OLD MASTERS

 

 

 

 

 

OIDENTIFIERAD MÄSTARE

1700-tal

Filosof

Olja, duk 75x62 cm

Osignerad

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

GEORG ENGELHARD SCHRÖDER

1684-1750

(tillskriven)

Ung kvinna

Olja, duk 38x32 cm

Osignerad

PRIS: 9 500:-

 

Proveniens: Hovkonservator Gustaf Jaensson

 

 

 

 

GEORG ENGELHARD SCHRÖDER

 

 

Georg Engelhard Schröder var en svensk porträtt- och historiemålare. Han var son till guldsmeden Veit Engelhard Schröder och Lucia Lindemeyer. Fadern hade omkring år 1670 flyttat från Nürnberg till Stockholm, där Georg Engelhard föddes 1684. Denne blev tidigt elev – och senare gesäll – hos målaren David von Krafft. Från 1709 vistades Georg Engelhard Schröder under 16 år utomlands, först en tid i Braunschweig i Tyskland, innan färden gick vidare till Italien. Han bodde fem år i Venedig, där han kopierade gamla mästare som Tizian och Veronese, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med målarinnan Rosalba Carriera samt med Giovanni Antonio Pellegrini och Johan Richter. I Rom och Florens tog han intryck av bland andra barockmålarna Carlo Dolci, Carlo Maratta och Francesco Trevisani och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris inspirerades han av målaren Noël Nicolas Coypel. Efter en period i München slog han sig ned i London under sju år och tog där intryck av Godfrey Knellers, Hans Hysings och Michael Dahls porträttkonst.

 

När David von Krafft avled 1724, kallades Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin läromästare som avlönad kunglig hovkonterfejare. Kung Fredrik I satte stort värde på sin konstnär och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning, Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes Georg Engelhard Schröder till hovintendent. Han anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. När Sverige på 1740-talet nåddes av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg, kom emellertid Schröder att skjutas åt sidan. Bland Georg Engelhard Schröders många lärjungar kan nämnas Alexander Roslin.

 

 

 

 

 

 

FREDRIC WESTIN

1782-1862

”Första skapelsedagen”

Tusch 28x43 cm

Signerad ’Fr. Westin’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Fredrik Westin

 

FREDRIC WESTIN

 

målare, tecknare, grafiker

 

hovintendent, professor och direktör vid Konstakademien

 

Endast tio år gammal skrevs Fredric Westin in vid Konstakademien 1793. Där studerade han under Lorentz Pasch d y och Louis Masreliez. Redan 1795 fick han sin först utmärkelse i ornamentskolan och vann sedan flera medaljer för prisämnen, bland annat akademiens guldmedalj 1806 och 1807. Föga angelägen om resestipendier avstod han vid ett tillfälle sin rättighet till ett sådant åt sin vän skulptören Johan Niclas Byström. Fredric Westin lämnade aldrig Sverige utan förblev hela sitt liv den svenska Konstakademien trogen.

 

Westins konst är en blandstil med komponenterna klassicism och romantik. Man har i honom velat se en representant för Davids skola. I sin konstuppfattning påminner han om Gérard och Girodet, men är mera feminin än dessa franska empiremålare. Hans kolorit och komposition påverkades även av Carl Fredric von Breda, den engelska romantikens främste representant i Sverige. Som historiemålare vann Fredric Westin sin samtids omåttliga beundran. Han jämställdes med Rafael och Correggio, ja, betraktades till och med som deras överman. Däremot var omdömena mera blandade när det gällde Fredric Westins porträttmåleri. Medan Lorenzo Hammarsköld påstod att Westin ”av alla hittills kända, svenska konstnärer har av naturen fått de ringaste anlag” så tillerkände Th. Wennberg honom däremot även som porträttör ypperlig konstfärdighet och kallade honom ”den förste svenske tecknarens, Lorentz Paschs, så värdige fosterson”. Även Sergel uppskattade Westin som en porträttmålare av verklig förtjänst.

 

Som hovmålare vann Fredric Westin de kungligas och aristokratins gunst. Han var Karl XIV Johans ständigt anlitade porträttör och kung Oskar beställde årligen ett par tavlor av honom. Till hans största förtjänst räknades att han målade helt efter beställares och åskådares smak.  Belysande är att Karl XIV Johan, som var mycket angelägen om att porträtten fördelaktigt skulle återge hans yttre, befallde Westin att minska fötterna och göra knäna smalare än de i verkligheten var, vilket naturligtvis också skedde.

 

Fredric Westin står otvivelaktigt betydligt högre som historie- och figurmålare än som porträttmålare, vilket kanske har sin grund i att ”det geni, som vant sig vid att uppfatta idén, händelsen och gruppen, känner sig trängt och besvärat, då det skall framställa den givna individen” (Lorenzo Hammarsköld).

 

 

 

 

 

 

 

FREDRIC WESTIN

1782-1862

Mansprofil (vänster) respektive Mansprofil (höger)

Dubbelsidig blyertsteckning 14x16,5 cm

Ena sidan med påskrift i tusch ’Fredrik Westin’  

(troligtvis ej egenhändig signatur)

andra sidan med påskrift i blå krita ’788’

 

Papperet med vattenstämpel ’ TURNERS 1813  

(även ett halvt &-tecken synligt före T)

tillverkat 1813 hos firman

 

RUSE & TURNERS

The ‘RUSE & TURNERS’ watermark was current from 1805 to the 1840s, representing

various permutations of partners producing paper at Upper Tovil Mill, Maidstone, Kent

 

PRIS: 2 400:-

 

 

 

 

 

 

CARL JAKOB MÖRK

1780-1828

(tillskriven)

På post (militärläger)

Akvarell 11,5x18,5 cm

Osignerad

PRIS: 3 500:-

 

f i Stockholm 19/9 1780

 

d i Stockholm 25/2 1828

 

målarmästare, akvarellist, litograf, underläkare

 

Carl Jakob Mörk torde ha fått sin första utbildning hos fadern, som var hovmålare hos änkedrottning Lovisa Ulrika och dekorationsmålare vid Kungliga teatern. Åren 1801-02 studerade Carl Jakob på Konstakademien och 1804 blev han mästare under målarämbetet. 1808 var han underläkare vid lantvärnet och 1809-18 vid Hälsinge regemente. Under 1800-talets första decennium utförde Carl Jakob Mörk ett flertal akvareller med karikerade scener från Stockholms gatu- och folkliv, såväl i stil som motivval erinrande om samtida engelsk karikatyrkonst. Hans karikatyrer kännetecknas ofta av drastisk uttrycksfullhet i mimik och gester.

 

 

 

 

 

 

CARL JAKOB MÖRK

1780-1828

(tillskriven)

Officer med damsällskap

Akvarell 16,5x11,5 cm

Osignerad

PRIS: 2 500:-