TIDIG MODERNISM

 

 

 

Under denna rubrik presenterar vi den moderna konstens

utveckling från 1900-talets början fram till cirka 1940.

 

 

 

 

KNUT JANSON

1882-1966

”Den röda ladan”

Olja, duk 63x77 cm

Signerad ’K. JANSON’

PRIS: 7 500:-

 

Proveniens: Fru Clyde Lundbäck

 

Utställd: ”De unga” Hallins konsthandel, Stockholm 1911, kat.nr 55

 ”Den unga expressionismen” Nationalmuseum 1944, kat.nr 220

 

 

Knut Janson Självporträtt 1922

 

Knut Janson Självporträtt

 

 

 

 

 

Knut Janson Fars hatt, Bohus fästning

 

Knut Janson Fars hatt, Bohus fästning baksida

 

KNUT JANSON

1882-1966

”Fars hatt, Bohus fästning”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’K. JANSON’

Även signerad och daterad a tergo på spännramen ’K. Janson 1917’

samt betitlad ’Fars hatt, Bohus fästning’

PRIS: 5 900:-

 

Proveniens: konstnären

 

Utställd:

 

”Yngre svenska konstnärer” Liljevalchs Konsthall, Stockholm okt-nov 1918,

Katalog N:o 14, katalognummer 108, avbildad i katalogen, pris 1 800 kronor

 

Riksförbundet för bildande konst, Utställning nr 72

 

”1909 års män” Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1959

 

 

 

 

 

Edward Hald Det gula huset 1910

 

EDWARD HALD

1883-1980

Det gula huset

Olja, papp-pannå 28x42 cm

Signerad och daterad ’HALD 1910’

PRIS: 4 500:-

 

 

Edward Hald foto

 

Edward Hald

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERS JÖNSSON

1884-1965

Gustaf Fröding

Brons

Höjd 49 cm (64 cm inklusive stensockel)

Signerad ’Anders Jönsson’

Gjutarstämpel ’Otto Meyers Eftr. Fud.’

PRIS: 17 000:-

 

 

Anders Jönsson i ateljén 1948

 

 

ANDERS JÖNSSON

(oljemålning av Cora Sandel omkr 1913)

 

Anders Jönsson var under åren 1913-29 gift

med den norska författarinnan Cora Sandel.

 

 

”Jag strävar efter att ge linjen klarhet och styrka, jag söker balans i massorna och rytm i kompositionen.” (Anders Jönsson 1913)

 

Den skånske skulptören Anders Jönsson skolades i en internationell miljö. 1905 började han sin utbildning till skulptör i München. Året därpå var han tillbaka i Sverige, men två år senare begav han sig till Paris för skulpturstudier. Åren 1912-16 innehade han statens resestipendium samt 1918-19 ett stipendium från Konstakademien. Under alla dessa år vistades han tidtals i Italien, mest dock i Paris, där han var verksam 1915-20. Efter hemflyttningen bosatte han sig 1921 i Stockholm. 

 

Under sina tidiga år i Paris utförde Anders Jönsson i en av Rodin inspirerad, målerisk stil en rad figurgrupper i marmor (”Paolo och Francesca” utställd på Salongen 1909, ”Kyssen” 1910, ”Problème d’amour”, utställd på Salongen 1910). Det dröjde dock inte länge förrän han anslöt sig till den reaktion mot Rodins plastik som i Frankrike betecknas med namn som Bourdelle och Maillol. Studiet av antik skulptur förde honom snart till en större och enklare form, ”en förandligad realism”. Som exempel kan nämnas hans stora kvinnotorso i fransk kalksten i Nationalmuseum.

 

Anders Jönsson ställde ut första gången i Salon des Artistes français i Paris 1909, varvid han erhöll ”mention honorable”. Han tillhörde konstnärsgruppen ”De tolv” och deltog i dess utställningar i Skåne, Köpenhamn och Stockholm. Han deltog vidare i Baltiska utställningen i Malmö 1914, skulpturutställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1921 och i ett flertal av Sveriges allmänna konstförenings utställningar. Han hade en separatutställning på Malmö museum 1910 och en uppmärksammad utställning i Paris 1920.

 

Förutom den nu aktuella bysten av Gustaf Fröding, har Anders Jönsson utfört en kolossalbyst av Hjalmar Branting (granit 1922), porträtt av Matilda Jungstedt (marmor 1924, Kungliga teatern), porträttbyst av Gustaf V (1924, i brons i Nationalmuseum, i marmor i Stockholms slott). Dessutom har han bl a utfört ”Barnbrunnen” (brons 1913, Malmö), ”Elementens kamp” (fontänskulptur 1930, Göteborg) och ”Snäckan” (fontänskulptur med reliefer 1925).

 

 

 

 

 

 

ARTHUR PERCY

1886-1976

”Ingrid, konstnärens dotter”

oljemålning, duk 47x38 cm

osignerad, utförd omkring 1917-18

 intyg a tergo av konstnärens dotter, Ingrid:

’Härmed intygas att detta

porträtt av mig är målat

av min far, Arthur Percy –

förmodligen 1917-18 i

Göteborg.

Vickleby 4 april 1987

Ingrid Percy Lassen’

PRIS: 8 500:-

 

 

Arthur Percy foto liten bild red

 

Arthur Percy

 

 

 

 

 

Birger Simonsson Stående modell ny

 

Birger Simonsson Stående modell baksida

 

BIRGER SIMONSSON

1883-1938

Stående modell

Olja, duk 92,5x60 cm

Signerad med dedikation ’Till Hj. Gabrielson BS’

PRIS: 15 000:-

 

Proveniens: Hjalmar Gabrielsons samling

 

 

Birger Simonsson foto red liten bild

 

Birger Simonsson

 

 

 

 

 

Tor Bjurström Kvinnoporträtt

 

Tor Bjurström Kvinnoporträtt baksida

 

TOR BJURSTRÖM

1888-1966

Kvinnoporträtt

(möjligen föreställande konstnärinnan Eva Jancke-Björk 1882-1981)

Olja, duk 63x43 cm

Signerad ’TSB’

(Tor Bjurströms fullständiga namn var Tor Sigurd Bjurström)

PRIS: 4 500:-

 

Proveniens: Charlotte och Otto Mannheimers fond (gåva från fonden 1927)

 

 

 

 

 

Gotthard Widing 1913

 

GOTTHARD WIDING

1883-1973

Kvinna på veranda

Olja, duk 50x58,5 cm

Signerad ’G. Widing 1913’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol

(Sinnets berusning)

Olja, träpannå 47x30,5 cm

Signerad ’G. Börje’

Utförd ca 1920

PRIS: 16 000:-

 

”En sinnets berusning inför naturens skönhet”

(Bror Hjorth om Gideon Börjes konst)

 

 

 

 

Hilding Linnqvist ”Hjärtats sång”

 

Som en symbol för den unika svenska 10-talsnaivismen och en storslagen avslutning på epoken, står Hilding Linnqvists ”Hjärtats sång” från 1920 (Moderna Museet). Denna berömda målning - ett av de centrala verken inom svensk 1900-talskonst och tillika ett av vårt lands mest folkkära konstverk - har tydliga beröringspunkter med den samtida konstnärskollegan Gideon Börjes målning Stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol (Sinnets berusning).

 

Gideon Börje och Hilding Linnqvist var - tillsammans med Eric Hallström - de främsta företrädarna för en konstriktning som har beskrivits som ”en särpräglad företeelse inom europeiskt måleri” (Gösta Lilja ”Svenskt måleri under 1900-talet”). Inget annat land kan uppvisa en motsvarighet till den svenska 10-talsnaivismen. Därmed höjer sig denna konstriktning över alla andra riktningar inom det tidiga 1900-talets svenska måleri. Som en reaktion mot kubismens skoltvång och den franskimporterade expressionismens ytfantasier och estetiska självhävdelse, reste naivismens företrädare ”ett känslans och uttryckets äkthetskrav”, vilket samtidigt gav dem en större formell frihet än någon verklighetsskildrare tidigare haft.

 

Sina inspirationskällor fann dessa naivister i alla konstnärliga uttryck inom bildkonst, litteratur och musik, som talade till dem med barnets sinnelag. Liksom Ernst Josephson hade de en styrka i sina barndomsupplevelser och den länge bevarade naiva synen på tillvaron, det litterära fantasidraget och den starka känslobindningen till det näraliggande, till den förtrogna miljön.

 

Den kanske finaste beskrivningen av naivismen står Erik Blomberg för. Redan 1924 skrev han i Ord och Bild: ”Naivismen innebär främst en inre fördjupning – från en ytlig, inlärd och mekaniserad civilisation till själens friska och ursprungliga källor. Hellre bör en känsla stammas fram än deklameras på kända konstfulla rytmer, hellre bör handen treva med linjen än löpa i flott och inlärt föredrag för att därigenom det personligt egna må uppenbaras – nytt, äkta och ärligt.”

 

Inför det nu aktuella verket av Gideon Börje kommer man onekligen att tänka på Blombergs ord, samtidigt som man slås av målningens stora likheter med ”Hjärtats sång”. Både Börje och Linnqvist låter sina respektive blomsterbuketter flankeras av objekt som vänder bort blicken från blomsterprakten. I Linnqvists fall är det en vit duva, hos Börje en porslinsfigurin. Man kan se dessa objekt som symboler för en förlägen ödmjukhet inför den livskraft och skönhet som existerar i något så skört som blommor. Börjes figurin balanseras på motstående sida av ett grönt blomsterblad på bordsskivan, en symbol för förgänglighet. Linnqvists duva har som moatjé en grön persikokvist samt ett litet krucifix. Här framkommer en skillnad mellan de båda konstnärskapen. Gideon Börje använder sig av jordnära symboler hämtade ur verkliga livet, medan Linnqvists objekt även har en biblisk tolkning, där duvan är en bild för Den helige Ande och kvisten och krucifixet anspelar på legenden om Adam, vars son planterade en kvist av Livets Träd på sin faders grav och där kvisten blev ett träd som sedan användes för att tillverka Kristi kors.

 

Genom en intressant växelverkan tycks det finnas ett symbiotiskt förhållande mellan de båda målningarna. Börjes blommor är placerade i en ljus vas på ett mörkt träbord, Linnqvist använder sig av en mörk kruka på en ljus marmorskiva. Linnqvists blommor har en jordigt varm kulör medan bakgrunden är kyligt blå. Gideon Börje å sin sida använder sig av blå blommor mot en brunaktigt varm bakgrund. Medan Linnqvists målning har en neutral, enfärgad bakgrund ställer Börje sina blommor mot en växtmönstrad tapet som samspelar med huvudmotivet. Linnqvist låter i stället några inkomponerade fruktkvistar fylla samma kommunicerande funktion. 

 

Den samlade erfarenheten av några intensiva arbetsår utkristalliseras hos kamraterna Börje och Linnqvist i två verk som är samma andas barn. Genom sin trohjärtat valhänta framställning av den enkla vardagsverkligheten framkommer dock hos Börje ett mer ursprungligt, primitivt drag än hos den artistiskt mer medvetne och av fantasin präglade Linnqvist. Det var detta drag hos Börje som fascinerade Bror Hjorth så starkt att han författade en biografi över kollegan, där han träffsäkert beskriver Gideon Börjes konst som ”en sinnets berusning inför naturens skönhet”.

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Stockholms stadion och Swartlings ridskola

Tusch 16,5x19 cm

Signerad ’G Börje’

Utförd på 1910-talet

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

HILDING LINNQVIST

1891-1984

Stadsbild, Chinon

Blyerts 31,5x49 cm

Signerad ’HL’

Utförd 1921

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

Frans Berg Sittande modell

 

FRANS BERG

1892-1949

Sittande modell

Olja, duk 59,5x42,5 cm

Signerad ’F Berg’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

John Jon-And I hemmet

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”I hemmet”

 (Interiör med konstnärens hustru Agnes Cleve och parets son)

Blandteknik 23,5x32 cm

Signerad ’Jon-And’

PRIS: 4 500:-

 

 

John Jon-And foto red liten bild

 

John Jon-And

 

 

John Jon-And föddes i Göteborg 1889. Han hette från början Andersson, men tog sig artistnamnet Jon-And. Bland sina vänner - till vilka räknades Evert Taube - kallades han kort och gott Jon. Redan tidigt framträdde ett stort intresse för konst och teater. När han var i femtonårsåldern satte han upp teaterpjäser tillsammans med några kamrater. I sjuttonårsåldern började Jon sitta i Stora Teaterns orkesterdike och teckna scener, situationer och fysionomier. Han gjorde också reportageteckningar för olika tidningar i Göteborg. Tack vare sin säregna talang kunde Jon kringgå dåtidens förbud mot att under rättegångar avbilda de åtalade. Han placerade nämligen helt sonika teckningsblocket i kavajens högerficka och satt under rättegångarna med handen nedstoppad i fickan och tecknade av olycksfåglarna med sin penna.

 

Under åren 1908-09 företog Jon resor till England och Tyskland. Framför allt var det de nya tendenserna inom tysk teater och tyskt dekorationsmåleri som han studerade med stort intresse. Av större betydelse för hans konstnärliga utveckling blev emellertid resan till Paris 1913-14. I den franska huvudstaden bedrev han studier för kubisten Henri Le Fauconnier. Jon kände sig både som expressionist och kubist och kom att bli en av de målare som under 1910-talets mitt på olika sätt försökte ge en syntes av expressionism och kubism.

 

 

John Jon-And i Paris 1914

 

John Jon-And i Paris 1914

 

 

När Jon kom till Paris hade han bakom sig sporadiska studier på Valand hemma i Göteborg. På denna konstskola hade han gjort bekantskap med en viss Agnes Cleve. Hon var tretton år äldre än Jon och tvåbarnsmor. Dessutom hade hon under Valandtiden ett förhållande med sin lärare, den berömde Carl Wilhelmson, vilket ledde till skilsmässa för Agnes, men ej för Carl. Agnes reser till Paris i mars 1914. Jon och Agnes blir ett par. I samband med krigsutbrottet återvänder de till Sverige. De gifter sig 1915 och flyttar till S:t Erikspalatset på S:t Eriksgatan 63 i Stockholm. Samma år, 1915, föds parets son, Per-Erik. I Stockholm får Jon anställning på Svenska Dagbladet. Som reportagetecknare lyckas han utnyttja sina kubistiska insikter och han söker sig till den nya tidens tekniska motiv - maskiner, bilar, lokomotiv, flygmaskiner.

 

 

John Jon-Ands ateljé i Sankt Erikspalatset i Stockholm 1910-talet liten bildt

 

John Jon-Ands ateljé, S:t Erikspalatset

 

 

1916 blir ett händelserikt år. Förutom en längre vistelse i New York tillsammans med Agnes hinner Jon med en utställning på Gummesons. Under detta år får han också sitt publika genombrott då han ger ut ett litografiskt album kallat Croquis de cabaret med porträtt av svenska och internationella scenartister som under kriget var verksamma i Stockholm. Jons stora intresse för olika grafiska tekniker gjorde att han skaffade sig en egen tryckpress, där han kunde trycka sina litografier och etsningar själv för hand.

 

 

John Jon-And i sin ateljé foto

 

John Jon-And i ateljén

 

 

När det radikala konstnärsparet Wassily Kandinsky och Gabriele Münter på grund av kriget befinner sig i Sverige 1916 umgås man intensivt med paret Jon-And. De båda konstnärsparen utbyter åsikter om den moderna konstens utveckling. Agnes och Gabriele reser tillsammans till Köpenhamn och Jon och Kandinsky arbetar tillsammans vid Jons tryckpress. Liksom Jon ställer även Wassily Kandinsky och Gabriele Münter ut på Gummesons 1916. De båda konstnärsparen umgås även i den sommarbostad som Jon och Agnes skaffar sig i Bohuslän. Under de sista åren på 1910-talet ställer Jon och Agnes ut tillsammans vid ett flertal tillfällen. I början på 20-talet gör paret studieresor till bland annat Italien.

 

 

 

John Jon-And Stadsbild, Assisi blandteknik betitlad och daterad Assisi 3-3-22 samt stämpelsign Jon-And

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Assisi”

Blandteknik 31x48,5 cm

Betitlad ’Assisi’ och daterad ’3-3-22’

samt stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

John Jon-And Cypresser Florens 1921

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Cypresser, Florens”

Blyerts 35x27,5 cm

Betitlad ’Florens’ och daterad ’28/11 21’

(ev är dateringen ’28/4 21’)

samt stämpelsignerad ’Jon-And’

(veck och enstaka bristning i papperet)

PRIS: 2 300:-

 

 

 

Jon och Agnes flyttar under 20-talet till Göteborg. Paret gör tillsammans dekorationer i Lorensbergs restaurang 1922 och Jon är engagerad i Göteborgsutställningen 1923. Främst arbetar han dock inom teatern med uppdrag både i Göteborg och i Stockholm. John Jon-And företrädde en radikal scenografisk stil av konstruktiv art och drog nytta av sina insikter i kubistisk formdisciplin. Han arbetar även med Karl Gerhards revyer på Folkteatern i Göteborg. Samtidigt har han under dessa år uppdrag som reportagetecknare på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

 

 

 

John Jon-And Nöjesplats

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Nöjesplats”

Tuschlavering 25x26 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

(svagt vertikalt veck)

PRIS: 2 300:-

 

 

 

I samband med att han 1927 efterträder Isaac Grünewald som chefsdekoratör på Kungliga Operan i Stockholm flyttar Jon och Agnes tillbaka till huvudstaden. Under en lång rad av år utför Jon en mängd scendekorationer för Operan. I dessa arbeten utgick han från både expressionismens dynamik och från en konstruktiv kubism. Hans uppsättningar väckte först ivrig debatt, men efterhand blev de uppskattade. Konstkritikern Gotthard Johansson har jämfört John Jon-Ands insats för scenografikonsten med den som Edward Hald och Simon Gate gjorde inom den svenska glaskonsten. I och med Stockholmsutställningens slag för funktionalismen 1930 blev hans scendekorstil alltmer självklar också för en bredare publik. Jon var även med och utförde dekorationer till denna banbrytande utställning.

 

 

 

 

 

 

 

John Jon-And Konstnären Bertel Bertel-Nordström med ram

 

JOHN JON-AND

1889-1941

Konstnären Bertel Bertel-Nordström

Blandteknik 24,5x19,5 cm

(pappersförlust i övre vänster  hörn)

Signerad ’Jon And 7/2 32’

Svårläst påskrift: ’acceptans …. aus B-N’

Samt påskrift av den avbildade:

’Jag anser dock fortfarande Jon-And som min vän

Bertel-N.’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

Vid sidan av sitt arbete med scenografi var det som karikatyrtecknare John Jon-And framför allt blev berömd under sin levnad. Konstnären Yngve Berg jämförde insatserna inom dessa både områden på följande vis: ”John Jon-And var en lysande teaterdekoratör; som karikatyrtecknare vare han genial”.  Teaterchefen Olof Molander sade om Jons karikatyrer att de var ”dräpande kvicka utan att vara elaka, eller kanske en liten smula elaka, men inte så att det gör ont”.  Inom parentes kan man i och för sig kanske invända att den gode Molander inte direkt tillhörde de känsligas skara. Under sina år som chef på Dramaten på 30-talet blev Olof Molander känd för sina hårda regimetoder och ett närmast diktatoriskt ledarskap, vilket medförde att han efter några år tvingades avgå.

 

Bland John Jon-Ands karikatyrer intar de som han utförde av sina konstnärskamrater en särskild plats. På 30-talet hade Jon styrelsefunktioner i Konstnärsklubben i Stockholm och under sammankomsterna brukade han kasta ned kollegornas fysionomier på pappersbordsduken. På den kanske inte alltför snälla avbildningen av konstnären Bertel Bertel-Nordström har den stackars avbildade kommenterat: ”Jag anser dock fortfarande Jon-And som min vän Bertel-N.”.

 

John Jon-And var uppskattad för sin vänfasthet och vänlighet. Han hjälpte sina fattigare kamrater på Konstnärsklubben och inrättade Jon-Ands fond för dem som behövde ekonomiskt stöd. Hans bortgång kom plötsligt, då han endast 52 år gammal drabbades av hjärtslag på Gustaf Adolfs torg i Stockholm en novemberdag 1941.

 

 

 

 

 

John Jon-And Naket i divanen

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Naket i divanen”

Brunkrita 38x36 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

John Jon-And Fast i blicken

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Fast i blicken”

Blandteknik 27x26,5 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

John Jon-And Operasångerskan Kerstin Thorborg II

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Operasångerskan Kerstin Thorborg II”

Blandteknik 53x35 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 3 800:-

 

 

Operasångerskan Kerstin Thorborg (1896-1970) var sin tids ledande mezzosopran på världens operascener. Hon hade engagemang på Berlinoperan och Wienoperan, men på grund av nazismens framfart avslutade hon dessa kontrakt och flyttade till USA, där hon blev en del av den fasta ensemblen på Metropolitan i New York, med mer än 300 framträdanden under åren 1938-50.

 

 

 

 

 

Bengt O Österblom

 

Bengt O Österblom signatur

 

Bengt O Österblom baksida

 

BENGT O ÖSTERBLOM

1903-1976

Föremål på bord

Olja, duk 25x33 cm

Signerad ’ÖBLOM’

Påskrift i blyerts på spännramen ’ÖSTERBLOM 1921 25/7 – 30/10’

Text a tergo på duken: ’FÖRSTA DUK 25/7 -30/10 1921 SÖNDAGSJOBB’

PRIS: 3 000:-

 

 

Denna raritet - Bengt O Österbloms första målning - visar på vilken snabb utveckling som kan ske inom konstens värld. Bara ett par år efter att konstnären målar Föremål på bord kommer han att tillhöra modernismens förtrupp och utföra några av de mest avantgardistiska verken i svensk konsthistoria.

 

 

 

 

 

Tor Hörlin utan ram

 

TOR HÖRLIN

1899-1985

Figurin och blommor

Olja, träpannå 46x37,5 cm

Signerad och daterad ’TOR HÖRLIN 24’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

Albert Hoffsten Min mor red

 

ALBERT HOFFSTEN

1888-1927

”Min mor”

Akvarell 32x22 cm

Signerad ’A. Hoffsten’

PRIS: 3 500:-

 

”EN KOLORIST AV GANSKA SÄLLSYNT RANG”

(Tor Hedberg om Albert Hoffsten)

 

 

Albert Hoffsten var en av de mest lågmälda bland de konstnärer, Isaac Grünewald, Leander Engström, Gösta Sandels m fl som med ”De unga” introducerade den moderna expressionismen i svenskt måleri. I viss mån har hans konst kommit i skymundan efter konstnärens tidiga död i en bröstsjukdom, som de sista åren väsentligt nedsatte produktionsförmågan.  Med de övriga i denna banbrytande generation delade han intresset för de starka, lysande färgeffekterna och den dekorativt syftande kompositionen. Hans konst äger dock genomgående ett intimt, klassiskt rofyllt drag, som vittnar om lärdomarna från Cézannes måleri, vars stränga formbyggnad med modulerade färgplan Hoffsten särskilt studerade under sina år i Paris.

 

I den finstämda akvarellen ”Min mor” ser vi prov på Cézannes betydelse för Albert Hoffstens konstnärskap. Denna inkännande skildring torde även kunna räknas till en av höjdpunkterna inom porträttkonsten under den tidiga svenska modernismen.

 

Efter studier vid Konstnärsförbundets tredje skola i Stockholm vistades Albert Hoffsten åren 1911-12 i Paris. Han anslöt sig 1910 till den några år förut grundade sammanslutningen ”De unga” och deltog i dess utställningar 1910 och 1911. De följande åren deltog han i samlingsutställningar såsom Konstnärsförbundets utställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1916, ”Moderne svensk Kunst” på Den frie Udstilling i Köpenhamn 1916 samt Sveriges allmänna konstförenings utställning på Liljevalchs konsthall 1926. Året efter hans bortgång ordnades en minnesutställning i Stockholm.

 

Representerad: Moderna museet, Prins Eugens Waldemarsudde

 

 

 

 

 

Gunnar Zilo ny bild

 

GUNNAR ZILO

1885-1958

”Nature morte

Olja, duk 50,5x40,5 cm

Signerad Zilo -26’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

OTTE SKÖLD

1894-1958

Arna

(konstnärens hustru)

Olja, träpannå 41x33 cm

Signerad Otte S’

PRIS: 17 000:-

 

Proveniens: konstnären Sven Ljungberg (1913-2010)

 

Utställd:

 

 Otte Sköld” Liljevalchs konsthall, Stockholm

7 november 1998 – 10 januari 1999, kat. nr 100

 

”Sven Ljungberg – En konstnär och hans samling” Ljungbergmuseet, Ljungby

4 juni – 28 augusti 2011

 

Bild från utställningen på Ljungbergmuseet 2011, Otte Skölds ”Arna” syns till höger på väggen rakt fram

 

 

 

 

 

Fritz Högberg Säckpipa med krukor

 

FRITZ HÖGBERG

1899-1956

”SÄCKPIPA MED KRUKOR”

Olja, träpannå 19x24 cm

Signerad ’F Högberg’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

Simon Gate Elegant herre

 

SIMON GATE

1883-1945

Elegant herre

Olja, träpannå 55x46 cm

Signerad ’Simon Gate’

PRIS: 4 000:-

 

 

Simon Gate foto

 

Simon Gate

 

 

 

 

 

Lasse Johnson Spanjorska 1929

 

LASSE JOHNSON

1899-1992

”Spanjorska”

Olja, duk 61x50 cm

Signerad och daterad ’Lasse Johnson ALORA 1929’

PRIS: 3 000:-

 

Litteratur: Kalle Berggren ”Lasse Johnson” NWT:s förlag, Karlstad 1988, avbildad helsida i färg sid 66

 

 

 

 

 

Birger Birger-Ericson

 

BIRGER BIRGER-ERICSON

1904-1994

”Rembrandt och Ernst Josephson i geniernas himmel”

Olja, papp-pannå 33x40 cm

Signerad och daterad ’Birger 30’ samt betitlad

’Rembrandt och Ernst Josephson i geniernas himmel’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Motiv från Marcilhac

(Den vita bron)

Olja, duk 65x81 cm

Signerad och daterad ’Ellis Wallin -32’

PRIS: 3 500:-

 

 

Ellis Wallin föddes i Upsala 1888. Han studerade vid Tekniska skolan i Upsala för M. Holmgren 1907-10, vid C. Althins målarskola i Stockholm 1911-12 och vid Konstakademien 1914-20 för O. Hjortzberg och W. Smith samt på akademiens etsningsskola för A. Tallberg och H. Sallberg. Med avbrott för studieresor till Italien 1920-21 och Holland 1923 var Ellis 1920-33 bosatt i Paris, där han till en början studerade vid olika akademier.

 

I Paris kom han i kontakt med och tog intryck av den franska nyrealism, som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Av konstnärer som H. de Waroquier och kanske framför allt Dunoyer de Segonzac kunde Ellis lära åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt.

 

Återkommen till Sverige slog Ellis igenom som en av de första representanterna i landet för denna franska stil, som hos honom under andra betingelser kom att förändra karaktär och efter hand avlösas av ett måleri med lättare, ljusare färgskalor och större utrymme för luft och ljus. I Sverige skildrade han barndomsstaden Upsala och Stockholm, dit han så småningom flyttade. Somrarna tillbringades i Grundsund på västkusten och därifrån hämtade han ett stort antal motiv till sina målningar. På 1910- och 20-talet utförde Ellis även ett stort antal etsningar med motiv från framför allt Upsala.

 

Under åren i Paris ställde Ellis Wallin vid flera tillfällen ut på den berömda Salongen. Dessutom hade han inte mindre än sex separatutställningar i Paris, vilket han som svensk torde ha varit ganska ensam om. Även i Sverige var Ellis en flitig utställare med separatutställningar runtom i landet. Han deltog också i en stor mängd samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

 

Ellis Wallin är representerad på de flesta svenska konstmuseer, bl a Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum. Han är även representerad på Ateneum i Helsingfors, liksom på Tessininstitutet i Paris och på museerna i Pau och Tours.

 

Ellis Wallin om Paris: ”Tretton år av mitt liv vistades jag i Paris och vad jag där insöp var av oersättlig betydelse för min utveckling. Jag bodde i Paris 1920-33 med några korta avbrott för Holland och Italien. Det var sköna år och jag hade inte varit den jag nu är om de inte hade funnits. Jag tog intryck av den franska nyrealism som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Jag lärde åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt. Cézanne var redan död men han och de andra impressionisterna gjorde senare ett outplånligt intryck på den unge svensken och jag måste öppet bekänna att det var han som lyfte mitt måleri till den ljusa och kanske man kan säga glada och livsbejakande ton det sedan fick. Mina Parisår kan inte strykas ur min utveckling. Jag minns dem med glädje och jag tänker varje dag på vad de betytt för mig.” (Intervju i Upsala Nya Tidning 681231)

 

 

 

 

 

Edvin Ollers Citroner och kruka mot svart 1931

 

EDVIN OLLERS

1888-1959

”Citroner och kruka mot svart”

Olja, duk på papp-pannå 50x37,5 cm

Signerad och daterad ’E. OLLERS 1931’

PRIS: 4 500:-

 

 

Edvin Ollers fot red liten bild

 

Edvin Ollers

 

 

 

 

 

Lars Boethius Blommor rund målning

 

LARS BOËTHIUS

1903-1968

Blomsterstilleben

Olja, träpannå diameter 50 cm

Signerad ’BOËTHIUS’

PRIS: 2 800:-