PENSELNS FRIA FLYKT

 

Svenskt måleri från 1900-talets mitt till i dag

samt

Separatutställning: Rune Jansson (1918-2014)

 

 

15 – 26 oktober

 

 

 

 

Laris Strunke ”Bro i Salernes” 1995

 

 

 

 

 

Eeva Bäckström ”Höst i parken”

 

 

 

 

 

Eeva Bäckström ”Motljus”

 

 

 

 

 

Carl Delden ”Myren”

 

 

 

 

 

Carl Delden ”Kanna”

 

 

 

 

 

Carl Delden ”Svart båt”

 

 

 

 

 

Curt Agge ”Mot aftonen, Blefjell”

 

 

 

 

 

Ivar Morsing ”Aftonens ljus”

 

 

 

 

 

Evert Lundquist

 

 

 

 

 

Lars Kemner

 

 

 

 

 

Eva Zettervall 1982

 

 

 

 

 

Magnus Creutz

 

 

 

 

 

Jörgen Zetterquist 1973

 

 

 

 

 

Carl Gunne

 

 

 

 

 

John Österlund 1951

 

 

 

 

 

Ragnar Falk

 

 

 

 

 

Harald Markson 1946

 

 

 

 

 

Ingemar Willgert ”Tjurstöringen” 1968

 

 

 

 

 

Ragnar Johansson ”Träd i snö”

 

 

 

 

 

Sven Deurell ”Hedlandskap, Ringenäs”

 

 

 

 

 

Sven Deurell

 

 

 

 

 

Olle Lindgren ”Vårbild” 1976

 

 

 

 

 

Hugo Zuhr

 

 

 

 

 

Bo Swenson 1990

 

 

 

 

 

Bengt Olson

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

(1918-2014)

 

 

”Måleriet är en plötslig glimt då stenen svävar, ett ögonblick av grace”

 

”Rune Janssons sena konst har en stor grace, både i betydelsen behag, eller sinnlig lätthet, och nåd. Nåd därför att målningarnas kvalitet inte har karaktär av resultatet av en ansträngning; det tillstånd de härrör ur är faktiskt nådens – tvånget har upphört och glömskan av ”Konsten” infunnit sig, ett oskuldstillstånd då naturen och tanken om naturen inte låter sig skilja åt, oåtkomligt för analys, eftersom all analys förutsätter en distans mellan observatören och det observerade, beteckningen och det betecknade och så vidare. Här finns ingen distans.” (Ulf Linde om Rune Jansson)

 

 

 

 

 

Rune Jansson ”Självporträtt” 1944

 

 

 

 

 

Rune Jansson 1949

 

 

 

 

 

Rune Jansson 1962

 

 

 

 

 

Rune Jansson 1987

 

 

 

 

 

Rune Jansson 1988

 

 

 

 

 

Rune Jansson 1992

 

 

 

 

VASA KONST

Upsalas ledande konsthandel

 

Kungsgatan 54

 

tisdag-onsdag 12-18  lördag 12-14  söndag 16/10 12-14