UPLANDSKONST

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Sommarlandskap med väderkvarn

Olja, papp-pannå 28x36 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Vy mot Slottet och Domkyrkan, sommar

Olja, duk 49x69,5 cm

Signerad ’G. Widerbäck

(Även målning a tergo: Hus och träd)

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Landskap med hus

Olja, duk på pannå 25,5x36 cm

Signerad ’Gusten Widerbäck

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

”Marsafton i Årsta”

Olja, pannå 34,5x40 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Slottet och hustak

Olja, pannå 32,5x39 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 5 400:-

 

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Rörby kvarn

Olja, pannå 34x41 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Kvarn på slätten, vårvinter

Olja, pannå 32x38,5 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Klockstapel vid vattnet

Olja, pannå 32,5x37,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

”Upsala, Flustret”

Färglitografi 25x31 cm

Signerad ’G. Widerbäck

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Man med lie

Akvarell och tusch 23x12 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 000:-

 

 

 

Den i Gamla Upsala födde Tore Wahlström var en av de största talangerna i sin generation. Han studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av talang och lyckosamhet. Hans närmaste kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, framför allt Bergh, uppskattade oreserverat båda hans naturliga färgbegåvning och hans öppna självständiga väsen.” (Sixten Strömbom)

 

Redan 1902 kunde Tore Wahlström efter Richard Berghs uppmaning debutera vid Konstnärsförbundets utställningar i Stockholm och Krefeld och han deltog inbjuden i dess första Verdandiutställning i Upsala samt följande utställningar i Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn 1903. Denna tidiga debut spände förhoppningarna ännu mer om Wahlströms konstnärliga möjligheter. På Berghs inrådan förvärvade de stora mecenaterna Prins Eugen, Pontus Fürstenberg och Ernest Thiel arbeten av Tore Wahlström.

 

En sviktande hälsa kom dock att sätta stopp för vad som annars troligen skulle ha blivit ett av vårt lands främsta konstnärskap. Tore hade 1899 fått söka vård för en mindre lungblödning. På hösten 1902 drabbades han av ett allvarligt återfall, vilket föranledde vård på Mörsils sanatorium i Jämtland. De följande åren erbjöd en ojämn kamp mot sjukdomen. Genom Richard Berghs outtröttliga hjälpsamhet kunde Tore med ekonomiskt stöd av Pontus Fürstenberg och ett stipendium från Konstnärsförbundet från hösten 1903 vistas i Santa Cruz på Teneriffa. 1904 blev han tvungen att återvända hem. Han fick endast leva ytterligare fyra år. I december 1908, dagen efter sin 29-årsdag, gick Tore Wahlström bort och Sverige hade därmed förlorat ett av sina främsta konstnärslöften.

 

Verk av Tore Wahlström är mycket sällsynta. Trots en liten produktion var den tillräckligt betydande för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera Wahlström som den på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903”.

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Flugan!”

Tusch 20,5x11 cm

Signerad ’Tore Wahlström 1898’

Pris: 2 300:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Saltskutan, Mollösund”

Olja, duk på papp-pannå 43,5x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1945’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På Mollön

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1943’

PRIS: 2 200:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Trädgårdsidyll, Hagby prästgård

Olja, duk 47x52 cm

Signerad ’M. Wigert-Österlund’

PRIS: 5 700:-

 

Proveniens: Biskop Einar Billing (1871-1939), därefter i arv inom familjen

 

Einar Billing var prebendekyrkoherde i Hagby och Ramsta församlingar mellan 1908 och 1918 och samtidigt extra ordinarie professor i dogmatik och moralteologi vid Upsala universitet. Om hans och familjens liv i Hagby har hustrun, Gerda Billing, skrivit i boken ”Den oförglömliga prästgården”. Einar Billing blev 1918 kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling. 1920 utnämndes han till biskop i Västerås.

 

Mathilde Wigert-Österlund studerade vid Tekniska skolan och Althins målarskola i Stockholm. Från hösten 1896 till våren 1903 var hon elev på Konstakademien, där hon belönades med Kanslersmedaljen. Bland kamraterna på akademien fanns Ivar Arosenius, Karl Isakson och den blivande maken, konstnären John Österlund (1875-1953). Under några månader i Paris 1903-04 studerade hon på Académie Colarossi.

 

Representerad: Moderna Museet, Upsala konstmuseum, Aguélimuseet i Sala

 

 

 

 

 

 

MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND

1873-1943

Komposition med klocka

Blandteknik/collage 31x24 cm

(sjukdomsarbete)

Signerad ’M.W.Ö. 1935’

PRIS: 2 400:-

 

Proveniens: Gösta Björklunds samling, Upsala

 

På grund av psykisk ohälsa intogs Mathilde Wigert-Österlund på Ulleråkers sjukhus i mars 1934. I en anteckning i konstnärinnans kataloger över den egna produktionen skriver hon om denna episod: ”Fick ej gå ut så att jag ej kunde måla. Fick ej oljefärger”. I stället för oljemåleri kom Mathilde nu att ägna sig åt helt andra uttrycksformer.

 

”Hon prövade då vad hon själv kallade akvarellskisser och reliefmålningar. Varför hon inte fick tillgång till oljefärger är oklart, kanske kunde hon inte hantera dem, de torkade ju långsamt och lämnade fläckar. Det är dock tydligt att man här uppmuntrade henne att sysselsätta sig med ”textilt arbete” och med vattenfärger och collage. Dessa senare bestod av blad ur bibeln, tårtpapper, påskfjädrar, någon kulört bild från en fruktpåse. Kanske hade hon inte tillgång till annat material än vad besökande hade med sig, kanske var det en del av hennes uttryckssätt. Många av dessa små tavlor innehåller också akvarellerade teckningar ofta inom det rutnät av linjer som kanske symboliserar hennes känsla av både fysisk och psykisk instängdhet. Långt efter hennes död inköpte Uppsala Landsting, 1967, Dubbelmotiv, ett tvåsidigt collage, för 1 500 kronor. Under konstnärinnans livstid betraktades de däremot med misstro.” (Christina Backman ”Mathilde Wigert-Österlund 1873-1943” C-uppsats, höstterminen 1982 Upsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, sidan 60)

 

I en artikel i ”Arbetarbladet” 1962 beskriver L. Nylén Mathilde Wigert-Österlunds sjukdomskonst på följande vis: ”En mental kris ledde den åldrade konstnärinnan mot nya gestaltningsformer, nya upplevelser krävde helt nya uttryck. Ofta med blad ur bibeln som grund målade och tecknade, klippte, rev och klistrade hon bilder där verkligheten förvandlats till mönster. Där glimmar och lyser en spröd färgmosaik. Över bildytan lägger hon emellertid spretande rutnät, galler som stänger henne ute från den gåtfullt lockande världen.”

 

 

 

 

 

 

BIRGITTA HAMMARSKIÖLD

1886-1963

Landskap

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Birgitta Hammarskiöld -46’

PRIS: 1 200:-

 

Birgitta Hammarsköld var född i Dannemora och bosatt i Upsala. Hon studerade för Carl Wilhelmson 1915 och för André Lhote i Paris 1919 och 1921.

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Slottet Uppsala, vår”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -38’

PRIS: 4 500:-

 

 

Ellis Wallin föddes i Upsala 1888. Han studerade vid Tekniska skolan i Upsala för M. Holmgren 1907-10, vid C. Althins målarskola i Stockholm 1911-12 och vid Konstakademien 1914-20 för O. Hjortzberg och W. Smith samt på akademiens etsningsskola för A. Tallberg och H. Sallberg. Med avbrott för studieresor till Italien 1920-21 och Holland 1923 var Ellis 1920-33 bosatt i Paris, där han till en början studerade vid olika akademier.

 

I Paris kom han i kontakt med och tog intryck av den franska nyrealism, som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Av konstnärer som H. de Waroquier och kanske framför allt Dunoyer de Segonzac kunde Ellis lära åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt.

 

Återkommen till Sverige slog Ellis igenom som en av de första representanterna i landet för denna franska stil, som hos honom under andra betingelser kom att förändra karaktär och efter hand avlösas av ett måleri med lättare, ljusare färgskalor och större utrymme för luft och ljus. I Sverige skildrade han barndomsstaden Upsala och Stockholm, dit han så småningom flyttade. Somrarna tillbringades i Grundsund på västkusten och därifrån hämtade han ett stort antal motiv till sina målningar. På 1910- och 20-talet utförde Ellis även ett stort antal etsningar med motiv från framför allt Upsala.

 

Under åren i Paris ställde Ellis Wallin vid flera tillfällen ut på den berömda Salongen. Dessutom hade han inte mindre än sex separatutställningar i Paris, vilket han som svensk torde ha varit ganska ensam om. Även i Sverige var Ellis en flitig utställare med separatutställningar runtom i landet. Han deltog också i en stor mängd samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

 

Ellis Wallin är representerad på de flesta svenska konstmuseer, bl a Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum. Han är även representerad på Ateneum i Helsingfors, liksom på Tessininstitutet i Paris och på museerna i Pau och Tours.

 

 

Ellis Wallin om Paris: ”Tretton år av mitt liv vistades jag i Paris och vad jag där insöp var av oersättlig betydelse för min utveckling. Jag bodde i Paris 1920-33 med några korta avbrott för Holland och Italien. Det var sköna år och jag hade inte varit den jag nu är om de inte hade funnits. Jag tog intryck av den franska nyrealism som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Jag lärde åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt. Cézanne var redan död men han och de andra impressionisterna gjorde senare ett outplånligt intryck på den unge svensken och jag måste öppet bekänna att det var han som lyfte mitt måleri till den ljusa och kanske man kan säga glada och livsbejakande ton det sedan fick. Mina Parisår kan inte strykas ur min utveckling. Jag minns dem med glädje och jag tänker varje dag på vad de betytt för mig.” (Intervju i Upsala Nya Tidning 681231)

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Från järnvägsparken, Uppsala”

Olja, duk på pannå 41x33 cm

Signerad ’Ellis Wallin -49’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”En flik blått vatten”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -63’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20160615/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsidan-filer/image042.jpg

 

ERNST NILSSON

1892-1937

Aftonstämning vid vattnet

Olja, pannå 61x91,5 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Landskap med träddunge

Blyerts 23,5x30,5 cm

Signerad ’Jonas Lindkvist -34’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

PER FREDRIKS

1887-1947

”Försommar”

Olja, duk  38x55 cm

Signerad ’Fredriks’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20160615/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsidan-filer/image044.jpg

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Fiskeläge

Olja, duk 32,5x43,5 cm

Signerad ’S. Stålberg’

PRIS: 2 000:-

 

 

Sven Stålberg började sin utbildning vid Tekniska skolan i Upsala 1915, var 1916-17 elev vid Tekniska skolan i Stockholm, studerade sedan vid Althins och Wilhelmsons målarskolor i Stockholm och 1919-23 vid Konstakademien, där han 1923 belönades med den kungliga medaljen. Han har företagit studieresor i Frankrike och Spanien.

 

Stålberg, som började som skulptör men av ekonomiska orsaker övergick till måleri, berättar själv i en intervju att han i sin ungdom med förkärlek studerade de gamla flamländska mästarna och Lucas Cranach, studier som satte spår bl a i ett tidigt porträtt av modern (1924). Beroendet av den omsorgsfulla tekniken upphörde; man har kallat slutet av 1920-talet hans naiviserande period, den efterföljande blev mera expressiv och vresig. Han målade stadsmotiv från Upsala och andra svenska småstäder, men även landskap från Upland, Dalarna och Härjedalen samt motiv från Röros i Norge.

 

Sven Stålberg blev känd för sina ”fattigbleka utsikter från karga svenska samhällen” (G. Mascoll Silfverstolpe).

 

Representerad: Upsala konstmuseum, Västerås konstmuseum

 

 

 

 

 

 

SVEN STÅLBERG

1893-1973

Landskap med fäbodstuga

Olja, duk 37x51 cm

Signerad ’S. Stålberg 1936’

PRIS: 1 600:-

 

Proveniens: Rune Stenbom, Galleri Nutida Konst, Upsala

 

 

 

 

 

 

BROR HJORTH

1894-1968

Albert Schweitzer

Träsnitt 54x42,5 cm

Signerad ’Bror Hjorth 1960’ och numrerad ’18/85’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20130226/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsida-filer/image080.jpg

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Gård på slätten

Olja, duk 36x62 cm

Signerad (ristad signatur) ’M Säflund’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

”Varvet, Öregrund”

Olja, duk på papp-pannå 41,5x45 cm

Signerad (ristad signatur) ’M Säflund’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Domkyrkan från slätten

Akvarell 29x39 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 1 600:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Båtar för ankar, vinter

Akvarell 23x31 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Röda lador på slätten

Akvarell 10,5x31 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

”Från Haglunds bro”

Olja, duk 79x62 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Landskap med vattendrag

Olja, duk 79x55 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Stockholmsvinter

Olja, duk 79x55 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

”Flickan och havet”

Olja, duk 81x46 cm

Signerad ’R J’

Dedikation a tergo på spännramen ’TILL STURE 25 X -74’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

TAGE ÅSÉN

f 1943

”Politiska knuten”

Olja, duk 81x100 cm

Signerad ’Tage Åsén 87-88’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

CARIN AX

1915-2006

”Vårflod vid Ulva kvarn”

Färglitografi 34,5x50,5 cm

Signerad ’CARIN AX’ och numrerad ’146/190’

PRIS: 1 000:-

 

 

 

 

 

 

 

C GÖRAN KARLSSON

född 1944

Svävande stol

Olja, duk 135x135 cm

PRIS: 22 000:-