TIDIG MODERNISM

 

 

 

Under denna rubrik presenterar vi den moderna konstens

utveckling från 1900-talets början fram till cirka 1940.

 

 

 

 

BIRGER SIMONSSON

1883-1938

”Elin Cervin”

Olja, duk 81x65cm

Signerad ’Simonsson’

Utförd 1909

PRIS: 29 000:-

 

Proveniens:

konstnären, därefter i arv inom familjen till 2023

 

 

 

BIRGER SIMONSSON

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BIRGER SIMONSSON

1883-1938

 

BIRGER SIMONSSONS MÅLARATTIRALJER

PRIS: 4 500:-

 

Proveniens:

konstnären, därefter i arv inom familjen till 2023

 

 

 

 

 

 

ULRIKA ”GULLY” WALLIN GYLLENHAMMAR

1878-1952

Kvinnlig modell

Olja, duk 60x60 cm

Signerad G. Wallin Paris 1913’

PRIS: 23 000:-

 

 

Denna målning från 1913 är troligen det första kubistiska

verk som utföres av en svensk konstnärinna.

 

Gully Wallin var dotter till trädgårdsdirektören Johan Wallin och hans hustru Hanna Bagge. Hon började sina konstnärliga studier vid Tekniska skolan omkring 1899 och studerade sedan för Kerstin Cardon 1900-03 samt vid Caleb Althins målarskola 1903. Därefter var hon under åren 1904-09 elev på Konstakademien. År 1910 begav hon sig till Paris, där hon studerade för Henri Matisse och Henry Caro-Delvaille samt vid Ryska akademien. Under åren 1912-14 ställde hon ut på Salongen i Paris. 1914 gifte hon sig med konstnären Gerhard Gyllenhammar.

 

 

 

 

 

 

ULRIKA ”GULLY” WALLIN GYLLENHAMMAR

1878-1952

”Porträtt”

(Handarbetande kvinna)

Olja, duk 59,5x81 cm

Signerad Gully Gyllenhammar. 1926 Sthlm.’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

ARTHUR PERCY

1886-1976

”Ingrid, konstnärens dotter”

Olja, duk 47x38 cm

Osignerad, utförd omkring 1917-18

 Intyg a tergo av konstnärens dotter, Ingrid:

’Härmed intygas att detta

porträtt av mig är målat

av min far, Arthur Percy –

förmodligen 1917-18 i

Göteborg.

Vickleby 4 april 1987

Ingrid Percy Lassen’

PRIS: 8 500:-

 

 

Arthur Percy foto liten bild red

 

ARTHUR PERCY

 

 

 

 

 

 

 

ANTON ANDERBERG

1882-1973

Kvinnor och barn vid vattnet

2 st oljemålningar på duk, vardera 48x74 cm

Båda signerade ’Anton Anderberg 1919’

PRIS: 14 000:- för paret

 

 

 

 

 

 

GOTTHARD WIDING

1883-1973

”Södermalm och Pålsundet”

Olja, träpannå 56x46,5 cm

Signerad ’G Widing 20’

PRIS: 6 500:-

 

Utställd:

”Gotthard Widing – minnesutställning”, Stockholms Stadsmuseum 1975,

kat.nr 14 (utställningsetikett a tergo)

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

Dynamisk komposition med flyg, tåg och båt

Kol 47x61 cm

Signerad ’Lambert Werner 35’ samt dedikation

’Till Bo, julafton 1935 från morbror’

PRIS: 15 000:-

 

 

 

LAMBERT WERNER

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

Komposition

Olja 46x38 cm

Signerad ’Lambert Werner 37’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

BENGT LISSEGÅRDH

1912-1979

”Beethoven”

Bemålad trärelief 49,5x36 cm

Signerad ’LISSEGÅRDH’

PRIS: 6 500:-

 

Proveniens:

inköpt direkt av konstnären 26 september 1938 för 150 kronor

(originalkvitto a tergo)

 

 

Den i Hudiksvall födde Bengt Lissegårdh hade förmånen att få studera för flera av skulpturens största namn, både svenska och internationella. Under några få år i början av 1930-talet drev Bror Hjorth en skulpturskola i Stockholm tillsammans med Nils Möllerberg. En av skolans elever var Bengt Lissegårdh. Han studerade där 1932-33 och kom att ta starka intryck från sin lärare Bror Hjorth, vilket framgår av den nu aktuella träreliefen ”Beethoven”, där dragen av primitivism är framträdande på samma sätt som hos Bror Hjorths träreliefer.

 

Efter studierna för Hjorth begav sig Bengt Lissegårdh 1936 till England, där han började vid Eric Gills ateljéskola för skulptur och grafik i Buckinghamshire. Läraren Eric Gill var förutom skulptör, även en av sin tids mest betydande typografer och ritade bland annat typsnittet Gill Sans. Lissegårdh återvände så småningom till Sverige och under åren 1941-46 studerade han på Konstakademien i Stockholm för Eric Grate. Efter åren på akademien blev England åter platsen för hans fortbildning. Som British Councils stipendiat fortsatte han 1946-47 sina studier för ingen mindre än Henry Moore vid Chelsea School of Art och John Farleigh vid Central School of Art i London.

 

Med lärare som Bror Hjorth och Henry Moore hade den synnerligen välutbildade Bengt Lissegårdh skapat de bästa förutsättningar för en framgångsrik karriär som skulptör. Tyvärr gjorde hälsoskäl att han redan på 40-talet måste överge skulpturen för att i stället främst ägna sig åt måleri och grafik.

 

Åren 1947-52 var Lissegårdh lärare i skulptur och teckning på Konstfack.

 

Bengt Lissegårdh är bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Victoria and Albert Museum i London och Museum of Modern Art i New York.

 

 

 

 

 

 

OTTE SKÖLD

1894-1958

Sunnerskog

Olja, träpannå 65,5x81 cm

SigneradOtte S’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

OTTE SKÖLD

1894-1958

”I skogen”

Olja, träpannå 51x91 cm

SigneradOtte S’

PRIS: 14 000:-

 

 

 

 

 

 

OTTE SKÖLD

1894-1958

Förälskat par

(”SKISS –SERIEN FOLKVISAN”)

Skiss till Otte Skölds 60 kvadratmeter stora fresk

”Folkvisan” i Göteborgs konserthus (1937)

Olja, träpannå 65x53,5 cm

SigneradOtte S’

PRIS: 11 000:-

 

 

 

Otte Sköld ”Folkvisan” fresk i Göteborgs konserthus 1937

 

 

 

Otte Sköld under arbetet med ”Folkvisan” i Göteborgs konserthus juni 1937

 

 

 

 

 

 

OTTE SKÖLD

1894-1958

Vårlandskap

Olja, träpannå 32x46 cm

SigneradOtte S’

PRIS: 5 800:-

 

 

 

 

 

 

NILS NILSSON

1901-1949

Kvinna i soffa”

Olja, duk 65x81 cm

Signerad ’N N

Även signerad a tergo ’Nils Nilsson’

PRIS: 14 000:-

 

 

 

 

 

 

 

NILS NILSSON

1901-1949

Rödhårig modell i röd soffa

Olja, duk 65x81 cm

Stämpelsignerad ’N N

Intyg a tergo:

’Detta arbete är utfört av

konstnär Nils Nilsson (1901-1949)

Åke Nilsson

Samt påskrift ’No 311’

PRIS: 9 000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERS JÖNSSON

1884-1965

Gustaf Fröding

Brons

Höjd 49 cm (64 cm inklusive stensockel)

Signerad ’Anders Jönsson’

Gjutarstämpel ’Otto Meyers Eftr. Fud.’

PRIS: 17 000:-

 

 

Anders Jönsson i ateljén 1948

 

 

ANDERS JÖNSSON

(oljemålning av Cora Sandel omkr 1913)

 

Anders Jönsson var under åren 1913-29 gift

med den norska författarinnan Cora Sandel.

 

 

”Jag strävar efter att ge linjen klarhet och styrka, jag söker balans i massorna och rytm i kompositionen.” (Anders Jönsson 1913)

 

Den skånske skulptören Anders Jönsson skolades i en internationell miljö. 1905 började han sin utbildning till skulptör i München. Året därpå var han tillbaka i Sverige, men två år senare begav han sig till Paris för skulpturstudier. Åren 1912-16 innehade han statens resestipendium samt 1918-19 ett stipendium från Konstakademien. Under alla dessa år vistades han tidtals i Italien, mest dock i Paris, där han var verksam 1915-20. Efter hemflyttningen bosatte han sig 1921 i Stockholm. 

 

Under sina tidiga år i Paris utförde Anders Jönsson i en av Rodin inspirerad, målerisk stil en rad figurgrupper i marmor (”Paolo och Francesca” utställd på Salongen 1909, ”Kyssen” 1910, ”Problème d’amour”, utställd på Salongen 1910). Det dröjde dock inte länge förrän han anslöt sig till den reaktion mot Rodins plastik som i Frankrike betecknas med namn som Bourdelle och Maillol. Studiet av antik skulptur förde honom snart till en större och enklare form, ”en förandligad realism”. Som exempel kan nämnas hans stora kvinnotorso i fransk kalksten i Nationalmuseum.

 

Anders Jönsson ställde ut första gången i Salon des Artistes français i Paris 1909, varvid han erhöll ”mention honorable”. Han tillhörde konstnärsgruppen ”De tolv” och deltog i dess utställningar i Skåne, Köpenhamn och Stockholm. Han deltog vidare i Baltiska utställningen i Malmö 1914, skulpturutställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1921 och i ett flertal av Sveriges allmänna konstförenings utställningar. Han hade en separatutställning på Malmö museum 1910 och en uppmärksammad utställning i Paris 1920.

 

Förutom den nu aktuella bysten av Gustaf Fröding, har Anders Jönsson utfört en kolossalbyst av Hjalmar Branting (granit 1922), porträtt av Matilda Jungstedt (marmor 1924, Kungliga teatern), porträttbyst av Gustaf V (1924, i brons i Nationalmuseum, i marmor i Stockholms slott). Dessutom har han bl a utfört ”Barnbrunnen” (brons 1913, Malmö), ”Elementens kamp” (fontänskulptur 1930, Göteborg) och ”Snäckan” (fontänskulptur med reliefer 1925).

 

 

 

 

 

 

GIDEON BÖRJE

1891-1965

Stockholms stadion och Swartlings ridskola

Tusch 16,5x19 cm

Signerad ’G Börje’

Utförd på 1910-talet

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

HILDING LINNQVIST

1891-1984

Stadsbild, Chinon

Blyerts 31,5x49 cm

Signerad ’HL’

(Utförd 1921)

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

FRANS BERG

1892-1949

Sittande modell

Olja, duk 59,5x42,5 cm

Signerad ’F Berg’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

John Jon-And I hemmet

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”I hemmet”

 (Interiör med konstnärens hustru Agnes Cleve och parets son)

Blandteknik 23,5x32 cm

Signerad ’Jon-And’

PRIS: 4 500:-

 

 

John Jon-And foto red liten bild

 

John Jon-And

 

 

John Jon-And föddes i Göteborg 1889. Han hette från början Andersson, men tog sig artistnamnet Jon-And. Bland sina vänner - till vilka räknades Evert Taube - kallades han kort och gott Jon. Redan tidigt framträdde ett stort intresse för konst och teater. När han var i femtonårsåldern satte han upp teaterpjäser tillsammans med några kamrater. I sjuttonårsåldern började Jon sitta i Stora Teaterns orkesterdike och teckna scener, situationer och fysionomier. Han gjorde också reportageteckningar för olika tidningar i Göteborg. Tack vare sin säregna talang kunde Jon kringgå dåtidens förbud mot att under rättegångar avbilda de åtalade. Han placerade nämligen helt sonika teckningsblocket i kavajens högerficka och satt under rättegångarna med handen nedstoppad i fickan och tecknade av olycksfåglarna med sin penna.

 

Under åren 1908-09 företog Jon resor till England och Tyskland. Framför allt var det de nya tendenserna inom tysk teater och tyskt dekorationsmåleri som han studerade med stort intresse. Av större betydelse för hans konstnärliga utveckling blev emellertid resan till Paris 1913-14. I den franska huvudstaden bedrev han studier för kubisten Henri Le Fauconnier. Jon kände sig både som expressionist och kubist och kom att bli en av de målare som under 1910-talets mitt på olika sätt försökte ge en syntes av expressionism och kubism.

 

 

John Jon-And i Paris 1914

 

John Jon-And i Paris 1914

 

 

När Jon kom till Paris hade han bakom sig sporadiska studier på Valand hemma i Göteborg. På denna konstskola hade han gjort bekantskap med en viss Agnes Cleve. Hon var tretton år äldre än Jon och tvåbarnsmor. Dessutom hade hon under Valandtiden ett förhållande med sin lärare, den berömde Carl Wilhelmson, vilket ledde till skilsmässa för Agnes, men ej för Carl. Agnes reser till Paris i mars 1914. Jon och Agnes blir ett par. I samband med krigsutbrottet återvänder de till Sverige. De gifter sig 1915 och flyttar till S:t Erikspalatset på S:t Eriksgatan 63 i Stockholm. Samma år, 1915, föds parets son, Per-Erik. I Stockholm får Jon anställning på Svenska Dagbladet. Som reportagetecknare lyckas han utnyttja sina kubistiska insikter och han söker sig till den nya tidens tekniska motiv - maskiner, bilar, lokomotiv, flygmaskiner.

 

 

John Jon-Ands ateljé i Sankt Erikspalatset i Stockholm 1910-talet liten bildt

 

John Jon-Ands ateljé, S:t Erikspalatset

 

 

1916 blir ett händelserikt år. Förutom en längre vistelse i New York tillsammans med Agnes hinner Jon med en utställning på Gummesons. Under detta år får han också sitt publika genombrott då han ger ut ett litografiskt album kallat Croquis de cabaret med porträtt av svenska och internationella scenartister som under kriget var verksamma i Stockholm. Jons stora intresse för olika grafiska tekniker gjorde att han skaffade sig en egen tryckpress, där han kunde trycka sina litografier och etsningar själv för hand.

 

 

John Jon-And i sin ateljé foto

 

John Jon-And i ateljén

 

 

När det radikala konstnärsparet Wassily Kandinsky och Gabriele Münter på grund av kriget befinner sig i Sverige 1916 umgås man intensivt med paret Jon-And. De båda konstnärsparen utbyter åsikter om den moderna konstens utveckling. Agnes och Gabriele reser tillsammans till Köpenhamn och Jon och Kandinsky arbetar tillsammans vid Jons tryckpress. Liksom Jon ställer även Wassily Kandinsky och Gabriele Münter ut på Gummesons 1916. De båda konstnärsparen umgås även i den sommarbostad som Jon och Agnes skaffar sig i Bohuslän. Under de sista åren på 1910-talet ställer Jon och Agnes ut tillsammans vid ett flertal tillfällen. I början på 20-talet gör paret studieresor till bland annat Italien.

 

Jon och Agnes flyttar under 20-talet till Göteborg. Paret gör tillsammans dekorationer i Lorensbergs restaurang 1922 och Jon är engagerad i Göteborgsutställningen 1923. Främst arbetar han dock inom teatern med uppdrag både i Göteborg och i Stockholm. John Jon-And företrädde en radikal scenografisk stil av konstruktiv art och drog nytta av sina insikter i kubistisk formdisciplin. Han arbetar även med Karl Gerhards revyer på Folkteatern i Göteborg. Samtidigt har han under dessa år uppdrag som reportagetecknare på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

 

I samband med att han 1927 efterträder Isaac Grünewald som chefsdekoratör på Kungliga Operan i Stockholm flyttar Jon och Agnes tillbaka till huvudstaden. Under en lång rad av år utför Jon en mängd scendekorationer för Operan. I dessa arbeten utgick han från både expressionismens dynamik och från en konstruktiv kubism. Hans uppsättningar väckte först ivrig debatt, men efterhand blev de uppskattade. Konstkritikern Gotthard Johansson har jämfört John Jon-Ands insats för scenografikonsten med den som Edward Hald och Simon Gate gjorde inom den svenska glaskonsten. I och med Stockholmsutställningens slag för funktionalismen 1930 blev hans scendekorstil alltmer självklar också för en bredare publik. Jon var även med och utförde dekorationer till denna banbrytande utställning.

 

 

 

 

 

 

JOHN JON-AND

1889-1941

Kaptenen och hans segelbåt

(Självporträtt)

 Färgkrita 38,5x54 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

John Jon-And Konstnären Bertel Bertel-Nordström med ram

 

JOHN JON-AND

1889-1941

Konstnären Bertel Bertel-Nordström

Blandteknik 24,5x19,5 cm

(pappersförlust i övre vänster  hörn)

Signerad ’Jon And 7/2 32’

Svårläst påskrift: ’acceptans …. aus B-N’

Samt påskrift av den avbildade:

’Jag anser dock fortfarande Jon-And som min vän

Bertel-N.’

PRIS: 1 100:-

 

 

Vid sidan av sitt arbete med scenografi var det som karikatyrtecknare John Jon-And framför allt blev berömd under sin levnad. Konstnären Yngve Berg jämförde insatserna inom dessa både områden på följande vis: ”John Jon-And var en lysande teaterdekoratör; som karikatyrtecknare vare han genial”.  Teaterchefen Olof Molander sade om Jons karikatyrer att de var ”dräpande kvicka utan att vara elaka, eller kanske en liten smula elaka, men inte så att det gör ont”.  Inom parentes kan man i och för sig kanske invända att den gode Molander inte direkt tillhörde de känsligas skara. Under sina år som chef på Dramaten på 30-talet blev Olof Molander känd för sina hårda regimetoder och ett närmast diktatoriskt ledarskap, vilket medförde att han efter några år tvingades avgå.

 

Bland John Jon-Ands karikatyrer intar de som han utförde av sina konstnärskamrater en särskild plats. På 30-talet hade Jon styrelsefunktioner i Konstnärsklubben i Stockholm och under sammankomsterna brukade han kasta ned kollegornas fysionomier på pappersbordsduken. På den kanske inte alltför snälla avbildningen av konstnären Bertel Bertel-Nordström har den stackars avbildade kommenterat: ”Jag anser dock fortfarande Jon-And som min vän Bertel-N.”.

 

John Jon-And var uppskattad för sin vänfasthet och vänlighet. Han hjälpte sina fattigare kamrater på Konstnärsklubben och inrättade Jon-Ands fond för dem som behövde ekonomiskt stöd. Hans bortgång kom plötsligt, då han endast 52 år gammal drabbades av hjärtslag på Gustaf Adolfs torg i Stockholm en novemberdag 1941.

 

 

 

 

 

John Jon-And Naket i divanen

 

JOHN JON-AND

1889-1941

”Naket i divanen”

Brunkrita 38x36 cm

Stämpelsignerad ’Jon-And’

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

 

Albert Hoffsten Min mor red

 

ALBERT HOFFSTEN

1888-1927

”Min mor”

Akvarell 32x22 cm

Signerad A. Hoffsten’

PRIS: 3 000:-

 

 

”EN KOLORIST AV GANSKA SÄLLSYNT RANG”

(Tor Hedberg om Albert Hoffsten)

 

 

Albert Hoffsten var en av de mest lågmälda bland de konstnärer, Isaac Grünewald, Leander Engström, Gösta Sandels m fl som med ”De unga” introducerade den moderna expressionismen i svenskt måleri. I viss mån har hans konst kommit i skymundan efter konstnärens tidiga död i en bröstsjukdom, som de sista åren väsentligt nedsatte produktionsförmågan.  Med de övriga i denna banbrytande generation delade han intresset för de starka, lysande färgeffekterna och den dekorativt syftande kompositionen. Hans konst äger dock genomgående ett intimt, klassiskt rofyllt drag, som vittnar om lärdomarna från Cézannes måleri, vars stränga formbyggnad med modulerade färgplan Hoffsten särskilt studerade under sina år i Paris.

 

I den finstämda akvarellen ”Min mor” ser vi prov på Cézannes betydelse för Albert Hoffstens konstnärskap. Denna inkännande skildring torde även kunna räknas till en av höjdpunkterna inom porträttkonsten under den tidiga svenska modernismen.

 

Efter studier vid Konstnärsförbundets tredje skola i Stockholm vistades Albert Hoffsten åren 1911-12 i Paris. Han anslöt sig 1910 till den några år förut grundade sammanslutningen ”De unga” och deltog i dess utställningar 1910 och 1911. De följande åren deltog han i samlingsutställningar såsom Konstnärsförbundets utställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1916, ”Moderne svensk Kunst” på Den frie Udstilling i Köpenhamn 1916 samt Sveriges allmänna konstförenings utställning på Liljevalchs konsthall 1926. Året efter hans bortgång ordnades en minnesutställning i Stockholm.

 

Representerad: Moderna museet, Prins Eugens Waldemarsudde

 

 

 

 

 

Fritz Högberg Säckpipa med krukor

 

FRITZ HÖGBERG

1899-1956

”SÄCKPIPA MED KRUKOR”

Olja, träpannå 19x24 cm

Signerad ’F Högberg’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

Birger Birger-Ericson

 

BIRGER BIRGER-ERICSON

1904-1994

”Rembrandt och Ernst Josephson i geniernas himmel”

Olja, papp-pannå 33x40 cm

Signerad och daterad ’Birger 30’ samt betitlad

’Rembrandt och Ernst Josephson i geniernas himmel’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

MAJ BRING

1880-1971

”Vår på Skansen”

Olja, papp-pannå 35x27 cm

Signerad ’Maj Bring’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

SVEN MARKELIUS

1889-1972

”Orkesterstolen”

4 st stolar, sitthöjd ca 46 cm

Modellen formgiven för Helsingborgs konserthus 1931

PRIS (för alla fyra tillsammans): 1 500:-