FÄRG OCH FORM

 

 

 

”1932 bildades konstnärsgruppen ”Färg och Form”, egentligen ett bolag för utställningsverksamhet och konstförsäljning med egen utställningslokal i Stockholm. Gruppen kom att spela en stor roll i svenskt konstliv. Till dess medlemmar hörde bl a Albin Amelin, Martin Emond, Sven Erixson, Eric Hallström, Bror Hjorth, Hilding Linnqvist, Axel Nilsson, Vera Nilsson och Hugo Zuhr. Det är främst ”Färg och Form”-gruppens verksamhet och intentioner som kommit att prägla vår bild av det svenska 30-talets måleri. Med sina individuella nyanser verkade den som banbrytare för en ny dramatisk färgkonst och för ett socialt måleri. Men teoriserandet fick stå tillbaka för en målerisk berättarglädje, mera behärskad hos några av de franskorienterade, spontan och ivrig hos andra som ville famna livet i hela dess rikedom.”

 

Gösta Lilja ”Svenskt måleri under 1900-talet – Från Ernst Josephson till Max Walter Svanberg” Wahlström & Widstrand, Stockholm 1968

 

 

 

 

 

Hilding Linnqvist Sågspånshögar ny

 

HILDING LINNQVIST

1891-1984

”Sågspånshögar”

Olja, träpannå 53,5x65 cm

Signerad ’HL’

PRIS: 9 500:-

 

Utställd:

Kunstnernes Hus, Oslo 1954, kat.nr 77

 

Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1957

 

 

 

 

 

Hilding Linnqvist Stadsbild, Chinon blyerts

 

HILDING LINNQVIST

1891-1984

Stadsbild, Chinon

Blyerts 31,5x49 cm

Signerad ’HL’

Utförd 1921

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

Axel Nilsson Utsikt från ateljén, Stadsgårdskajen olja, duk 81x65 cm, signerad Axel Nilsson -41

 

AXEL NILSSON

1889-1980

Utsikt från ateljén, Stadsgårdskajen

Olja, duk 81x65 cm

Signerad ’Axel Nilsson -41’

PRIS: 19 000:-

 

Axel Nilsson flyttade 1936 till en trerumsvåning sju trappor upp i Stadsgården 10.

 

 

 

 

 

Axel Nilsson Sovande barn 1936 blyerts

 

AXEL NILSSON

1889-1981

Sovande barn

Blyerts 31x23 cm

Signerad och daterad ’Axel Nilsson 1936’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

Eric Hallström Tvätterskor olja, pannå 50x61 cm

 

ERIC HALLSTRÖM

1893-1946

Tvätterskor

Olja, pannå 50x61 cm

Signerad ’Eric Hallström’

PRIS: 5 400:-

 

 

 

 

 

Eric Hallström Kvinna 1928 blyerts

 

ERIC HALLSTRÖM

1893-1946

”Provencalska”

Blyerts 57,5x45,5 cm

Signerad och daterad ’Eric Hallström 28’

PRIS: 2 700:-

 

Motivet förekommer även som oljemålning, avbildad på

sid 201 i Lennart Seth ”Eric Hallström” SAK, Stockholm 1967

 

 

 

 

 

Gideon Börje Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol

 

 

 

Gideon Börje Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol signatur

 

 

Gideon Börje Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol med ram  Gideon Börje Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol baksida

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol

(Sinnets berusning)

Olja, träpannå 47x30,5 cm

Signerad ’G. Börje’

Utförd ca 1920

PRIS: 16 000:-

 

”En sinnets berusning inför naturens skönhet”

(Bror Hjorth om Gideon Börjes konst)

 

 

 

Hilding Linnqvist Hjärtats sång 1920, olja 37,7x24 cm, Moderna Museet, Stockholm

 

Hilding Linnqvist ”Hjärtats sång”

 

Som en symbol för den unika svenska 10-talsnaivismen och en storslagen avslutning på epoken, står Hilding Linnqvists ”Hjärtats sång” från 1920 (Moderna Museet). Denna berömda målning - ett av de centrala verken inom svensk 1900-talskonst och tillika ett av vårt lands mest folkkära konstverk - har tydliga beröringspunkter med den samtida konstnärskollegan Gideon Börjes målning Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol (Sinnets berusning).

 

Gideon Börje och Hilding Linnqvist var - tillsammans med Eric Hallström - de främsta företrädarna för en konstriktning som har beskrivits som ”en särpräglad företeelse inom europeiskt måleri” (Gösta Lilja ”Svenskt måleri under 1900-talet”). Inget annat land kan uppvisa en motsvarighet till den svenska 10-talsnaivismen. Därmed höjer sig denna konstriktning över alla andra riktningar inom det tidiga 1900-talets svenska måleri. Som en reaktion mot kubismens skoltvång och den franskimporterade expressionismens ytfantasier och estetiska självhävdelse, reste naivismens företrädare ”ett känslans och uttryckets äkthetskrav”, vilket samtidigt gav dem en större formell frihet än någon verklighetsskildrare tidigare haft.

 

Sina inspirationskällor fann dessa naivister i alla konstnärliga uttryck inom bildkonst, litteratur och musik, som talade till dem med barnets sinnelag. Liksom Ernst Josephson hade de en styrka i sina barndomsupplevelser och den länge bevarade naiva synen på tillvaron, det litterära fantasidraget och den starka känslobindningen till det näraliggande, till den förtrogna miljön.

 

Den kanske finaste beskrivningen av naivismen står Erik Blomberg för. Redan 1924 skrev han i Ord och Bild: ”Naivismen innebär främst en inre fördjupning – från en ytlig, inlärd och mekaniserad civilisation till själens friska och ursprungliga källor. Hellre bör en känsla stammas fram än deklameras på kända konstfulla rytmer, hellre bör handen treva med linjen än löpa i flott och inlärt föredrag för att därigenom det personligt egna må uppenbaras – nytt, äkta och ärligt.”

 

Inför det nu aktuella verket av Gideon Börje kommer man onekligen att tänka på Blombergs ord, samtidigt som man slås av målningens stora likheter med ”Hjärtats sång”. Både Börje och Linnqvist låter sina respektive blomsterbuketter flankeras av objekt som vänder bort blicken från blomsterprakten. I Linnqvists fall är det en vit duva, hos Börje en porslinsfigurin. Man kan se dessa objekt som symboler för en förlägen ödmjukhet inför den livskraft och skönhet som existerar i något så skört som blommor. Börjes figurin balanseras på motstående sida av ett grönt blomsterblad på bordsskivan, en symbol för förgänglighet. Linnqvists duva har som moatjé en grön persikokvist samt ett litet krucifix. Här framkommer en skillnad mellan de båda konstnärskapen. Gideon Börje använder sig av jordnära symboler hämtade ur verkliga livet, medan Linnqvists objekt även har en biblisk tolkning, där duvan är en bild för Den helige Ande och kvisten och krucifixet anspelar på legenden om Adam, vars son planterade en kvist av Livets Träd på sin faders grav och där kvisten blev ett träd som sedan användes för att tillverka Kristi kors.

 

Genom en intressant växelverkan tycks det finnas ett symbiotiskt förhållande mellan de båda målningarna. Börjes blommor är placerade i en ljus vas på ett mörkt träbord, Linnqvist använder sig av en mörk kruka på en ljus marmorskiva. Linnqvists blommor har en jordigt varm kulör medan bakgrunden är kyligt blå. Gideon Börje å sin sida använder sig av blå blommor mot en brunaktigt varm bakgrund. Medan Linnqvists målning har en neutral, enfärgad bakgrund ställer Börje sina blommor mot en växtmönstrad tapet som samspelar med huvudmotivet. Linnqvist låter i stället några inkomponerade fruktkvistar fylla samma kommunicerande funktion. 

 

Den samlade erfarenheten av några intensiva arbetsår utkristalliseras hos kamraterna Börje och Linnqvist i två verk som är samma andas barn. Genom sin trohjärtat valhänta framställning av den enkla vardagsverkligheten framkommer dock hos Börje ett mer ursprungligt, primitivt drag än hos den artistiskt mer medvetne och av fantasin präglade Linnqvist. Det var detta drag hos Börje som fascinerade Bror Hjorth så starkt att han författade en biografi över kollegan, där han träffsäkert beskriver Gideon Börjes konst som ”en sinnets berusning inför naturens skönhet”.

 

 

 

 

 

Gideon Börje Stockholms stadion och Swartligns ridskola tusch 1910-tal

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Stockholms stadion och Swartlings ridskola

Tusch 16,5x19 cm

Signerad ’G Börje’

Utförd på 1910-talet

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

Gideon Börje Landskap

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Landskap

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

Gideon Börje Sonja 61x46 cm sign G Börje red

 

 

Gideon Börje Sonja 61x46 cm baksida

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

”Sonja”

Olja, duk 61x46 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

Gideon Börje Från Vårhallar, Simrishamn 1957 red

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

”Från Vårhallar, Simrishamn 1957”

Olja, duk 46x61 cm

Signerad ’G Börje’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

Ture Dahlö Självporträtt liten bild

 

TURE DAHLÖ

1895-1970

Självporträtt

Olja, pannå 46x38 cm

Signerad ’T. Dahlö

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

Ture Dahlö Svensk förortsbebyggelse, vinter 1931

 

TURE DAHLÖ

1895-1970

Svensk förortsbebyggelse, vinter

Olja, duk 38x46 cm

Signerad och daterad ’T Dahlö 31’

PRIS: 2 800:-

 

I Moderna Museets samlingar finns en variant på detta tema,

utförd 1932, där förortsbebyggelsen skildras i tidig vårskrud.

 

 

 

 

 

Ture Dahlö Skogsväg

 

TURE DAHLÖ

1895-1970

”Skogsväg”

Olja, duk 46x55 cm

Signerad och daterad ’T Dahlö 34’

PRIS: 1 800:-

 

Utställd: Kunstnernes Hus, Oslo, april 1935

Utställningsstämpel a tergo

 

 

 

 

 

Bror Hjorth Albert Schweitzer träsnitt

 

BROR HJORTH

1894-1968

Albert Schweitzer

Träsnitt 54x42,5 cm

Signerad ’Bror Hjorth 1960’ och numrerad ’18/85’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

Hugo Zuhr Landskap, Delphi 64x45 cm uts Färg och Form Jubileumsutställnigen 1942

 

HUGO ZUHR

1895-1971

”Landskap, Delphi ”

Olja, duk 65x46cm

Monogramsignerad ’’HZ’

Utförd 1936

PRIS: 4 700:-

 

Utställd: ”Färg och Form Jubileumsutställning 1932-1942”,

Konstakademien, Stockholm februari 1942, katalognummer 293

Utställningsetikett a tergo

 

 

 

 

 

Hugo Zuhr Landskap

 

HUGO ZUHR

1895-1971

Landskap

Olja, duk 38x61 cm

Monogramsignerad ’’HZ’

PRIS: 3 400:-