UPLANDSKONST

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Slottet, Domkyrkan och Fyrisån

Olja, pannå 61x91 cm

Signerad ’JONAS LINDKVIST -40’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Fyrisån och Haglunds bro

Olja, pannå 25x27 cm

Signerad ’JONAS LINDKVIST -38’

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

JONAS LINDKVIST

1889-1955

Valborgsmässoafton, Gamla Upsala

Olja, pannå 48x76 cm

Signerad ’JONAS LINDKVIST -53’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Åsgränd, Uppsala”

Olja, duk54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -40’

PRIS: 4 900:-

 

 

Ellis Wallin föddes i Upsala 1888. Han studerade vid Tekniska skolan i Upsala för M. Holmgren 1907-10, vid C. Althins målarskola i Stockholm 1911-12 och vid Konstakademien 1914-20 för O. Hjortzberg och W. Smith samt på akademiens etsningsskola för A. Tallberg och H. Sallberg. Med avbrott för studieresor till Italien 1920-21 och Holland 1923 var Ellis 1920-33 bosatt i Paris, där han till en början studerade vid olika akademier.

 

I Paris kom han i kontakt med och tog intryck av den franska nyrealism, som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Av konstnärer som H. de Waroquier och kanske framför allt Dunoyer de Segonzac kunde Ellis lära åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt.

 

Återkommen till Sverige slog Ellis igenom som en av de första representanterna i landet för denna franska stil, som hos honom under andra betingelser kom att förändra karaktär och efter hand avlösas av ett måleri med lättare, ljusare färgskalor och större utrymme för luft och ljus. I Sverige skildrade han barndomsstaden Upsala och Stockholm, dit han så småningom flyttade. Somrarna tillbringades i Grundsund på västkusten och därifrån hämtade han ett stort antal motiv till sina målningar. På 1910- och 20-talet utförde Ellis även ett stort antal etsningar med motiv från framför allt Upsala.

 

Under åren i Paris ställde Ellis Wallin vid flera tillfällen ut på den berömda Salongen. Dessutom hade han inte mindre än sex separatutställningar i Paris, vilket han som svensk torde ha varit ganska ensam om. Även i Sverige var Ellis en flitig utställare med separatutställningar runtom i landet. Han deltog också i en stor mängd samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

 

Ellis Wallin är representerad på de flesta svenska konstmuseer, bl a Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum. Han är även representerad på Ateneum i Helsingfors, liksom på Tessininstitutet i Paris och på museerna i Pau och Tours.

 

 

Ellis Wallin om Paris: ”Tretton år av mitt liv vistades jag i Paris och vad jag där insöp var av oersättlig betydelse för min utveckling. Jag bodde i Paris 1920-33 med några korta avbrott för Holland och Italien. Det var sköna år och jag hade inte varit den jag nu är om de inte hade funnits. Jag tog intryck av den franska nyrealism som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri. Jag lärde åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt. Cézanne var redan död men han och de andra impressionisterna gjorde senare ett outplånligt intryck på den unge svensken och jag måste öppet bekänna att det var han som lyfte mitt måleri till den ljusa och kanske man kan säga glada och livsbejakande ton det sedan fick. Mina Parisår kan inte strykas ur min utveckling. Jag minns dem med glädje och jag tänker varje dag på vad de betytt för mig.” (Intervju i Upsala Nya Tidning 681231)

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Från Flusterpromenaden Uppsala”

Olja, duk 46x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -37’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Från Imperfektums gård Uppsala”

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’Ellis Wallin -42’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”Det gröna staketet”

(Fyrisån vid kvarteret Lindormen)

Olja, duk på pannå 22x33 cm

Signerad ’Ellis Wallin -48’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”En flik blått vatten”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -63’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Odinslund

Olja, pannå 33,5x40 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Trefaldighetskyrkan från Öfre Slottsgatan

Olja, pannå 31,5x37 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Slottet från väster

Olja, pannå 31,5x37,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Gamla Ångkvarn, Upsala

Olja, duk 54,5x75 cm

Signerad G. Widerbäck

Proveniens: Upsala Ångkvarns konstsamling

PRIS: 11 000:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Bodarna, Funbo

Olja, duk på pannå 22x29,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Sommarlandskap med väderkvarn

Olja, papp-pannå 28x36 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Landskap med hus

Olja, duk på pannå 25,5x36 cm

Signerad ’Gusten Widerbäck

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Gamla Upsala

Olja, pannå 46,5x58 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Akademikvarnen

Olja, pannå 43x48,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 6 800:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

”Marsafton i Årsta”

Olja, pannå 34,5x40 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Slättvy med hus

Olja, pannå 32,5x38,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Vaksala kyrka, vårvinter

Olja, pannå 32,5x38,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 5 300:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Grindstolparna

Olja, pannå 32,5x38,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Rörby kvarn

Olja, pannå 34x41 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Kvarn på slätten

Olja, pannå 24x29,5 cm

Signerad G. Widerbäck

PRIS: 3 200:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Slottet och hustak

Olja, pannå 32,5x39 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 5 400:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Upsalamiljö med Trefaldighetskyrkans torn, vinter

Olja, pannå 38x45,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

Slättbild

Olja, pannå 33x41cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

GUSTEN WIDERBÄCK

1879-1970

”Det vita huset”

(Svia)

Olja, pannå 32,5x38,5 cm

Signerad ’G Widerbäck

PRIS: 4 300:-

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Man med lie

Akvarell och tusch 23x12 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 000:-

 

 

 

Den i Gamla Upsala födde Tore Wahlström var en av de största talangerna i sin generation. Han studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av talang och lyckosamhet. Hans närmaste kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, framför allt Bergh, uppskattade oreserverat båda hans naturliga färgbegåvning och hans öppna självständiga väsen.” (Sixten Strömbom)

 

Redan 1902 kunde Tore Wahlström efter Richard Berghs uppmaning debutera vid Konstnärsförbundets utställningar i Stockholm och Krefeld och han deltog inbjuden i dess första Verdandiutställning i Upsala samt följande utställningar i Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn 1903. Denna tidiga debut spände förhoppningarna ännu mer om Wahlströms konstnärliga möjligheter. På Berghs inrådan förvärvade de stora mecenaterna Prins Eugen, Pontus Fürstenberg och Ernest Thiel arbeten av Tore Wahlström.

 

En sviktande hälsa kom dock att sätta stopp för vad som annars troligen skulle ha blivit ett av vårt lands främsta konstnärskap. Tore hade 1899 fått söka vård för en mindre lungblödning. På hösten 1902 drabbades han av ett allvarligt återfall, vilket föranledde vård på Mörsils sanatorium i Jämtland. De följande åren erbjöd en ojämn kamp mot sjukdomen. Genom Richard Berghs outtröttliga hjälpsamhet kunde Tore med ekonomiskt stöd av Pontus Fürstenberg och ett stipendium från Konstnärsförbundet från hösten 1903 vistas i Santa Cruz på Teneriffa. 1904 blev han tvungen att återvända hem. Han fick endast leva ytterligare fyra år. I december 1908, dagen efter sin 29-årsdag, gick Tore Wahlström bort och Sverige hade därmed förlorat ett av sina främsta konstnärslöften.

 

Verk av Tore Wahlström är mycket sällsynta. Trots en liten produktion var den tillräckligt betydande för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera Wahlström som den på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903.

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Flugan!”

Tusch 20,5x11 cm

Signerad ’Tore Wahlström 1898’

Pris: 2 300:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Gammal stadsbild (Upsala)”

(Akademikvarnen)

Olja, duk på papp-pannå 30,5x39 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND’

Proveniens: Norblads bokhandel, Upsala

PRIS: 4 500:-

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På Mollön

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1943’

PRIS: 2 500:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Ringmuren”

Olja, papp-pannå 33x40,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1947’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20160615/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsidan-filer/image042.jpg

 

ERNST NILSSON

1892-1937

Aftonstämning vid vattnet

Olja, pannå 61x91,5 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Upsala teater”

(Chateau Bârowiak)

Färgträsnitt 23x27,5 cm

Signerad ’Ernst Nilsson 1936’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad ’Upsala teater’

PRIS: 2 400:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Övre-Slottsgatan Upsala”

Färgträsnitt 14,5x20,5 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Orig-snitt’ och betitlad ’Övre-Slottsgatan Upsala’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Akademikvarnen Upsala”

Träsnitt 13x18 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad ’Akademikvarnen Upsala’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Slottet och Svandammen”

Träsnitt med 23x17 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad ’Slottet och Svandammen’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Gamla torget, Upsala”

Träsnitt med 26x24 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad ’Gamla torget, Upsala’

PRIS: 2 200:-

 

Proveniens: Uppsala Sjuksköterskehem (stämpel på bakstycket)

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Sju-helsickes-gluggar Upsala”

Träsnitt 22x23,5 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad ”Sju-helsickes-gluggar” Upsala’

PRIS: 1 600:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

Dombron Upsala”

Träsnitt 24x19 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad Dombron Upsala’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

Susanna och gubbarna

Träsnitt 17,5x15,5 cm (välvd överdel)

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

ERNST NILSSON

1892-1937

”Dannemora gamla brunnshus”

Träsnitt 27,5x21 cm

Signerad ’Ernst Nilsson’

samt ’Originalsnitt’ och betitlad ’Dannemora gamla brunnshus’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

HILMER V ANDERSSON

1900-tal

”Skrinet o. gluggarna”

Tusch 13x9,5 cm

Monogramsignerad och betitlad ”skrinet o. gluggarna”

PRIS: 700:-

 

Hilmer V Andersson var dekorationsmålare på

Bergsbrunna tegelbruk, där han dekorerade kakelugnar.

 

 

 

 

 

 

HILMER V ANDERSSON

1900-tal

Skytteanum

Tusch 8,5x7,5 cm

Monogramsignerad och betitlad Skytteanum

PRIS: 700:-

 

 

 

 

 

 

ÅKE ERICSSON (ERICO)

1900-tal

”Slottet och Öfre Slottsgatan”

Akvarell 16x23,5 cm

Signerad Erico -29’

PRIS: 600:-

 

 

 

 

 

http://www.vasakonst.com/Listor%20till%20hemsidan/Upplandskonst/20130226/UPLANDSKONST%20lista%20till%20hemsida-filer/image080.jpg

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

Gård på slätten

Olja, duk 36x62 cm

Signerad (ristad signatur) ’M Säflund’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

MARTIN SÄFLUND

1894-1976

I stadens utkant

Olja, duk 40,5x61 cm

Signerad ’M Säflund’

PRIS: 4 300:-

 

 

 

 

 

 

PEKKILA MÖLLERSWÄRD

1894-1975

”Motiv fr. Gränberga, Upsala, Librobäck o. staden”

Olja, pannå 43x60,5 cm

Signerad Pekkila Möllerswärd 1952’

PRIS: 4 300:-

 

 

 

 

 

 

CARL GUNNE

1893-1979

Domkyrkan och Domtrapphuset

Olja, duk 50x41 cm

Signerad ’Gunne 17’

(signerad i både övre och nedre vänstra hörnet)

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

CARL GUNNE

1893-1979

Västgötaspången, vinter

Olja, duk 60x92 cm

Signerad ’Gunne’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Domkyrkan och Nybron, vinter

Olja, duk på pannå 56x46 cm

Signerad L. KEMNER 1941’

PRIS: 4 200:-

 

 

 

 

 

 

LARS KEMNER

1919-2007

Slättbild med kyrka

(troligen Danmarks kyrka)

Olja, duk på papp-pannå 27x35 cm

Signerad L. KEMNER’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAF FÄNGSTRÖM

1905-1999

Domkyrkan från Riddartorget

Olja, pannå 61x46 cm

Signerad G. FÄNGSTRÖM’

Silverskylt på ramen (Gåva från Hakonbolaget till handlare Lars Wiberg 20.9.1944)

Proveniens: Handlare Lars Wiberg, Östra Ågatan 59, Upsala.

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Roslagsvår

Olja, pannå 50x61 cm

Signerad ’Harald Lindberg’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

Fjällandskap

Olja, duk 38x81 cm

Signerad ’R J’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

Motiv från Lofoten

Olja, duk 54x81 cm

Signerad ’R J’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

Ragnar Johansson Blomsterstilleben

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

Blomsterstilleben

Olja, duk 38,5x38 cm

Signerad ’R J’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR JOHANSSON

1913-1997

Tidlöst landskap

Akvarell och blyerts 22,5x30,5 cm

Signerad ’R J’

PRIS: 1 700:-

 

 

 

 

 

 

MAJ BRING

1880-1971

”Vår på Skansen”

Olja, papp-pannå 35x27 cm

Signerad ’Maj Bring’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

OLOF ARÉN

1918-2003

Blomsterstilleben

Olja, duk på pannå (inglasad) 36x24 cm

Signerad ’Olof Arén

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

BENGT O ABRAHAMSON

1924-1989

”Tango på Polacksbacken 1932”

Olja, duk 80x66 cm

Signerad ’Bengt O. Abrahamson -65’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

RALF WIBERG

1935-2015

Näckrosor

Olja, duk 50x61 cm

Signerad ’R. Wiberg -72’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

JAN LUNDQUIST

1935-2022

Slottet från Bredgränd

Akvarell och tusch 32x30 cm

Signerad ’Jan Lundquist’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

JAN LUNDQUIST

1935-2022

Svartbäcksgatan

Akvarell och tusch 30x44 cm

Signerad ’Jan Lundquist’

PRIS: 1 500:-

 

 

 

 

 

 

JAN LUNDQUIST

1935-2022

Bangårdsgatan

Akvarell och tusch 28x40 cm

Signerad ’Jan Lundquist’

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

JAN LUNDQUIST

1935-2022

”Vaksalaskolan”

Akvarell och tusch 33x51 cm

Signerad ’Jan Lundquist -99’ och betitlad ’VAKSALASKOLAN’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN DUE

1925-2004

”Upsala universitet”

Punktgravyr och mjukgrundsetsning 22,5x35 cm

Signerad Chr. Due -77’ samt numrerad ’194/350’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

 

 

 

 

C GÖRAN KARLSSON

född 1944

Svävande stol

Olja, duk 135x135 cm

PRIS: 22 000:-

 

 

 

 

 

 

STEN EKLUND

1942-2009

Komposition

Färgkrita och blyerts 14,5x11 cm

Signerad ’se’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

ROLAND JONSSON

Född 1958

Abborre

Akvarell 20x30 cm

(Ramens yttermått 44,5x54 cm)

Signerad ’Roland Jonsson’ och daterad ’2000’

PRIS: 4 800:-