UPLANDSKONST

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Slottet från Öfre Slottsgatan

Olja, duk på papp-pannå 26,5x33 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Sommarlandskap med väderkvarn

Olja, papp-pannå 28x36 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 5 300:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

 Vy mot Stockholms nation och Drottninggatan

Olja, duk 51,5x44,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 7 200:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Sommaridyll med hus vid vattnet

Olja, duk 53x68,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Landskap med hus

Olja, duk på pannå 25,5x36 cm

Signerad ’Gusten Widerbäck

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Gatumotiv, Upsala

Olja, pannå 34x43 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

”Marsafton i Årsta”

Olja, pannå 34,5x40 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 5 300:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

 1879-1970

Upsala slott, vårvinter

Olja, pannå 35x40,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Kvarn på slätten, vårvinter

Olja, pannå 32x38,5 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 4 300:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Kungsgatan

Olja, pannå 24x31,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

”Upsala, Flustret”

Färglitografi 25x31 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

OLOF THUNMAN

1879-1944

Bränningar

Tuschlavering 38x48,5 cm

Signerad ’Olof Thunman 1935’

PRIS: 5 200:-

 

 

 

 

 

 

OLOF THUNMAN

1879-1944

Vattendrag

Blyerts 13,5x21,5 cm

Signerad ’O. T-n’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Man med lie

Akvarell och tusch 23x12 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 700:-

 

 

 

Den i Gamla Upsala födde Tore Wahlström var en av de största talangerna i sin generation. Han studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av talang och lyckosamhet. Hans närmaste kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, framför allt Bergh, uppskattade oreserverat båda hans naturliga färgbegåvning och hans öppna självständiga väsen.” (Sixten Strömbom)

 

Redan 1902 kunde Tore Wahlström efter Richard Berghs uppmaning debutera vid Konstnärsförbundets utställningar i Stockholm och Krefeld och han deltog inbjuden i dess första Verdandiutställning i Upsala samt följande utställningar i Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn 1903. Denna tidiga debut spände förhoppningarna ännu mer om Wahlströms konstnärliga möjligheter. På Berghs inrådan förvärvade de stora mecenaterna Prins Eugen, Pontus Fürstenberg och Ernest Thiel arbeten av Tore Wahlström.

 

En sviktande hälsa kom dock att sätta stopp för vad som annars troligen skulle ha blivit ett av vårt lands främsta konstnärskap. Tore hade 1899 fått söka vård för en mindre lungblödning. På hösten 1902 drabbades han av ett allvarligt återfall, vilket föranledde vård på Mörsils sanatorium i Jämtland. De följande åren erbjöd en ojämn kamp mot sjukdomen. Genom Richard Berghs outtröttliga hjälpsamhet kunde Tore med ekonomiskt stöd av Pontus Fürstenberg och ett stipendium från Konstnärsförbundet från hösten 1903 vistas i Santa Cruz på Teneriffa. 1904 blev han tvungen att återvända hem. Han fick endast leva ytterligare fyra år. I december 1908, dagen efter sin 29-årsdag, gick Tore Wahlström bort och Sverige hade därmed förlorat ett av sina främsta konstnärslöften.

 

Verk av Tore Wahlström är mycket sällsynta. Trots en liten produktion var den tillräckligt betydande för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera Wahlström som den på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903”.

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Brottningskamp i Svartbäcken”

Blandteknik 19,5x32,5 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM’

Pris: 4 900:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

Utställd: ”Med Pensel och penna”, Upsala universitetsbibliotek 1948

 

Litteratur: Gurli Taube ”MED PENSEL OCH PENNA” En konsttidskrift och några Uppsalakonstnärer då seklet var ungt – artikel i UPPLAND – Upplands Fornminnesförenings årsbok 1948, avbildad sid 95 samt text:

 

”När Tore Wahlström blev medarbetare i ”Med pensel och penna”, var det ej första gången han fungerade som tidskriftsillustratör. Redan år 1898 hade han knappt adertonårig, medverkat som tecknare i den av några Uppsalagymnasister utgivna, på Wretmans officin tryckta tidskriften Sport... Tore Wahlström visar sig här som en påfallande god tecknare.”

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Flugan!”

Tusch 20,5x11 cm

Signerad ’Tore Wahlström 1898’

Pris: 2 300:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Barsk madam

Tusch och blyerts 26x20,5 cm

Signerad ’Tore W-m.’

Pris: 2 400:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

Hus och ruin, Visby

Akvarell och blyerts 30x38 cm

Signerad ’John Österlund’ och daterad ’Wisby 1919’

PRIS: 1 500:-

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

Dombron och gamla varmbadhuset, Upsala

Färgträsnitt 21x27 cm

Signerad ’John Österlund 1924’

PRIS: 750:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På berget”

Olja, duk på pannå 33,5x45 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1937’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Fiskeläget”

Olja, papp-pannå 38x45,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1951’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Föremål på bord

Olja, duk på papp-pannå (och spännram) 47x52 cm

Signerad ’M. Wigert-Österlund’

PRIS: 4 500:-

 

Mathilde Wigert-Österlund studerade vid Tekniska skolan och Althins målarskola i Stockholm. Från hösten 1896 till våren 1903 var hon elev på Konstakademien, där hon belönades med Kanslersmedaljen. Bland kamraterna på akademien fanns Ivar Arosenius, Karl Isakson och den blivande maken, konstnären John Österlund (1875-1953). Under några månader i Paris 1903-04 studerade hon på Académie Colarossi.

 

Representerad: Moderna Museet, Upsala konstmuseum, Aguélimuseet i Sala

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Kompositionsöfning

Tusch 32,5x26 cm (bildyta)

(Ramens innermått 43,5x28,5 cm)

Signerad ’MATHILDE WIGERT’

och betitlad ’KOMPOSITIONS-

ÖFNING’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Komposition med klocka

Blandteknik/collage 31x24 cm

(sjukdomsarbete)

Signerad ’M.W.Ö. 1935’

PRIS: 2 400:-

 

Proveniens: Gösta Björklunds samling, Upsala

 

På grund av psykisk ohälsa intogs Mathilde Wigert-Österlund på Ulleråkers sjukhus i mars 1934. I en anteckning i konstnärinnans kataloger över den egna produktionen skriver hon om denna episod: ”Fick ej gå ut så att jag ej kunde måla. Fick ej oljefärger”. I stället för oljemåleri kom Mathilde nu att ägna sig åt helt andra uttrycksformer.

 

”Hon prövade då vad hon själv kallade akvarellskisser och reliefmålningar. Varför hon inte fick tillgång till oljefärger är oklart, kanske kunde hon inte hantera dem, de torkade ju långsamt och lämnade fläckar. Det är dock tydligt att man här uppmuntrade henne att sysselsätta sig med ”textilt arbete” och med vattenfärger och collage. Dessa senare bestod av blad ur bibeln, tårtpapper, påskfjädrar, någon kulört bild från en fruktpåse. Kanske hade hon inte tillgång till annat material än vad besökande hade med sig, kanske var det en del av hennes uttryckssätt. Många av dessa små tavlor innehåller också akvarellerade teckningar ofta inom det rutnät av linjer som kanske symboliserar hennes känsla av både fysisk och psykisk instängdhet. Långt efter hennes död inköpte Uppsala Landsting, 1967, Dubbelmotiv, ett tvåsidigt collage, för 1 500 kronor. Under konstnärinnans livstid betraktades de däremot med misstro.” (Christina Backman ”Mathilde Wigert-Österlund 1873-1943” C-uppsats, höstterminen 1982 Upsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, sidan 60)

 

I en artikel i ”Arbetarbladet” 1962 beskriver L. Nylén Mathilde Wigert-Österlunds sjukdomskonst på följande vis: ”En mental kris ledde den åldrade konstnärinnan mot nya gestaltningsformer, nya upplevelser krävde helt nya uttryck. Ofta med blad ur bibeln som grund målade och tecknade, klippte, rev och klistrade hon bilder där verkligheten förvandlats till mönster. Där glimmar och lyser en spröd färgmosaik. Över bildytan lägger hon emellertid spretande rutnät, galler som stänger henne ute från den gåtfullt lockande världen.”

 

 

 

 

 

 

AGNES CLEVE-JONAND

1876-1951

Landskap med kyrka

Tusch 19x26 cm

Signerad ’Agnes Cleve 1893’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

BIRGITTA HAMMARSKIÖLD

1886-1963

Landskap

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Birgitta Hammarskiöld -46’

PRIS: 1 200:-

 

Birgitta Hammarsköld var född i Dannemora och bosatt i Upsala. Hon studerade för Carl Wilhelmson 1915 och för André Lhote i Paris 1919 och 1921.

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Motiv från Bormes”

(Sydöstra Frankrike)

Olja, duk 65x81 cm

Signerad och daterad ’Ellis Wallin -30’

PRIS: 3 900:-

 

 

Ellis Wallin föddes i Upsala 1888. Han studerade vid Tekniska skolan i Upsala för M. Holmgren 1907-10, vid C. Althins målarskola i Stockholm 1911-12 och vid Konstakademien 1914-20 för O. Hjortzberg och W. Smith samt på akademiens etsningsskola för A. Tallberg och H. Sallberg. Med avbrott för studieresor till Italien 1920-21 och Holland 1923 var Ellis 1920-33 bosatt i Paris, där han till en början studerade vid olika akademier.

 

I Paris kom han i kontakt med och tog intryck av den franska nyrealism, som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Av konstnärer som H. de Waroquier och kanske framför allt Dunoyer de Segonzac kunde Ellis lära åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt.

 

Återkommen till Sverige slog Ellis igenom som en av de första representanterna i landet för denna franska stil, som hos honom under andra betingelser kom att förändra karaktär och efter hand avlösas av ett måleri med lättare, ljusare färgskalor och större utrymme för luft och ljus. I Sverige skildrade han barndomsstaden Upsala och Stockholm, dit han så småningom flyttade. Somrarna tillbringades i Grundsund på västkusten och därifrån hämtade han ett stort antal motiv till sina målningar. På 1910- och 20-talet utförde Ellis även ett stort antal etsningar med motiv från framför allt Upsala.

 

Under åren i Paris ställde Ellis Wallin vid flera tillfällen ut på den berömda Salongen. Dessutom hade han inte mindre än sex separatutställningar i Paris, vilket han som svensk torde ha varit ganska ensam om. Även i Sverige var Ellis en flitig utställare med separatutställningar runtom i landet. Han deltog också i en stor mängd samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

 

Ellis Wallin är representerad på de flesta svenska konstmuseer, bl a Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum. Han är även representerad på Ateneum i Helsingfors, liksom på Tessininstitutet i Paris och på museerna i Pau och Tours.

 

 

Ellis Wallin om Paris: ”Tretton år av mitt liv vistades jag i Paris och vad jag där insöp var av oersättlig betydelse för min utveckling. Jag bodde i Paris 1920-33 med några korta avbrott för Holland och Italien. Det var sköna år och jag hade inte varit den jag nu är om de inte hade funnits. Jag tog intryck av den franska nyrealism som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Jag lärde åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt. Cézanne var redan död men han och de andra impressionisterna gjorde senare ett outplånligt intryck på den unge svensken och jag måste öppet bekänna att det var han som lyfte mitt måleri till den ljusa och kanske man kan säga glada och livsbejakande ton det sedan fick. Mina Parisår kan inte strykas ur min utveckling. Jag minns dem med glädje och jag tänker varje dag på vad de betytt för mig.” (Intervju i Upsala Nya Tidning 681231)

 

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Från Universitetsplan, Uppsala”

Olja, pannå 63,5x54 cm

Signerad ’Ellis Wallin -44’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Det gamla trädet”

(Stadsträdgården, Upsala)

Olja, pannå 33x29 cm

Signerad ’Ellis Wallin -50’

PRIS: 2 400:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Uppsalamotiv”

(Domkyrkan från Skytteanums trädgård)

Olja, duk 46x38 cm

Signerad ’Ellis Wallin -54’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

Trefaldighetskyrkan, Upsala

Etsning 19x14,5 cm

Plåtsignerad ’Ellis Wallin’

PRIS: 350:-

 

 

 

 

 

 

 ELLIS WALLIN

1888-1972

”Molnig dag”

(Fiskeläge, västkusten)

Olja, duk 65x46 cm

Signerad ’Ellis Wallin -52’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Kyrkan”

(Grundsund)

Olja, duk 46x55 cm

Signerad ’Ellis Wallin -66’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Blommor och frukter”

Olja, duk 65x54 cm

Signerad ’Ellis Wallin -69’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20160615/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsidan-filer/image042.jpg

 

ERNST NILSSON

1892-1937

Aftonstämning vid vattnet

Olja, pannå 61x91,5 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Domkyrkan och KFUM-borgen

Olja, pannå 61,5x95 cm

Signerad ’JONAS LINDKVIST’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Upsala slott och poppel

Blandteknik 52,5x39 cm

Signerad ’Jonas Lindkvist’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Landskap med träddunge

Blyerts 23,5x30,5 cm

Signerad ’Jonas Lindkvist -34’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

”Alvaret, Öland”

Blyerts 31,5x42 cm

Signerad ’Jonas Lindkvist 1951’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

PER FREDRIKS

1887-1947

Slättlandskap

Olja, duk 65x92 cm

Signerad ’Fredriks’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

CARL GUNNE

1893-1979

”Vårvinter”

(Upsala från söder)

Olja, duk 27x46 cm

Signerad (till höger) ’Gunne’ samt ristad signatur (till vänster) ’Gunne 8.2.43’

PRIS: 2 400:-

 

 

 

 

 

 

CARL GUNNE

1893-1979

”Vassunda”

Olja, duk 46x27 cm

Signerad (ristad signatur) ’Gunne’ samt daterad ’Vassunda 29.10.39’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20160615/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsidan-filer/image044.jpg

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Fiskeläge

Olja, duk 32,5x43,5 cm

Signerad ’S. Stålberg’

PRIS: 2 000:-

 

 

Sven Stålberg började sin utbildning vid Tekniska skolan i Upsala 1915, var 1916-17 elev vid Tekniska skolan i Stockholm, studerade sedan vid Althins och Wilhelmsons målarskolor i Stockholm och 1919-23 vid Konstakademien, där han 1923 belönades med den kungliga medaljen. Han har företagit studieresor i Frankrike och Spanien.

 

Stålberg, som började som skulptör men av ekonomiska orsaker övergick till måleri, berättar själv i en intervju att han i sin ungdom med förkärlek studerade de gamla flamländska mästarna och Lucas Cranach, studier som satte spår bl a i ett tidigt porträtt av modern (1924). Beroendet av den omsorgsfulla tekniken upphörde; man har kallat slutet av 1920-talet hans naiviserande period, den efterföljande blev mera expressiv och vresig. Han målade stadsmotiv från Upsala och andra svenska småstäder, men även landskap från Upland, Dalarna och Härjedalen samt motiv från Röros i Norge.

 

Sven Stålberg blev känd för sina ”fattigbleka utsikter från karga svenska samhällen” (G. Mascoll Silfverstolpe).

 

Representerad: Upsala konstmuseum, Västerås konstmuseum

 

 

 

 

 

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Gård på slätten

Olja, duk 37x49 cm

Signerad ’S. Stålberg 1932’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Landskap med fäbodstuga

Olja, duk 37x51 cm

Signerad ’S. Stålberg 1936’

PRIS: 1 600:-

 

Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Landskap med väg

Olja, duk 34x48 cm

Signerad ’S. Stålberg’

PRIS: 1 700:-

 

Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Gruvmiljö

Olja, duk 55x68 cm

Signerad ’S. Stålberg’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

”Sandefjord”

Olja, duk 53x63 cm

Signerad ’S. Stålberg’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

BROR HJORTH

1894-1968

”Upsala, Domkyrkan”

Blyerts 30,5x22 cm

Signerad ’Bror Hjorth’

Dedikation a tergo på bakstycket:

”Till Ulla och Teddy Brunius med varm hälsning

från Margareta och Bror Hjorth Julen 1959”

PRIS: 9 500:-

 

Proveniens: Professor Teddy Brunius, Upsala (gåva från konstnären)

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20130226/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsida-filer/image080.jpg

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Gård på slätten

Olja, duk 36x62 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

I stadens utkant

Olja, pannå 30x40,5 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Slottet och Domkyrkan, vinter

Akvarell 39x52 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

HARRY BERGMAN

1903-1987

”Bohusklippor”

Olja, papp-pannå 37,5x46 cm

Signerad ’HARRY BERGMAN -44’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

 

ERIK WIDERBÄCK

1908-1967

Blommor på blå stol

Olja, pannå 33,5x39 cm

Signerad ’ERIK WIDERBÄCK’

PRIS: 1 500:-

 

Erik Widerbäck var son till Gusten Widerbäck. I hans konst kan man se influenser från faderns måleri. Erik var en skicklig konstnär, men hamnade i skuggan av sin berömde far. Kanske som ett försök till frigörelse målade han en hel del stilleben, en motivkrets som inte fanns i Gustens produktion. 1939 ställde Erik ut med Uppsalagruppen i Eskilstuna. Bland medutställarna fanns Gusten, liksom namn som Jonas Lindkvist, Lars Kemner, Carl Herman Wetterwik och Lindorm Liljefors. Utöver utställningen i Eskilstuna deltog Erik i flera utställningar i Upsala och en i Gävle.

 

I en recension i tidningen Upsala 1957 framhöll Ingrid Johansson hur Erik Widerbäck styrka, ”den intima upplevelsen av motiv och färg”, framför allt kom till sin rätt i konstnärens stilleben och små utsnitt ur interiörer.

 

 

 

 

 

 

ERIK WIDERBÄCK

1908-1967

Spanskt landskap

Olja, pannå 25,5x33 cm

Signerad ’ERIK WIDERBÄCK’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

HARALD MARKSON

1909-1985

”Vårbild”

Olja, pannå  65x46 cm

Signerad ’HM 46’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

CARL-HERMAN WETTERWIK

1910-1949

Hamnen, Hudiksvall

Blandteknik 20x29 cm

Signerad ’C H Wetterwik

PRIS: 900:-

 

 

 

 

 

 

CARL-HERMAN WETTERWIK

1910-1949

Landskap

Pastell 31,5x41,5 cm

Signerad ’C H Wetterwik -45’

PRIS: 900:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Interiör med säng och kamin

Olja, duk på pannå 55,5x44 cm

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Sydländskt landskap med väg

Olja, duk på papp-pannå 32x40 cm

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 1 800:-

 

Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Sydländskt landskap med byggnader

Olja, duk på pannå 19x24 cm

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

”Stol med rock”

(Avignon 1981)

Olja, på papper (inglasad) 25,5x27,5 cm

(ramens yttermått 52x42 cm)

Signerad ’L. KEMNER’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Ammande kvinna

Olja, duk 56x46 cm

Signerad ’Harald Lindberg’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

RICHARD ÖSTER

1916-1978

Landskapsvy

Akvarell 15x21 cm

Signerad ’R. Öster’

PRIS: 800:-

 

 Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Domkyrkan och Skytteanum, vinter

Olja, duk 59x46 cm

Signerad Arén -43’

PRIS: 4 800:-

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Fönsterutsikt

Olja, duk 79x62 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

”Träd i snö”

Olja, duk 33x65 cm

Signerad ’RJ’

PRIS: 3 700:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Bruksmiljö, Österbybruk

Olja, träpannå 29,5x20cm

Signerad ’Lindorm Liljefors 1931’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Skogsmotiv

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -35’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Vårlandskap

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -36’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Sjöbodar

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -36’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

  

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Älg och jakthund

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’Lindorm L -41’

PRIS: 12 500:-

 

Litteratur: ”Storjägaren och viltmålaren” artikel om Lindorm Liljefors i Svensk Jakt, nr 12 december 2016, målningen avbildad i färg på sid 54 med bildtext: ”En tidig älgmålning i olja. Älgtjuren tycks på väg mot en symbolisk skärseld i form av de färgstarka höstlöven, ödet är beseglat.”

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Vinterlandskap med hästekipage

Olja, duk på pannå 52x65 cm

Signerad ’Lindorm L -42’

PRIS: 8 700:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Vårskytten”

Olja, pannå 55x46 cm

Signerad ’Lindorm L -46’ samt betitlad ’Vårskytten’

PRIS: 14 000:-

 

Litteratur: ”Storjägaren och viltmålaren” artikel om Lindorm Liljefors i Svensk Jakt, nr 12 december 2016, målningen ”Vårskytten” avbildad i färg på sid 53 samt omnämnd på sid 54: ”Om Åland var basen för många av sjöfågelmålningarna var det ändå det uppländska landskapet som var Lindorms favoritbiotop. I markerna runt Bockbol bedrevs älg-, rådjurs-, har-, räv- och skogsfågeljakt. Dessutom gärna morkulljakt på våren, en av Lindorms favoritjaktformer skildrad bland annat i målningen Vårskytten på sidan 53.

   Till sin hjälp att hitta fällda morkullor hade han en terrier som kunde markera.”

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Rävar

Olja, pannå 27x35 cm

Signerad ’Lindorm L -49’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Älg och gråhund

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Lindorm L -58’

PRIS: 7 500:-

 

Proveniens: FRITZES Kungl. Hovbokhandel, Stockholm

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Räv med råtta”

Olja, pannå 33x45 cm

Signerad ’Lindorm L -64’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Gräsänder, parningsflykt, Dannemora april”

Olja, pannå 33x45 cm

Signerad ’Lindorm L -71’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Två älgar

Olja, pannå 41x56 cm

Signerad ’Lindorm L’

Påskrift a tergo:

’Denna tavla har jag målat Lindorm Liljefors’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

Räv i vinterlandskap, Herrö

Olja, duk 65x90 cm

Signerad ’Lindorm L’ samt betitlad ’Herrö’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

BURT OLSSON

f 1964

Domherre i vinterlandskap

Olja, duk 100x73,5 cm

Signerad ’Burt Olsson’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

BURT OLSSON

f 1964

”Steglits”

Olja, duk (bildyta) 26x26 cm

(dukens yttermått 40x40 cm)

Signerad ’Burt Olsson’

Även signerad och daterad samt betitlad a tergo:

’Burt Olsson ”Steglits” 2016’

PRIS: 1 900:-

 

 

 

 

 

 

BURT OLSSON

f 1964

”Skatan”

Olja, duk på pannå (inglasad) 12x12 cm

(ramens yttermått 25x25 cm)

Signerad ’Burt Olsson’

Även signerad och daterad a tergo:

’Burt Olsson 2012’ samt betitlad ”Skatan”

PRIS: 800:-

 

 

 

 

 

 

 

C GÖRAN KARLSSON

född 1944

Svävande stol

Olja, duk 135x135 cm

Signerad och daterad ’CGK 68’

PRIS: 22 000:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Nutida/NUTIDA%20lista%20till%20hemsida-filer/image028.jpg

 

STEN EKLUND

1942-2009

Komposition I

Etsning 11x16,5 cm

Signerad ’se’ och daterad ’29-5-64’

PRIS: 1 200:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Nutida/NUTIDA%20lista%20till%20hemsida-filer/image030.jpg

 

STEN EKLUND

1942-2009

Komposition II

Etsning

 14,5x19 cm

Signerad ’se’ och daterad ’2-6-64’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Nutida/NUTIDA%20lista%20till%20hemsida-filer/image032.jpg

 

STEN EKLUND

1942-2009

Komposition III

Etsning 13x14,5 cm

Signerad ’se’ och daterad ’2-3-65’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

HÅKAN ASKMARK

f 1949

”Valborgsmässoafton 2001”

Olja, duk 46x55 cm

Signerad ’Håkan Askmark 2001’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

  GUDRUN WESTERLUND

f 1953

”Huvud”

Akryl 45x47 cm

Signerad ’Gudrun Westerlund -89’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

ANN GEDIN

f 1954

Grön kanna

Olja, duk 46x34 cm

Signerad ’A Gedin’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Utstallningar%20var%202014/Svenska%20konstnarinnor/SVENSKA%20KONSTNaRINNOR%20140308%20hemsidestext-filer/image061.jpg

 

MARIELA N HRISTOVA

Född 1965

”Morgonkänsla”

Olja, duk 81x65 cm

Signerad Mariela N.’

PRIS: 2 000:-