SE DIN STAD

Upsala i konsten

 

26/1 – 3/2

 

 

Vernissage: 26/1 kl 12-14

 

 

 

Okänd konstnär 1800-tal

oljemålning 50,5x75 cm

 

 

 

Lördag 26 januari öppnar VASA KONST utställningen SE DIN STAD – UPSALA I KONSTEN, där vi visar över 50 verk från 1800-tal till nutid. Till de äldsta verken hör en stor oljemålning som på ett mycket tilltalande naivt sätt återger vår stads en gång så lantliga idyll. I betydligt mindre format finner vi en charmig skildring av flanörer vid Svandammen.

 

 

 

Okänd konstnär 1800-tal

oljemålning 22x17,5 cm

 

 

 

Beger vi oss blott ett stenkast från Svandammen hamnar vi så vid Upsala hamn, där Fyris I tronar i förgrunden, med Östra Ågatans klassiska byggnader som Syskrinet och Sju-helvetes gluggar i bakgrunden.

 

 

 

Okänd konstnär 18/1900-tal

oljemålning 40,5x50,5 cm 1923

 

 

 

 

 

Otto Boström

oljemålning 1890 på Upsala-Ekeby-fat

 

 

 

Kulturhistoria i dubbel bemärkelse finner vi i Otto Boströms tidiga skildring av Domkyrkans nya skepnad efter Helgo Zettervalls framfart. Konstnären har nämligen valt att utföra sin målning på ett runt fat från Upsala-Ekeby.

 

 

 

Till utställningens verkliga rariteter hör ett par akvareller som skildrar Upsala-studenternas hyllningsfest för den store skalden Gunnar Wennerberg den 15 maj 1901. Om dessa festligheter stod att läsa i Ord och Bild 1901:

 

”Utrymmet medgifver icke att här utförligare erinra om den storartade hyllningsfesten i Uppsala den 15 maj innevarande år. De, som velat men ej kunnat närvara därvid, hafva säkert i tankarna med lifligaste deltagande följt festens olika afdelningar — den gamle Gunnars mottagande vid stationen af
studentkåren med sina fanor och hälsningssånger, den svarta hattens utbytande mot den hvita studentmössan; den stora konserten i aulan, middagen med sina tal och telegram samt slutligen hufvudafdelningen: vårfesten och hyllningen i botaniska trädgården, där sånger och varmhjärtade tal växlade, där han själf, den vördnadsvärde åldrige, till den af honom så högt älskade ungdomen talade fosterländska och kraftfulla ord och slutligen af samma ungdom bars i gullstol bland den stora mängden af människor, som där samlats för att få vara med vid den så sällspordt vackra festen.”

 

 

 

Okänd konstnär 18/1900-tal

akvarell

”STUDENTKÅREN TÅGAR TILL WENNERBERGSFÄST”

 

 

 

Okänd konstnär 18/1900-tal

akvarell

”FÅGELPERSPEKTIV”

Hyllningsfesten till Gunnar Wennerberg i maj 1901

 

 

 

Studentlivets mer frivola fröjder och dess följder skildras på ett humoristiskt och mycket pricksäkert sätt av konstnären Birger Birger-Ericson i ett par obetalbara verk (de är dock, liksom alla andra verk på utställningen, till salu).

 

 

 

Birger Birger-Ericson

akvarell och tusch

 

 

 

Birger Birger-Ericson

akvarell och tusch

 

 

 

En annan konstnär med en fenomenal förmåga att fånga mänsklighetens många dimensioner var Ernst Nilsson. Mest förekommande är ju hans träsnitt med studenter i kända upsalamiljöer. Betydligt mer sällsynta är hans originalteckningar. På utställningen kan vi visa en liten fin kollektion av dessa, utförda åren 1908-15, vilka visar att lärdomsstaden ej endast befolkades av mer eller mindre lärda studenter.

 

 

 

Ernst Nilsson

akvarell och tusch 1908

 

 

 

Ernst Nilsson

akvarell och tusch 1909

 

 

 

Ernst Nilsson

tusch 1915

 

 

 

Ernst Nilsson

tusch 1915

 

 

 

Utöver dessa framhållna verk innehåller utställning ett brett utbud av upsalaskildringar, där klassiska namn som Gusten Widerbäck, Ellis Wallin och Martin Säflund får sällskap av bland andra den tidigt bortgångne modernisten Helge Johansson och Matisse-eleven Ingegerd Beskow.

 

 

 

Välkommen till en intressant utställning!

 

 

 

 

Ernst Nilsson

träsnitt

 

 

 

 

 

Alexander Nay

litografi

 

 

 

Ernst Nilsson

träsnitt

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

etsning 1915

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

oljemålning 1918

 

 

 

 

 

Carl Gunne

oljemålning 1917

 

 

 

 

 

Helge Johansson

pastell 1916

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

etsning 1916

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

oljemålning

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

oljemålning

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

oljemålning 1950

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

färglitografi

 

 

 

 

 

Bengt O Abrahamson

oljemålning 1966

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

oljemålning (tempera)

 

 

 

 

 

Ingegerd Beskow

akvarell

 

 

 

 

 

Jan Lundquist

tuschlavering

 

 

 

 

 

Martin Säflund

akvarell

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

oljemålning 1938

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

oljemålning 1939

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

oljemålning

 

 

 

 

 

Gunnar Romdahl

oljemålning 16x22 cm 1965

 

 

 

 

 

Martin Säflund

akvarell

 

 

 

 

 

Svea Säflund

akvarell

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

oljemålning 1932

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

oljemålning

 

 

 

 

 

Olof Arén

oljemålning

 

 

 

 

 

Gustaf Fängström

oljemålning

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

oljemålning

 

 

 

 

 

Okänd konstnär 18/1900-tal

oljemålning

 

 

 

 

VASA KONST

Upsalas ledande konsthandel

 

Kungsgatan 54

 

Öppet:

 

tisdag-onsdag 12-18

lördag-söndag 12-14

(söndagsöppet under utställningen)

 

VÄLKOMMEN