM’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

EVA ZETTERVALL

f 1941

Vilande kvinna

Pastell 37,5x45 cm

Signerad ’Eva Zettervall -82’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

TOMMY ÖSTMAR

1934-2007

”Rävskinn”

Kol 76x57 cm

Signerad ’Tommy Östmar’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

TOMMY ÖSTMAR

1934-2007

”Rävskinn”

Pastell 78x57 cm

Signerad ’Tommy Östmar’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

MARIANNE LINDBERG DE GEER

född 1946

”KRISSAN”

Olja, duk 81x65 cm

Signerad och daterad a tergo ’MLDG 1988’ samt betitlad ’KRISSAN’

även signerad på spännramen ’MARIANNE LINDBERG DE GEER’

Föreställer konstnärskollegan Kristina ”Krissan” Elander, född 1952

PRIS: 16 000:-

 

 

 

 

 

 

LARS JONSSON

född 1952

”Ängshök”

Akvarell 20x29,5 cm

Signerad ’Lars Jonsson 1989’ samt betitlad ’ängshök’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

BO SWENSON

f 1932

Komposition

Olja, duk 130x110 cm

Signerad ’Bo Swenson’

Daterad a tergo ’FEBR. -89’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

BO SWENSON

f 1932

”VII”

Olja, duk 130x110 cm

Signerad ’Bo Swenson’

Daterad a tergo ’AUG. -89’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

BIRGITTA ROLANDER VON SCHANTZ

f 1930

’Champignons o rulle’

olja, duk 34x43 cm

signerad ’B. Rlr 92’

PRIS: 2 200:-

 

Birgitta Rolander von Schantz var gift med

konstnären Philip von Schantz (1928-1998)

 

 

 

 

 

 

LIIVI HOTZ

f 1940

Landskap

4 st samramade akvareller 9,5x11 cm

(ramens innermått 41,5x53 cm)

Samtliga monogramsignerad ’LH’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

MIKAEL WAHRBY

född 1952

”Potatisblommor”

Akvarell 38x30 cm

Signerad och daterad ’Mikael Wahrby 96’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

MIRKO VUCINIC

född 1957

(i Jugoslavien, nuvarande Serbien)

”Wayne Shorter”

Olja/blandteknik, duk 60x80 cm

Signerad och daterad ’MIRKO VUCINIC 2002’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MIRKO VUCINIC

född 1957

(i Jugoslavien, nuvarande Serbien)

”Miles Davis”

Olja/blandteknik, duk 60x80 cm

Signerad och daterad ’MIRKO VUCINIC 2002’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MIRKO VUCINIC

född 1957

(i Jugoslavien, nuvarande Serbien)

”Stan Getz”

Olja/blandteknik, duk 60x80 cm

Signerad och daterad ’MIRKO VUCINIC 2002’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MIRKO VUCINIC

född 1957

(i Jugoslavien, nuvarande Serbien)

”Charlie Mingus”

Olja/blandteknik, duk 60x80 cm

Signerad och daterad ’MIRKO VUCINIC 2002’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MIRKO VUCINIC

född 1957

(i Jugoslavien, nuvarande Serbien)

”Chick Corea”

Olja/blandteknik, duk 60x80 cm

Signerad och daterad ’MIRKO VUCINIC 2002’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MIRKO VUCINIC

född 1957

(i Jugoslavien, nuvarande Serbien)

”Putte Wickman”

Olja/blandteknik, duk 60x80 cm

Signerad och daterad ’MIRKO VUCINIC 2002’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

ERLING JOHANSSON

f 1934

Brottningsvärldsmästaren Martin Lidberg

Pastell 82,5x48 cm

Signerad ’Erling J’ och daterad ’2006’

PRIS: 2 700:-

 

Proveniens: Brottningsvärldsmästaren Martin Lidberg

 

 

 

 

 

 

MATS PAULSON

f 1938

Segelsommar

Olja, duk 60x73 cm

Signerad ’Mats Paulson’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

Mats Paulson, en av vårt lands mest folkkära sångare och

visdiktare - med verk som Visa vid vindens ängar och

Barfotavisan - är även aktiv som konstnär.

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Utstallningar%20var%202014/Svenska%20konstnarinnor/SVENSKA%20KONSTNaRINNOR%20140308%20hemsidestext-filer/image061.jpg

 

MARIELA N HRISTOVA

Född 1965

”Morgonkänsla”

Olja, duk 81x65 cm

Signerad ’Mariela N.’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

GUNNAR LARSSON

Född 1963

”Jag vill också vara med!”

Olja, pannå 31x37,5 cm

Betitlad och signerad a tergo:

”Jag vill också vara med!” (Bach, Matisse, Velázquez, Haydn,

Beethoven, Watteau, Tizian, Renoir, Brahms och Gunnar Larsson.)

målad av Gunnar Larsson 1996

PRIS: 1 800:-